หน้าหลัก >> สิงห์บุรี >> เทวาลัยพระพรหม พรหมบุรี

เทวาลัยพระพรหม พรหมบุรี


 เทวาลัยพระพรหม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ในโอกาสที่ระลึก 80 ปี ของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระที่สอนการนั่งวิปัสสนา กัมมัฏฐาน ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแม้กระทั่งชาวต่างชาติก็เลี่อมใสในสายทางการปฏิธรรมตามแนวทางของหลวงพ่อจรัญ ในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาหลวงพ่อจรัญได้สอนนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากมาย ในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ จะมีประชาชนเดินทางมาเข้าฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจำนวนหลายพันคน ในปัจจุบันจึงได้มีการสร้างวัดในจังหวัดต่างๆ เพื่อสอนการปฏิบัติธรรมตามสายทางนี้ให้ทั่วถึง โดยประชาชนจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลมาจนถึงวัดอัมพวัน
    ในโอกาสที่หลวงพ่อจรัญได้มีอายุ 80 ปี เหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันสร้างเทวาลัยพระพรหมขึ้น เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างดังนี้
    1.เพื่อเผยแพร่ประวัติของหัวเมืองพรหมในอดีต
    2.เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนให้มุ่งมั่นทำความดีเพื่อประเทศชาติ
    3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี
    4.เพื่อเป็นจุดพักของผู้เดินทางกราบสักการะขอพรพระพรหมและอุดหนุนสินค้าวิสาหกิจชุมชน (OTOP)

    การเดินทาง
    เทวาลัยพระพรหมตั้งอยู่ถนนสายเอเซียหรือทางหลวงหมายเลข 32 ก่อนเข้าอำเภอพรหมบุรี ฝั่งซ้ายมือ

การเดินทางไปเทวาลัยพระพรหม พรหมบุรี สิงห์บุรี

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3650 7135
http://www.tourismthailand.org/lopburi

เทวาลัยพระพรหม พรหมบุรี

 เทวาลัยพระพรหมแห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพรหมองค์ใหญ่ที่เราเห็นมาตั้งแต่การเริ่มก่อสร้าง เพราะเส้นทางสายเอเซียที่จะขึ้นไปทางภาคเหนือเป็นเส้นทางที่เราใช้เป็นประจำ หลังจากที่เทวาลัยพระพรหมสร้างเสร็จ เมื่อใดที่เราขับรถไปตามถนนสายเอเซีย เราก็จะเห็นศาลาทรงจตุรมุขขนาดใหญ่ อยู่ริมทางด้านซ้ายมือ และอดไม่ได้ที่จะเลี้ยวเข้าไปสักการะขอพรองค์พระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคลของการเดินทาง

เทวาลัยพระพรหม พรหมบุรี

 บุชาดอกไม้ธูปเทียน เพื่อมาไหว้พระพรหมที่ด้านหน้า

advertize

พระพรหมองค์ใหญ่

พระพรหมองค์ใหญ่ ขึ้นมาไหว้องค์พระพรหมจะได้เห็นพระพรหมองค์ใหญ่มาก สมกับที่สร้างเทวาลัยขนาดใหญ่ เด่นสะดุดตาเวลาเดินทางมาสายนี้

 บริเวณโดยรอบเทวาลัยพระพรหม มีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และ OTOP ให้เลือกมากมาย มีห้องน้ำบริการด้านหลัง เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นจุดแวะพักระหว่างการเดินทางไกลตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้างเทวาลัยพระพรหมแห่งนี้ อาคารด้านข้างเทวาลัย มีจารึกประวัติเมืองพรหมบุรีให้อ่านศึกษากันละเอียดมาก แผ่นจารึกขนาดใหญ่จำนวน 4 แผ่นด้วยกัน วันไหนผ่านไปทางนี้ลองแวะเข้าไปดูครับ

แผนที่ เทวาลัยพระพรหม พรหมบุรี และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปเทวาลัยพระพรหม พรหมบุรี สิงห์บุรี