หน้าหลัก >> อ่างทอง >> วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร


 อยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตกห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองไป 18 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 309 (สายอ่างทอง-อยุธยา) กิโลเมตรที่ 40 แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 329 จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 3501 จะเห็นป้ายทางไปวัดป่าโมก ภายในวัดแห่งนี้มีพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของเมืองไทย องค์พระก่ออิฐถือปูนปิดทอง มีความยาวจากพระเมาลีถึงปลายพระบาท 22.58 เมตร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย มีประวัติความเป็นมาเล่าขานกันว่า พระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาจมอยู่หน้าวัด ราษฎรบวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะยกทัพไปรบกับพระมหาอุปราชได้เสด็จมาชุมนุมพลและถวายสักการะบูชาพระพุทธรูปองค์นี้

    ต่อมากระแสน้ำเซาะเข้ามาใกล้พระวิหาร " สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่ 3 โปรดเกล้าฯให้พระยาราชสงครามเป็นแม่กองงานจัดการชลอลากให้ห่างจากแม่น้ำเดิม " (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) ได้เสด็จมาควบคุมการชลอองค์พระให้พ้นจากกระแสน้ำเซาะตลิ่งพังและนำไปไว้ยังวิหารใหม่ที่วัดตลาดห่างจากฝั่งแม่น้ำ 168 เมตร แล้วโปรดให้รวมวัดตลาดกับวัดชีปะขาวเป็นวัดเดียวกัน พระราชทานนามว่าวัดป่าโมกเพราะบริเวณนั้นมีต้นโมกมากมาย สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้นอกจากพระพุทธไสยาสน์แล้วยังมี วิหารเขียนซึ่งเล่ากันว่า ผนังวิหารด้านที่หันออกสู่แม่น้ำมีแท่นสูงเข้าใจว่าเป็นแท่นที่เคยมีกษัตริย์เสด็จประทับยืนบริเวณนั้น มณฑปพระพุทธบาท 4 รอย หอไตร เป็นต้น
ติดต่อสอบถาม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3562 0071
http://www.tourismthailand.org/suphanburi

การเดินทางไป วัดป่าโมกวรวิหาร อ่างทอง << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบรมราชานุสาวรีย์  ที่เห็นอยู่ตั้งแต่ทางเข้าวัดนี้คือพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดป่าโมกวรวิหาร

  จากถนนทางเข้าวัด จะมีทางพาเราเข้ามาจนถึงลานจอดรถของวัดอยู่ติดกับแม่น้ำ มีทางเดินหลังคาคลุมยาวตั้งแต่ลานจอดรถเข้าถึงพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ ระหว่างนั้นก็จะมีที่ทำบุญพระประจำวันเกิด ตักบาตรพระ 108 ฯลฯ

advertize

ทำบุญตักบาตร

ทำบุญตักบาตร  เป็นตู้กระจกยาวหลายเมตร ในตู้มีพระนั่งอยู่พร้อมกับบาตร ดูแล้วน่าจะเป็นพระเก่า หยากไย่เกาะไปหมด

นมัสการพระสิวลี

นมัสการพระสิวลี  เดินมาตามทางเดินเรื่อยๆ ก่อนที่จะตรงเข้าพระวิหาร ลองแวะด้านข้างๆ จะมีสิ่งอื่นๆ อีกมากมายในวัดป่าโมกที่บางทีหลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึง เรือสำเภามีเจดีย์อยู่บนเรือแบบนี้คล้ายกับที่วัดยานนาวา ที่กรุงเทพฯ แต่ขนาดย่อมกว่าเยอะ

วัดป่าโมกวรวิหาร

 

advertize

วิหารพระพุทธไสยาสน์

วิหารพระพุทธไสยาสน์  ตอนนี้เราเดินมาสุดทางเดินแล้วครับ ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ครับ ด้านซ้ายมือเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นถ้ามาในช่วงวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม เราจะเห็นข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นำพวงมาลามาถวายเป็นเครื่องราชสักการะแด่พระองค์กันเยอะมากครับ

ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์

ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์  ดังเช่นพระพุทธไสยาสน์ในหลายๆ วัด เมื่อสร้างวิหารคลุมองค์พระแล้วภายในจะมีลักษณะยาว มีพื้นที่ไม่มากนัก มุมที่จะเก็บภาพองค์พระพุทธไสยาสน์ก็มีไม่มากนักเช่นกัน ในพื้นที่เล็กๆ นี้ ถ้ามาในวันหยุดจะเห็นประชาชนเดินทางมานมัสการขอพรพระกันเต็มแน่นวิหารเลยทีเดียว ลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่า ถ้าจะไหว้พระจุดธูปเทียนบูชาด้านหน้าวิหาร ปิดทองที่องค์พระจำลองด้านหน้า เพราะภายในนี้ห้ามจุดธูปเทียนครับ

พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก

พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก  เดิมทีพระพุทธรูปไม่ได้ประดิษฐานอยู่ที่นี่ ภายในวิหารมีรูปวาดการชลอองค์พระพุทธไสยาสน์จากวัดป่าโมกเดิมมาประดิษฐาน ณ วัดป่าโมกวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2270 สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ มีพระยาราชสงครามเป็นนายกองการชลอ เพราะพระวิหารประสบอุทกภัย สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองในสมัยสุโขทัย พระพักตร์งามที่สุดในประเทศไทย ความยาวตลอดองค์ 24 เมตร พระมหาเถระไลลายอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาให้มหาพุทธสาครเชื่อกษัตริย์ไทย บรรจุที่พระอุระ 36 พระองค์ ท่านเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่เป็นที่เล่าขานกันมาช้านาน

วัดป่าโมกวรวิหาร

  อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงก็คือรูปพระพักตร์ขององค์พระนอนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพักตร์ของพระนอนที่งดงามที่สุดของไทยครับ

ด้านหลังองค์พระพุทธไสยาสน์

ด้านหลังองค์พระพุทธไสยาสน์  ภายในวิหารมีพื้นที่รอบองค์พระนอนเดินได้รอบครับ ด้านหลังนั้นว่าง

พระโพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์  ทั้งพระแม่กวนอิมและพระสังกัจจายนะ อยู่ด้านข้างวิหารพระพุทธไสยาสน์ เดินอ้อมไปไหว้ขอพรกันได้

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ  เสร็จจากการไหว้พระนอนในวิหาร ลองเดินดูอะไรรอบๆ วัดอีกหน่อยครับ ที่จริงในวัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายอย่างด้วยกัน อย่างเช่นพระอุโบสถหลังนี้ก็ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน เรียกกันว่า หลวงพ่อใหญ่ พระนามจริงคือ พระศรีสรรเพชญ์นวบพิธ สันนิษฐานตามพงศาวดารเหนือ น่าจะมีอายุ 500 ปีเศษ พระอุโบสถสร้างอย่างศิลปะอยุธยา จะเห็นแนวเส้นโค้งคล้ายเรือสำเภาที่ด้านนอกของโบสถ์

พระศรีสรรเพชญ์นวบพิธ

พระศรีสรรเพชญ์นวบพิธ  หรือหลวงพ่อใหญ่ พรพุทธรูปที่งดงามเป็นพระประธานในโบสถ์วัดป่าโมก ชาวบ้านมาสักการะขอพรกันมาก สามารถร่วมทำบุญห่มผ้าจีวรที่องค์พระได้

ต้นสาละหลังโบสถ์

ต้นสาละหลังโบสถ์  ไหว้พระแล้วเดินออกไปด้านหลัง จะมีต้นสาละต้นใหญ่ออกดอกให้ชมทุกครั้งที่มาที่วัดป่าโมก ต้นสาละเป็นต้นไม้ที่ปรากฏในพระพุทธประวัติว่าเป็นที่ประสูติของพระพุทธองค์

ศาลาบูรพาจารย์

ศาลาบูรพาจารย์  อยู่ด้านข้างทางเดินที่คลุมหลังคาที่เราเดินเข้ามาตอนแรก ภายในมีรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าโมก

ท่าน้ำหน้าวัด

ท่าน้ำหน้าวัด 

ฝั่งตรงข้ามวัด

ฝั่งตรงข้ามวัด 

พระพุทธบาทสี่รอย

พระพุทธบาทสี่รอย  หลายคนคงสงสัยเหมือนผมมั้ยครับว่า พระพุทธบาทสี่รอยนี้คืออะไร ทำไมต้องมีสี่รอย เห็นอยู่หลายที่เหมือนกัน ผมได้คำตอบมาแล้วครับว่า กล่าวกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ในภัทรกัลป จนถึงพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้คือ พระกกุสันธะ (รอยพระบาทใหญ่ที่สุด) , พระโกนาคมนะ , พระกัสสปะ , พระพุทธโคดม (รอยพระบาทเล็กสุด) ตามที่ผมได้ศึกษาเรื่องราวของพระพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จไปยัง ณ ตำบลใด จะพึงกระทำสิ่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อน เช่นการประทับรอยพระพุทธบาทก็จะประทับลง ณ ที่เดียวกัน จึงได้ปรากฏรอยพระพุทธบาทที่เดียวกัน 4 รอย ครับ ส่วนรอยพระพุทธบาทนี้ ได้ทำการเคลื่อนย้ายนมัสการมาจากเมืองพิษณุโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 รับชม 16371

แผนที่ วัดป่าโมกวรวิหาร และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดป่าโมกวรวิหาร อ่างทอง << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

เดอะ บลูสกาย รีสอร์ท แอท เกาะพยาม
เดอะ บลูสกาย รีสอร์ท แอท เกาะพยาม
บัฟฟาโล เบย์ วาเคชั่น คลับ
บัฟฟาโล เบย์ วาเคชั่น คลับ
ชมจันทร์ บีช รีสอร์ต
ชมจันทร์ บีช รีสอร์ต
พีพี แลนด์ บีช อีโค รีสอร์ท
พีพี แลนด์ บีช อีโค รีสอร์ท
เฮฟเว่น บีช อีโค รีสอร์ท แอนด์ อาร์ต
เฮฟเว่น บีช อีโค รีสอร์ท แอนด์ อาร์ต
นิธิพร รีสอร์ท
นิธิพร รีสอร์ท
ลัคกี้ รีสอร์ท
ลัคกี้ รีสอร์ท
แร็บบิท บังกะโล
แร็บบิท บังกะโล
ฟร็อก บีช เฮาส์
ฟร็อก บีช เฮาส์
พยาม โคโค่นัท บีช รีสอร์ท
พยาม โคโค่นัท บีช รีสอร์ท

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในอ่างทอง

ไม่มีกิจกรรมในอ่างทอง
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน อ่างทอง


วัดม่วง

วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

บ้านหุ่นเหล็ก

วัดต้นสน

วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดสี่ร้อย

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

วัดสังกระต่าย(โบสถ์ปรกโพธิ์)

ใหม่/อัพเดต


Reef Sports Bar & Restaurant เกาะเต่า

วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน

ร้านอาหารบ้านอีสาน นครสวรรค์

Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย

Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่

ร้านกาแฟ My Cup สุราษฎร์ ดอนนกซอย 14