หน้าหลัก >> สระบุรี >> สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)

สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)


 

 สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาวิจัยพันธุ์พืชรวมทั้งเผยแพร่และให้บริการความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับพืช และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

การเดินทางไปสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) สระบุรี

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025
http://www.tourismthailand.org/lopburi

คลิกชมรูปภาพสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) จาก Google

แผนที่ สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) สระบุรี