หน้าหลัก >> ระยอง >> อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่


 อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อยู่เลยแหลมแม่พิมพ์ทางไปอำเภอแกลงประมาณ 5 กิโลเมตร บนเส้นทางแกลง-แหลมแม่พิมพ์ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อนุสาวรีย์นี้เปิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2513 บริเวณอนุสาวรีย์มีรูปปั้นของตัวละครเอกในเรื่องพระอภัยมณีจัดแสดงไว้ด้วย
ติดต่อสอบถาม:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง โทร. 0-3865-5420
http://www.tourismthailand.org/rayong

การเดินทางไป อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ระยอง << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
วงเวียนสุดสาคร

วงเวียนสุดสาคร จากตัวเมืองระยอง ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) มุ่งหน้าไปทางอำเภอแกลงผ่านตำบลสองสลึงไปประมาณ 2 กิโลเมตร มีทางแยกขวามือเข้าชากโดน ทางหลวงหมายเลข 3163 ประมาณ 6 กิโลเมตรถึงชากโดนมีทางแยกเลี้ยวขวา ทางหลวงหมายเลข 3161 ถึงเขตบ้านกร่ำ บริเวณทางแยกถนนพระอภัยมณี (ทางไปปากน้ำประแส) จะพบกับวงเวียนสุดสาครทรงมังกร อันเป็นพื้นที่บริเวณที่ตั้งของอนุสาวรีย์สุนทรภู่ การสร้างรูปสุดสาครทรงมังกรนั้นมาจากเรื่องพระอภัยมณีตอนหนึ่งว่า
 สินสมุทรหยุดยั้งให้ตั้งโห่ ขี่สิงโตตัวร้ายสะพายศร
 ข้างปีกซ้ายฝ่ายอนุชาสุดสาคร ทรงมังกรกุมไม้เท้าของเจ้าตา

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เป็นสวนกว้างขวางมาก รอบบริเวณมีตัวละครเรื่องพระอภัยมณีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ตรงกลางมีสระน้ำขนาดใหญ่เป็นที่ตั้งรูปปั้นนางเงือก เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเที่ยวมากแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง และสักการะสุนทรภู่ยอดกวีของไทย

advertize

รูปปั้นนางเงือก

รูปปั้นนางเงือก หนึ่งในตัวละครเอกของเรื่องพระอภัยมณี เป็นรูปปั้นที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปที่ระลึกมากรูปหนึ่งในอนุสาวรีย์แห่งนี้

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ประวัติสุนทรภู่
 สุนทรภู่ นามเดิมว่า ภู่ เกิดวันจันทร์ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย จ.ศ.1188 ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2329 เวลา 2 โมงเช้า บิดาเป็นชาวบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็นชาวเมืองใดไม่ปรากฏ ภายหลังเป็นยางนมพระธิดาในกรมพระราชวังหลัง
 สุนทรภู่ ได้รับการศึกษาที่สำนักวัดชีปะขาว (วัดศรีสุดาราม ธนบุรี) เชี่ยวชาญการกวีนิพนธ์ สามารถบอกดอกสร้อยสักวาได้ตั้งแต่รุ่นหนุ่ม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกวีที่ทรงปรึกษาและเป็นขุนสุนทรโวหารในกรมพระอาลักษณ์ เมื่อ พ.ศ. 2398 พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระสุนทรโวหาร เจ้ากรมพระอาลักษณ์ผ่ายพระบวรราชวัง ท่านเป็นผู้ริเริ่มนำกลอนสุภาพมาใช้ในการแต่งนิทาน และเริ่มวางระเบียบให้มีสัมผัสในในกลอนสุภาพ จนเป็นที่นิยมและนับถือเป็นแบบอย่างสืบมา ได้รจนาบทกวีนิพนธ์อันไพเราะลึกซึ้งไว้เป็นจำนวนมาก กวีนิพนธ์ที่ได้รับยกย่องว่าดีเลิศคือนิทานเรื่องพระอภัยมณีคำกลอนสุนทรภู่ถึงแก่กรรมเมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2398 สิริอายุ 70 ปี
 ประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์นี้เพื่อเป็นเครื่องประกาศเกียรติคุณและรำลึกถึงอัจฉริยภาพของสุนทรภู่มหาจินตกวีของไทย ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาประกอบพิธีเปิด เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 เวลา 10.00 น.
 สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน และเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะ ความรู้ และทัศนะของสุนทรภู่อย่างมากที่สุด งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เช่น กาพย์พระไชยสุริยา นิราศพระบาท และอีกหลายๆ เรื่อง

 ปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล สุนทรภู่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสาย และมีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่างๆ เช่น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่ และเป็นที่กำเนิดผลงานนิราศเรื่องแรกของท่านคือ นิราศเมืองแกลง นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์แห่งอื่นๆ อีก เช่น ที่วัดศรีสุดาราม ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม วันเกิดของสุนทรภู่คือวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น วันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ โดยทั่วไป
 ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/สุนทรภู่ เรียบเรียงใหม่โดยทัวร์ออนไทยดอทคอม

ประวัติการสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่
 สถานที่สร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้เดิมเป็นวัดร้าง (วัดป่ากร่ำ) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อันเป็นปิตุภูมิของสุนทรภู่ มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน เมื่อ พ.ศ. 2498 รัฐบาลให้อนุมัติการสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ขึ้น และได้เลือกสถานที่นี้เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ โดย ฯพณฯ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้มาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ระยะต่อมาการดำเนินงานได้หยุดชะงักลงไป จนกระทั่งปี พ.ศ. 2511 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายวิทยา เกษรเสาวภาค) ได้ดำเนินเรื่องขอรับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายถวิล สุนทรศาสทูร ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้ดำเนินเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะรัฐมนตรีซึ่งมี ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2511 อนุมัติให้จังหวัดระยองดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ต่อไปได้

 จังหวัดระยองจึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและปั้นหล่อรูปอนุสาวรีย์สุนทรภู่และตัวประกอบ ตลอดจนออกแบบผังบริเวณศาลาจตุรมุข และเสาประตูรั้ว การปั้นหล่อรูปได้ทำพิธีเททอง ณ กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 โดย ฯพณฯ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธานกรมศิลปากรได้ดำเนินการหล่อเสร็จเรียบร้อยและนำมาติดตั้ง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2513

ของฝากเมืองระยอง

ของฝากเมืองระยอง รอบๆ บริเวณกว้างๆ ของอนุสาวรีย์สุนทรภู่รายล้อมไปด้วยร้านค้าของที่ระลึกมากมายหลายอย่าง เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของระยองก็คือเครื่องประดับตกแต่งบ้านที่ทำมาจากเปลือกหอย

advertize

พวงกุญแจเจ้าเงาะ

พวงกุญแจเจ้าเงาะ 

มู่ลี่เปลือกหอย

มู่ลี่เปลือกหอย 

สินสมุทรขึ่สิงโต

สินสมุทรขึ่สิงโต หนึ่งในตัวละครในตอนเดียวกันกับวงเวียนสุดสาคร ในตอนที่ว่า
 สินสมุทรหยุดยั้งให้ตั้งโห่ ขี่สิงโตตัวร้ายสะพายศร
 ข้างปีกซ้ายฝ่ายอนุชาสุดสาคร ทรงมังกรกุมไม้เท้าของเจ้าตา
 รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าติดกับถนนใกล้กับตรงที่เราจอดรถ

แก้ไขล่าสุด 2017-02-10 12:31:31 รับชม 19392

แผนที่ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ระยอง << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

เรือนไทย บางกุ้ง รีสอร์ท
เรือนไทย บางกุ้ง รีสอร์ท
บ้านสิรีน@สมุทรสงคราม
บ้านสิรีน@สมุทรสงคราม
เขตต์วารินทร์ รีสอร์ท
เขตต์วารินทร์ รีสอร์ท
ชบาบานฉ่ำ รีสอร์ท
ชบาบานฉ่ำ รีสอร์ท
ปานวิมาน อัมพวา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต
ปานวิมาน อัมพวา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต
เรือนมาลัย โฮมสเตย์
เรือนมาลัย โฮมสเตย์
บ้านสวนสบาย เพลินพรรณไม้ รีสอร์ท
บ้านสวนสบาย เพลินพรรณไม้ รีสอร์ท
กุลนที รีสอร์ท
กุลนที รีสอร์ท
อัมพวาน่านอน โฮเต็ล แอนด์ สปา
อัมพวาน่านอน โฮเต็ล แอนด์ สปา
บ้านสวนลีลาวดี รีสอร์ท อัมพวา
บ้านสวนลีลาวดี รีสอร์ท อัมพวา

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในระยอง

ไม่มีกิจกรรมในระยอง
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน ระยอง


เกาะมันในทะเลแหวกระยอง

ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง

บ้านชนะชลโฮมสเตย์

หาดแหลมแม่พิมพ์ (หาดแม่พิมพ์)

น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำใส)

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ

โดมทิวลิป

สวนศรีเมือง

หมู่เกาะมัน

ใหม่/อัพเดต


หินสามวาฬ บึงกาฬ

ร้านโอวทึ้ว นายกี่

หัวหิน ไวท์ วิลลา

สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท

ร้านกินเส้น (กิ๋นเส้น) เมืองน่าน

ครัวคุณยาย ขนมจีน เกาะสมุย

ทองใบ เบเกอรี่ นครสวรรค์

โลหะปราสาท

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

5 ที่เที่ยวยอดนิยมในหมวดหมู่นี้อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์


อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี


อนุสาวรีย์สุนทรภู่


อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก