หน้าหลัก >> สระบุรี >> องค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจำประเทศไทย

องค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจำประเทศไทย


 องค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจำประเทศไทย อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี มีโครงการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนมิโรคุ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ศาสนา และศิลปะความงามด้านพืชศาสตร์ ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง

การเดินทางไปองค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจำประเทศไทย สระบุรี

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025
http://www.tourismthailand.org/lopburi

คลิกชมรูปภาพองค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจำประเทศไทย จาก Google

แผนที่ องค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจำประเทศไทย และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปองค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจำประเทศไทย สระบุรี