หน้าหลัก >> อ่างทอง >> กลุ่มแม้บ้านจักรสานพลาสติกศรีพราน

กลุ่มแม้บ้านจักรสานพลาสติกศรีพราน


 

 กลุ่มแม้บ้านจักรสานพลาสติกศรีพราน ตั้งอยู่ในตำบลศรีพราน ปัจจุบันคุณกัลยา อินทร์โต เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกในกลุ่มมาช่วยกันผลิตงานประเภท ตระกร้า กระถาง กระเป๋า และเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือน ส่วนใหญ่สินค้าที่ผลิตได้จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส เป็นต้น แต่ละประเทศจะส่งรูปแบบผลิตภัณฑ์มาให้พร้อมกับวัตถุดิบ พร้อมสงวนลิขสิทธิ์ไม่ให้ใครมาลอกเลียนแบบ

การเดินทางไปกลุ่มแม่บ้านจักสานพลาสติกศรีพราน อ่างทอง

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3562 0071
http://www.tourismthailand.org/suphanburi

คลิกชมรูปภาพกลุ่มแม้บ้านจักรสานพลาสติกศรีพราน จาก Google

แผนที่ กลุ่มแม้บ้านจักรสานพลาสติกศรีพราน และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปกลุ่มแม่บ้านจักสานพลาสติกศรีพราน อ่างทอง