หน้าหลัก >> อ่างทอง >> วัดสุวรรณเสวริยาราม

วัดสุวรรณเสวริยาราม


 

 วัดสุวรรณเสวริยารามอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออกในท้องที่ตำบลตลาดกรวด อยู่ริมถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32) กิโลเมตรที่ 103-104 หรือ จากศาลากลางจังหวัดไปตามถนนคลองชลประทานประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดองค์พระยาวประมาณ 10 วา และยังมีโบราณวัตถุต่างๆที่มีอายุราว 100 ปี ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นใน สมัยร.4 เป็นฝีมือช่างหลวง

การเดินทางไปวัดสุวรรณเสวริยาราม อ่างทอง

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3562 0071
http://www.tourismthailand.org/suphanburi

คลิกชมรูปภาพวัดสุวรรณเสวริยาราม จาก Google

แผนที่ วัดสุวรรณเสวริยาราม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดสุวรรณเสวริยาราม อ่างทอง