หน้าหลัก >> สิงห์บุรี >> วัดจำปาทอง

วัดจำปาทอง


 

 วัดจำปาทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลโพประจักษ์ เป็นสถานที่เก็บรักษาเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จประพาสในการล่องแม่น้ำน้อย เป็นเรือมาดเก๋ง ประเภทเรือแจว ชื่อว่าเรือจำปาทองสิงห์บุรี นอกจากนั้นภายในวัดมีพระนอนองค์ใหญ่ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

    การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมาย 3454 ระหว่างกิโลเมตรที่ 22-23 ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ 800 เมตร

การเดินทางไปวัดจำปาทอง สิงห์บุรี

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3650 7135
http://www.tourismthailand.org/lopburi

คลิกชมรูปภาพวัดจำปาทอง จาก Google

แผนที่ วัดจำปาทอง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดจำปาทอง สิงห์บุรี