หน้าหลัก >> สิงห์บุรี >> ศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี


 

 ศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ ตำบลในเมือง ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองสิงห์บุรี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453) และศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตึกก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวทรงยุโรป มีความสวยงามและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมาก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2533

การเดินทางไปศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3650 7135
http://www.tourismthailand.org/lopburi

คลิกชมรูปภาพศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี จาก Google

แผนที่ ศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี