หน้าหลัก >> สระบุรี >> ไร่องุ่นคุณมาลี

ไร่องุ่นคุณมาลี


 

 ไร่องุ่นคุณมาลี อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี อยู่บนเนินสูง ริมถนนสายมวกเหล็ก-วังม่วง ชมเถาองุ่นเลื้อย ไปตามค้างไม้ที่ปลูกสร้างอย่างเป็นระเบียบ ดูชาวไร่ติดตาเถาองุ่นเพื่อ ขยายพันธุ์และตัดผลองุ่นสุกปลอดสารพิษ ก่อนจะลงมาชิมองุ่นหวานไร้เมล็ด แล้วซื้อน้ำองุ่นเข้มข้นเป็นของฝาก เปิดบริการทุกวัน ถ้ามาเป็นหมู่คณะหรือต้องการวิทยากรนำชม วิธีการขยายพันธุ์ ตัดแต่งต้น และตัดเก็บองุ่น ติดต่อล่วงหน้าที่ โทร. 0 3634 1159, 0 1893 5893

การเดินทางไปไร่องุ่นคุณมาลี สระบุรี

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025
http://www.tourismthailand.org/lopburi

คลิกชมรูปภาพไร่องุ่นคุณมาลี จาก Google

แผนที่ ไร่องุ่นคุณมาลี และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปไร่องุ่นคุณมาลี สระบุรี