หน้าหลัก >> อ่างทอง >> วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)


 วัดไชโยวรวิหาร หรือ วัดเกษไชโย ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่บนเส้นทางสายอ่างทอง-สิงห์บุรี ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฏร์สร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ มีความสำคัญขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโตไว้กลางแจ้ง องค์เป็นปูนขาวไม่ปิดทอง

    ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโยขึ้นเมื่อ พ.ศ.2430 แต่แรงสั่นสะเทือนระหว่างการลงรากพระวิหารทำให้องค์หลวงพ่อโตพังลงมาจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ตามแบบหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร มีขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง (สุดยอดรัศมีพระ) 11 วา 1 ศอก 7 นิ้ว และพระราชทานนามว่า พระมหาพุทธพิมพ์ มีการจัดงานฉลองซึ่งนับเป็นงานใหญ่ที่สุดของจังหวัดอ่างทองในสมัยนั้นและในวิหารที่หันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 7 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2437

    องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในพระวิหารที่มีความสูงใหญ่สง่างามแปลกตากว่าวิหารแห่งอื่นๆ พุทธศาสนิกชนจากที่ต่างๆ มานมัสการอย่างไม่ขาดสาย ติดกับด้านหน้าพระวิหาร มีพระอุโบสถก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทยอันงดงามหันด้านหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ปัจจุบันวัดไชโยวรวิหารได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่จนมีความงามสมบูรณ์ยิ่ง
ติดต่อสอบถาม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3562 0071
http://www.tourismthailand.org/suphanburi

การเดินทางไป วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย) อ่างทอง << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
ทางเดินสู่วิหารวัดไชโย

ทางเดินสู่วิหารวัดไชโย เมื่อเดินทางมาถึงลานจอดรถของวัดจะมองเห็นวิหารขนาดใหญ่ประมาณเกินตึก 4 ชั้น (ซึ่งไม่ได้ถ่ายรูปนั้นมา) จะเป็นด้านหลังของวิหาร การเดินเข้าสู่ภายในวิหารเพื่อสักการะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในวิหารจะต้องเดินเข้ามาทางนี้ ซึ่งมีกองอำนวยการของวัดคอยอำนวยความสะดวกให้ และมีการประกาศข้อมูลต่างๆ ที่ควรทราบอยู่ตลอดเวลา

ป้ายบอกทาง ข้างประตูกำแพงวิหาร

ป้ายบอกทาง ข้างประตูกำแพงวิหาร สถานที่ที่น่าสนใจของวัดไชโยได้แก่
วิหารหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์
พระอุโบสถ พระบรมสารีริกธาตุ
ศาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕
ศาลาพระแม่กวนอิม
วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรมรังสี

ซึ่งสำหรับทริปนี้จะนำทุกท่านเข้าชมในวิหารหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์ และพระอุโบสถกันก่อน ไว้จะนำภาพส่วนอื่นๆ มาเพิ่มเติมให้อีกเรื่อยๆ ครับ

advertize

ซุ้มประตูกำแพง

ซุ้มประตูกำแพง เป็นกำแพงล้อมรอบ ภายในมีวิหารหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์ และพระอุโบสถ อยู่ติดกันโดยมีพระอุโบสถอยู่ด้านหน้า ระหว่างกลางของพระอุโบสถและวิหารมีทางเดินหลังคาคลุม โดยหลังคามีความสูงมาก

ทางเดินระหว่างวิหารและพระอุโบสถ

ทางเดินระหว่างวิหารและพระอุโบสถ เนื่องจากวิหารหลังนี้ภายในประดิษฐานหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์ ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ทำให้ทางเดินดูแคบลงเนื่องจากหลังคาที่สูงมากนั่นเอง

พระพุทธมหาพิมพ์

พระพุทธมหาพิมพ์ เดิมเป็นวัดราษฏร์สร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ มีความสำคัญขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโตไว้กลางแจ้ง องค์เป็นปูนขาวไม่ปิดทอง

 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโยขึ้นเมื่อ พ.ศ.2430 แต่แรงสั่นสะเทือนระหว่างการลงรากพระวิหารทำให้องค์หลวงพ่อโตพังลงมาจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ตามแบบหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร มีขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง (สุดยอดรัศมีพระ) 11 วา 1 ศอก 7 นิ้ว และพระราชทานนามว่า พระมหาพุทธพิมพ์ มีการจัดงานฉลองซึ่งนับเป็นงานใหญ่ที่สุดของจังหวัดอ่างทองในสมัยนั้นและในวิหารที่หันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 7 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2437

advertize

พระพุทธมหาพิมพ์

พระพุทธมหาพิมพ์ องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในพระวิหารที่มีความสูงใหญ่สง่างามแปลกตากว่าวิหารแห่งอื่นๆ พุทธศาสนิกชนจากที่ต่างๆ มานมัสการอย่างไม่ขาดสาย ติดกับด้านหน้าพระวิหาร มีพระอุโบสถก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทยอันงดงามหันด้านหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ปัจจุบันวัดไชโยวรวิหารได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่จนมีความงามสมบูรณ์ยิ่ง

พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ

พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ ภายในพระอุโบสถวัดไชโยแม้ว่าจะเปิดประตูและหน้าต่าง แต่ภายในก็ยังมีสภาพแสงที่เข้ามาค่อนข้างน้อยมาก เมื่อเดินเข้าไปภายในจะรู้สึกมืด

ระฆังบนระเบียง

ระฆังบนระเบียง ที่รอบพระอุโบสถมีระเบียงทางเดินสามารถขึ้นลงด้านหน้าหรือด้านหลังโดยการเดินรอบพระอุโบสถก็ได้ ที่มุมของระเบียงแขวนระฆังไว้สำหรับให้ประชาชนได้ตีระฆังตามความเชื่อ

ประตูวิหารหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์

ประตูวิหารหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์ เมื่อนมัสการสักการะพระพุทธรูปในพระอุโบสภแล้วเดินมาด้านหลังตรงทางเดินระหว่างวิหารกับพระอุโบสถจะมองเห็นหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์ได้เพียงส่วนเดียวไม่ถึงครึ่งองค์ ผ่านช่องประตูเข้า-ออกวิหารซึ่งมีอยู่ 2 ด้าน ซ้ายและขวา ภายในมีประชาชนเดินทางมาเพื่อนมัสการพระมหาพุทธพิมพ์หนาแน่นเป็นระยะๆ สำหรับภาพของสถานที่นี้ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน โอกาสหน้าหากได้เดินทางไปกราบหลวงพ่อมหาพุทธพิมพ์อีกจะเอาภาพมาอัพเดตต่อไปครัับ

แก้ไขล่าสุด 2017-02-12 02:26:39 รับชม 49444

แผนที่ วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย) อ่างทอง << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

ลา ทอสคาน่า รีสอร์ท
ลา ทอสคาน่า รีสอร์ท
บ้านอ้อมกอดขุนเขา
บ้านอ้อมกอดขุนเขา
อัศจารา รีสอร์ท
อัศจารา รีสอร์ท
พอเพลิน ฮิบรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง
พอเพลิน ฮิบรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง
อีเดน การ์เดน รีสอร์ท
อีเดน การ์เดน รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท
ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท
ภูผาผึ้ง รีสอร์ท
ภูผาผึ้ง รีสอร์ท
เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง
เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง
โรยัล กู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม
โรยัล กู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในอ่างทอง

ไม่มีกิจกรรมในอ่างทอง
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน อ่างทอง


วัดม่วง

วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

บ้านหุ่นเหล็ก

วัดต้นสน

วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดสี่ร้อย

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

วัดสังกระต่าย(โบสถ์ปรกโพธิ์)

ใหม่/อัพเดต


Reef Sports Bar & Restaurant เกาะเต่า

วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน

ร้านอาหารบ้านอีสาน นครสวรรค์

Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย

Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่

ร้านกาแฟ My Cup สุราษฎร์ ดอนนกซอย 14