หน้าหลัก >> ชลบุรี >> ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล


 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านชีววิทยา เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเลสำหรับคณะต่างๆที่เข้าเยี่ยมชม จะได้รับฟังวิทยากรบรรยายชมวีดีทัศน์ นิทรรศการ และเยี่ยมชมความน่ารักของเต่าทะเลที่บ่ออนุบาล เพื่อให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนได้สัมผัสกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลของไทยที่กำลังจะสูญพันธุ์

    เปิดให้เยี่ยมชมตั้งแต่ เวลา 08.00 - 16.30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
    เพื่อเป็นการสะดวกต่อทุกท่านในการเยี่ยมชม กรุณาแจ้งล่วงหน้า ตามที่อยู่ ดังนี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
    โทร.(แฟกซ์) 0 3843 1477, 0 3824 5736 - 65 ต่อ 066-1035 , 066-6178
    อีเมล์ : seaturtle@navy.mi.th
    เว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/turtles

การเดินทางไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ชลบุรี

ติดต่อสอบถาม:

ททท. พัทยา โทร. 0 3842 7667, 0 3842 8750 Call Center 1337
http://www.tourismthailand.org/pattaya

ป้ายจ้ะ

ป้ายจ้ะ 

อ่านกันหน่อย

อ่านกันหน่อย 

advertize

เต่าตนุ

เต่าตนุ 

เต่ากระ

เต่ากระ 

เต่าหญ้า

เต่าหญ้า 

advertize

เต่ามะเฟือง

เต่ามะเฟือง 

การวางไข่

การวางไข่ 

เล่นน้ำ

เล่นน้ำ 

เป็นร้อยเชียว

เป็นร้อยเชียว 

ทักทาย

ทักทาย 

พ่อ-ลูก

พ่อ-ลูก 

พี่เบิ้ม

พี่เบิ้ม 

วางไข่ 2

วางไข่ 2 

ปล่อยเต่าทะเล

ปล่อยเต่าทะเล 

ลืมตาดูโลก

ลืมตาดูโลก 

วัยกระเตาะ

วัยกระเตาะ 

ชมวิว

ชมวิว 

ชมวิว 2

ชมวิว 2 

ชมวิว 3

ชมวิว 3 

ที่ทำการฯ

ที่ทำการฯ 

ชมวิว 4

ชมวิว 4 

แผนที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ชลบุรี