หน้าหลัก >> สิงห์บุรี >> วัดพิกุลทอง

วัดพิกุลทอง


 วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลวิหารขาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหารไปประมาณ 9 กิโลเมตร ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์) ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติชนิด 24 เค รอบ ๆ พระวิหารใหญ่มีวิหารคต ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่าง ๆ และพระสังกัจจายองค์ใหญ่ และบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามน่าสนใจ แวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น

    การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3032 กิโลเมตรที่ 7-8 จะเห็นป้ายบอกทางไปวัดพิกุลทอง ไปตามถนนสาย 3008 ประมาณ 8 กิโลเมตร
ติดต่อสอบถาม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3650 7135
http://www.tourismthailand.org/lopburi

การเดินทางไป วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
ลานจอดรถวัดพิกุลทอง

ลานจอดรถวัดพิกุลทอง พระอารามหลวงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ 2 ฟากของถนน คล้ายว่าด้านหนึ่งแบ่งเป็นเขตพุทธวาส อีกด้านหนึ่งเป็นเขตสังฆาวาส แต่อุโบสถนั้นอยู่ในด้านถนนเขตสังฆาวาส ในส่วนที่เป็นที่นิยมของประชาชนที่เดินทางมาที่นี่ คือด้านตะวันออกของถนน ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ด้านนี้มีลานจอดรถแบบโล่งกว้าง รอบๆ บริเวณมีร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่มบริการมากมาย บรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่กลายเป็นสถานที่พักผ่อนของคนจำนวนมาก

วิหารหลวงพ่อแพ

วิหารหลวงพ่อแพ เป็นเสนาสนะแรกที่เราจะเข้าไป ด้านหน้าวิหารมีซุ้มประตูระเบียงคตรอบหลวงพ่อใหญ่ ดังนั้นถ้าจะไปนมัสการหลวงพ่อใหญ่ก็จะเดินผ่านหน้าวิหารหลวงพ่อแพ หรือเดินไปอีกทางหนึ่งซึ่งอยู่ริมน้ำ ก็แล้วแต่สะดวก แต่เพื่อให้ไม่ต้องเดินกลับไปกลับมา ผมเลือกเดินไปทางวิหาร

advertize

ด้านหน้าวิหาร

ด้านหน้าวิหาร วิหารหลังนี้สร้างและลงสีขาวทั้งหลัง ตกแต่งแบบเรียบๆ รอบด้านทั้งภายในและภายนอก ระหว่างช่องประตูทั้ง 2 มีเพียงรูปหลวงพ่อแพ พระเกจิอาจารย์ที่ประชาชนชาวสิงห์บุรีและทั่วประเทศศรัทธานับถือ

รูปหลวงพ่อแพ

รูปหลวงพ่อแพ ผนังของวิหารหลวงพ่อแพ จะติดรูปหลวงพ่อแพในสมัยต่างๆ เริ่มตั้งแต่เป็นสามเณรแทนที่การตกแต่งผนังภายในของวิหารด้วยภาพจิตรกรรม

ประวัติหลวงพ่อแพ หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร นามเดิมว่าแพ บิดาชื่อเทียน มารดาชื่อหน่าย นามสกุล ใจมั่นคง เกิดวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น 9 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2448 ที่บ้านสวนกล้วย ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ท่านมีพี่น้องร่วมมารดา 4 คน เป็นบุตรคนสุดท้อง เกิดได้ 8 เดือน มารดาก็ถึงแก่กรรม นายบุญ และนางเพียร ขำวิบูลย์ จึงได้รับเลี้ยงดูท่านเป็นบุตรบุญธรรม ต่อมา ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2463 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2469 ณ อุโบสถวัดพิกุลทอง ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองรูปที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2473 เป็นต้นมา ท่านได้ใช้สติปัญญาความสามารถ พัฒนาวัดให้เจริญทั้งทางด้านวัตถุสิ่งก่อสร้าง ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุสามเณร และเผยแผ่ธรรมปฏิบัติแก่ญาติโยมทั่วไป พัฒนาทั้งภายในวัดและสาธารณประโยชน์ให้เจริญยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโรงพยาบาลสิงห์บุรี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป พ.ศ. 2525 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2539 ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมมุนี
 ท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิริรวมอายุได้ 94 ปี 72 พรรษา

 เรียกได้ว่า ตลอดอายุของหลวงพ่อแพ อยู่ในร่มโพธิ์ธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอด

รูปหลวงพ่อแพสมัยเป็นสามเณร

รูปหลวงพ่อแพสมัยเป็นสามเณร 

advertize

รูปหลวงพ่อแพสมัยเป็นสามเณร

รูปหลวงพ่อแพสมัยเป็นสามเณร นำมาให้ชมกันพอสังเขป แต่บนผนังของวิหารหลวงพ่อแพยังมีอีกหลายรูป เรียกว่าเป็นระยะๆ ของช่วงอายุหลวงพ่อแพ ที่ห่มจีวร ตลอดมาตั้งแต่เด็ก

ระเบียงคตวัดพิกุลทอง

ระเบียงคตวัดพิกุลทอง สิ่งที่น่าสนใจอันดับต่อมาก็คือ ระเบียงคตที่สร้างล้อมรอบองค์หลวงพ่อใหญ่ เป็นระเบียงคต 4 ด้าน มีประตูเข้าออกระหว่างกลางแต่ละด้าน นับจากประตูตรงวิหารหลวงพ่อแพที่ผมเดินเข้ามา จะเป็นพระพุทธรูปปางที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เช่นปางประทานโอวาท และก็จะมีพระพุทธรูปประจำปีเกิด ประจำวันเกิด รวมทั้งหมด 56 องค์

พระพุทธรูปในระเบียงคต

พระพุทธรูปในระเบียงคต 

พระ 5 พี่น้อง

พระ 5 พี่น้อง ตำนานเรื่องเล่าขานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยมาตามกระแสน้ำแม่น้ำสายสำคัญต่างๆ ในภาคกลาง บางท้องถิ่นเล่าว่ามีพระพุทธรูป 3 องค์ลอยน้ำมา ได้แก่หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน และหลวงพ่อโสธร บางท้องถิ่นเชื่อว่ามีพระพุทธรูปลอยน้ำมาทั้งหมด 5 องค์ คือมีหลวงพ่อวัดเขาตะเครา และหลวงพ่อวัดไร่ขิง เพิ่มเข้ามา ที่วัดพิกุลทองได้สร้างพระ 5 พี่น้องจำลองให้ประชาชนได้มานมัสการแบบง่ายๆ ที่ระเบียงคตด้านหน้าองค์พระใหญ่

พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี

พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆ ว่าหลวงพ่อใหญ่ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 3 คืบ 11 นิ้ว สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์พระประดับด้วยโมเสคทองคำ 24 เค จากประเทศอิตาลี และเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่สง่า สวยงาม และใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย ได้รับพระราชทานนามจาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน นามว่า พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี

 พระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานบนฐานที่กว้างมาก มีบันไดให้เดินขึนไปจนถึงฐานองค์พระ สำหรับการนมัสการกราบไหว้หลวงพ่อใหญ่ให้บูชาธูปเทียนทองและดอกไม้ ไหว้อยู่ที่ซุ้มที่จัดไว้ให้เบื้องหน้าขององค์หลวงพ่อใหญ่ ครั้งหนึ่งที่เคยมาเมื่อหลายปีก่อน จำได้ว่าใช้กล้องคอมแพคเล็กๆ ธรรมดามาถ่ายรูปหลวงพ่อ กว่าจะหาที่ยืนที่ถ่ายหลวงพ่อได้เต็มองค์ก็ต้องเดินไปจนเกือบริมน้ำเลย

ให้อาหารปลา

ให้อาหารปลา เบื้องหน้าองค์หลวงพ่อใหญ่ มีสระน้ำ สร้างแพยื่นออกไปจากริมฝั่ง เดินเข้าไปเลี้ยงอาหารปลากันได้

พระสีวลี (พระฉิม)

พระสีวลี (พระฉิม) อยู่ที่กลางน้ำ มีสะพานเดินเชื่อมต่อถึงกัน พระสีวลีองค์นี้สร้างด้วยโลหะลงรักปิดทองคำ สูง 9 ศอก 9 นิ้ว

พระพิฆเณศวร

พระพิฆเณศวร เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ที่เราจะได้เห็นกันอยู่ในวัดต่างๆ หลายแห่งทั่วประเทศ เทพเจ้าองค์นี้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยมาฃ้านาน ว่ากันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 ศอก อยู่กลางสระน้ำด้านทิศเหนือของพระใหญ่เป็นจุดสุดท้ายของทางเดิน จากริมสระน้ำ ตอนนี้ก็ได้เวลาย้ายที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของวัดพิกุลทอง แล้วจะได้รู้ว่ามีอะไรที่สำคัญๆ และน่าเข้าไปศึกษากันบ้าง

