หน้าหลัก >> อ่างทอง >> กลุ่มจักสานบ้านมหานาม

กลุ่มจักสานบ้านมหานาม


 

 กลุ่มจักสานบ้านมหานาม ตั้งอยู่ในตำบลไชยภูมิ สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันผลิตผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เช่น กระเป๋า แจกัน ส่วนใหญ่มีตลาดส่งออกในประเทศ และตลาดต่างประเทศบ้าง กลุ่มจะมีการพัฒนารูปแบบสินค้าอยู่เสมอ แต่มีข้อจำกัดด้านการคมนาคมเข้าถึง ถนนแคบรถใหญ่เข้าได้ไม่สะดวก

การเดินทางไปกลุ่มจักสานบ้านมหานาม อ่างทอง

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3562 0071
http://www.tourismthailand.org/suphanburi

คลิกชมรูปภาพกลุ่มจักสานบ้านมหานาม จาก Google

แผนที่ กลุ่มจักสานบ้านมหานาม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปกลุ่มจักสานบ้านมหานาม อ่างทอง