หน้าหลัก >> อ่างทอง >> วัดขุนอินทประมูล

วัดขุนอินทประมูล


 

 วัดขุนอินทประมูล อยู่ในเขตตำบลอินทประมูล เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีชื่อว่า พระศรีเมืองทอง มีความยาววัดจากปลายพระเมาลีถึงปลายพระบาทได้ 50 เมตร (25 วา) เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไป เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝนอยู่กลางแจ้งมานานนับเป็นร้อยๆ ปี องค์พระพุทธรูปมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน องค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงาม พระพักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็นน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาสักการะบูชา อาทิเช่น พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จมาเมื่อ พ.ศ. 2296 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ในปี พ.ศ. 2421 และ 2451 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จฯ มาถวายผ้าพระกฐินต้นในปี พ.ศ.2516 และเสด็จมานมัสการอีกครั้งในปี พ.ศ. 2518 พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างนิยมมานมัสการเป็นเนืองนิจ

    นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดขุนอินทประมูลยังมีซากโบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาว ซึ่งเหลือเพียงฐาน ผนังบางส่วนและองค์พระพุทธรูป และ ในศาลาเอนกประสงค์ มีศาลรูปปั้นขุนอินทประมูลและโครงกระดูกมนุษย์ ขุดพบในเขตวิหารพระพุทธไสยาสน์เมื่อปี พ.ศ. 2541 ลักษณะนอนคว่ำหน้า มือและเท้ามัดไพล่อยู่ด้านหลัง เชื่อกันว่าเป็นโครงกระดูกขุนอินทประมูลแต่บ้างก็ว่าไม่ใช่ ซึ่งตามประวัติเล่ากันว่า เป็นนายอากรผู้สร้างพระพุทธไสยาสน์ โดยยักยอกเอาเงินของหลวงมาสร้างเพื่อเป็นปูชนียสถาน ครั้นพระมหากษัตริย์ทรงทราบรับสั่งถามว่าเอาเงินที่ไหนมาสร้าง ขุนอินทประมูลไม่ยอมบอกความจริงเพราะกลัวส่วนกุศลจะตกไปถึงองค์พระมหากษัตริย์จึงถูกเฆี่ยนจนตาย วัดนี้จึงได้ชื่อว่า วัดขุนอินทประมูล

    การเดินทาง สามารถใช้เส้นทางได้ 3 สายคือ

    สายอ่างทอง-อำเภอโพธิ์ทอง (เส้นทาง3064) แยกขวาที่กิโลเมตร 9 เข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร
    ใช้เส้นทางจากจังหวัดสิงห์บุรีไปทางอำเภอไชโยประมาณกิโลเมตรที่ 64-65 จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าถึงวัดเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร
    ใช้เส้นทางตัดใหม่สายอำเภอวิเศษชัยชาญ-โพธิ์ทอง (ถนนเลียบคลองชลประทาน) เมื่อถึงอำเภอโพธิ์ทองมีทางแยกเข้าวัดอีก 2 กิโลเมตร

การเดินทางไปวัดขุนอินทประมูล อ่างทอง

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3562 0071
http://www.tourismthailand.org/suphanburi

วัดขุนอินทประมูล

วัดขุนอินทประมูล พระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่อยู่กลางแดดฝนมานานนับร้อยปีองค์นี้พระนามว่า พระศรีเมืองทอง มีความยาววัดจากปลายพระเมาลีถึงปลายพระบาทได้ 50 เมตร (25 วา) เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไป เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 องค์พระพุทธรูปมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน องค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงาม

พระศรีเมืองทอง

พระศรีเมืองทอง เมื่อเดินทางมาถึงวัดจะเห็นกำแพงวัดและซุ้มประตู แต่เมื่อเข้ามาภายในวัดจะเห็นลานโล่งกว้างใหญ่และพระศรีเมืองทอง พระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์นี้เด่นอยู่กลางลาน ผู้ที่เดินทางมาสามารถจอดรถที่ลานหน้าพระพุทธรูปซึ่งเป็นลานกลางแจ้งแล้วไปสักการะนมัสการพระจุดเทียนธูปและปิดทององค์พระได้ในวิหารซึ่งปัจจุบันจะเห็นเพียงเสาและฐานเท่านั้น

advertize

ลักษณะพระพักตร์พระศรีเมืองทอง

ลักษณะพระพักตร์พระศรีเมืองทอง ว่ากันว่าพระศรีเมืองทองเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็นน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก

วัดขุนอินทประมูล

 

ถวายสังฆทาน

ถวายสังฆทาน  วัดอินทประมูล เป็นวัดที่มีโบราณสถานแต่ก็มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ด้วย ปัจจุบันนี้ทางวัดมีโครงการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมและปรับปรุงบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้เดินทางไปทำบุญร่วมสร้างกันครับ สำหรับสถานที่ที่สำคัญภายในวัดนอกจากพระศรีเมืองทองแล้วก็ยังมีโบราณสถานที่เคยขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ ขุดพบในเขตวิหารพระพุทธไสยาสน์เมื่อปี พ.ศ. 2541 ลักษณะนอนคว่ำหน้า มือและเท้ามัดไพล่อยู่ด้านหลัง เชื่อกันว่าเป็นโครงกระดูกขุนอินทประมูลแต่บ้างก็ว่าไม่ใช่ อยู่ทางด้านขวามือเมื่อหันหน้าเข้าหาพระศรีเมืองทองหรือทางด้านพระบาทขององค์พระพุทธรูป มีรูปปั้นของขุนอินทประมูล และศาลาสำหรับร่วมทำบุญมีพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่

advertize

รูปปั้นขุนอินทประมูลและบริเวณวัด

รูปปั้นขุนอินทประมูลและบริเวณวัด 

วัดขุนอินทประมูล

 

วัดขุนอินทประมูล

 

วัดขุนอินทประมูล

 

แผนที่ วัดขุนอินทประมูล และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดขุนอินทประมูล อ่างทอง