ป้ายวัดพิกุลทอง

ป้ายวัดพิกุลทอง เดินไหว้พระตามจุดต่างๆ ของฝั่งตะวันออกเสร็จแล้ว ขับรถไปจอดอีกฝั่งหนึ่งของวัดมีที่จอดทั้งบริเวณป้ายหน้าวัด แล้วก็ภายในวัด ทางด้านฝั่งตะวันตกของถนนที่ผ่านกลางวัดพิกุลทอง จะมีอุโบสถและพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ

อุโบสถวัดพิกุลทอง

อุโบสถวัดพิกุลทอง อยู่ใกล้ๆ กับกำแพงวัดครับ อุโบสถสร้างขนาดใหญ่มากทีเดียวการตกแต่งมองจากด้านนอกจะดูเรียบง่ายมีเพียงลวดลายตามซุ้มประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถเท่านั้น

พระประธานวัดพิกุลทอง

พระประธานวัดพิกุลทอง เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กประดิษฐานบนฐานที่สูงหลายชั้นเพื่อให้เหมาะกับขนาดของอุโบสถ เราจะเห็นองค์พระประธานเล็กมาก พระพุทธรูปองค์นี้มีพระนามว่า พระพุทธศรีวิริยโสภิต หลวงพ่อสี เกสโร พระอาจารย์ด้านวิทยาคมของหลวงพ่อแพ ได้สร้างถวายแก่หลวงพ่อแพ

โบราณวัตถุในอุโบสถ

โบราณวัตถุในอุโบสถ ภายในอุโบสถที่ใหญ่โตมากนี้ ที่ผนังของอุโบสถกลับไม่เห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเหมือนวัดอื่นๆ แต่กลับมีตู้กระจกบรรจุภาชนะลายครามมากมายหลายชิ้นเรียงรายกันไปตามผนังของอุโบสถทุกด้าน ผู้ที่สนใจเครื่องลายครามก็เข้าไปชมกันได้ครับ

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ ท้ายสุดสำหรับวัดพิกุลทองของเราในวันนี้ก็คือที่นี่ อาคารที่อยู่ข้างพระอุโบสถเยื้องไปทางด้านหลัง ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพจะเป็นศาลาโล่งเป็นสถานที่สำหรับบูชาดอกไม้ธูปเทียน สำหรับนำไปบูชาหลวงพ่อแพ และทำบุญบูรณะวัดพิกุลทอง

หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อแพ

หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อแพ อยู่ในพิพิธภัณฑ์มีพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ด้านหน้าของอาคารจัดวางเก้าอี้เรียงแถวจำนวนมาก สำหรับประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะนมัสการหลวงพ่อแพ

หลวงพ่อใหญ่ด้านหลัง

หลวงพ่อใหญ่ด้านหลัง จบการเดินทางไหว้พระทำบุญวัดพิกุลทองด้วยภาพนี้เลยก็แล้วกันครับ

แก้ไขล่าสุด 2017-06-09 13:57:22 รับชม 34105

แผนที่ วัดพิกุลทอง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดพิกุลทอง สิงห์บุรี << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

ลา ทอสคาน่า รีสอร์ท
ลา ทอสคาน่า รีสอร์ท
บ้านอ้อมกอดขุนเขา
บ้านอ้อมกอดขุนเขา
อัศจารา รีสอร์ท
อัศจารา รีสอร์ท
พอเพลิน ฮิบรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง
พอเพลิน ฮิบรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง
อีเดน การ์เดน รีสอร์ท
อีเดน การ์เดน รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท
ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท
ภูผาผึ้ง รีสอร์ท
ภูผาผึ้ง รีสอร์ท
เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง
เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง
โรยัล กู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม
โรยัล กู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในสิงห์บุรี

ไม่มีกิจกรรมในสิงห์บุรี
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน สิงห์บุรี


วัดอัมพวัน

เทวาลัยพระพรหม พรหมบุรี

ใหม่/อัพเดต


น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

Reef Sports Bar & Restaurant เกาะเต่า

วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน

ร้านอาหารบ้านอีสาน นครสวรรค์

Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย