หน้าหลัก >> อ่างทอง >> พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง


 เรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ แค่นี้เอง แต่ใครจะรู้ละว่า จังหวัดมีประวัติความเป็นมายาวนานย้อนขึ้นไปถึงสมัยทวารวดี แล้วถ้าจะหาความรู้เหล่านี้คงไม่มีที่ไหนจะดีไปกว่าที่นี่ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเรื่องราวต่างๆ ประกอบกับหลักฐานทางวัตถุจำลองให้ดูทุกยุคทุกสมัยผสมกับการนำเสนอเรื่องราวในรูปแบบวิดีทัศน์ล้ำสมัย ทำให้เรื่องประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองเกิดจากความร่วมมือกันของจังหวัดอ่างทองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และใช้สำนักงานหลังเดิมมาปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดอ่างทอง โดยเริ่มสร้าง พ.ศ.2553 เสร็จในปี 2555

ต่อมาจังหวัดอ่างทองได้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นผู้บริหารดูแล

เปิดให้บริการ อังคาร-อาทิตย์ 8.30-16.30 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูล พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง โทร.035-613-464

 

การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

ติดต่อสอบถาม:
โทร.035-613-464

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 

advertize

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 

advertize

พระแสงราชาวุธ (จำลอง)

พระแสงราชาวุธ (จำลอง) ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ พระราชทานให้จังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ.2444)

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 รวมเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญๆ ของเมืองอ่างทองในสมัยต่างๆ

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดอ่างทอง

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 วิดีโอรวมตำนานวีรชนคนกล้าเมืองอ่างทอง

วีรชนคนกล้า เมืองอ่างทอง

วีรชนคนกล้า เมืองอ่างทอง 

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 

แข่งเรือยาวจังหวัดอ่างทอง

แข่งเรือยาวจังหวัดอ่างทอง 

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

 

แผนที่ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง