หน้าหลัก >> สระบุรี >> วัดเขาแก้ววรวิหาร

วัดเขาแก้ววรวิหาร


 

 วัดเขาแก้ววรวิหาร อำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี ในเจดีย์ปรางค์ห้ายอดองค์เล็กซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหอระฆังและเจดีย์องค์ใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่อง พระพุทธรูปปางป่าเลไลก์ และ พระพุทธบาทซึ่งล้วนมีลักษณะงดงาม

การเดินทางไปวัดเขาแก้ววรวิหาร สระบุรี

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025
http://www.tourismthailand.org/lopburi

คลิกชมรูปภาพวัดเขาแก้ววรวิหาร จาก Google

แผนที่ วัดเขาแก้ววรวิหาร และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดเขาแก้ววรวิหาร สระบุรี