หน้าหลัก >> อ่างทอง >> วัดวิเศษชัยชาญ

วัดวิเศษชัยชาญ


 

 วัดวิเศษชัยชาญ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองวิเศษชัยชาญมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันเหลือหลักฐานเพียงเจดีย์เท่านั้นสิ่งปลูกสร้างนอกเหนือจากนั้นได้สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ อาทิ เช่น พระอุโบสถซึ่งภายในมีวิจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในสมัยเดียวกัน เป็นภาพพุทธประวัติและภาพข้าศึกที่เป็นฝรั่งขี่เข้ามา ภาพทั้งหมดเขียนแบบแรงเงาโดบนายปุ๋ย พุ่มรักษา ช่างในเมืองหลวง ส่วนด้านข้างพระอุโบสถมีมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง

การเดินทางไปวัดวิเศษชัยชาญ อ่างทอง

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3562 0071
http://www.tourismthailand.org/suphanburi

คลิกชมรูปภาพวัดวิเศษชัยชาญ จาก Google

แผนที่ วัดวิเศษชัยชาญ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดวิเศษชัยชาญ อ่างทอง