หน้าหลัก >> สระบุรี >> วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร


 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน ห่างจากตัวเมืองจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร มีทางเลี้ยวซ้ายก่อนถึงอำเภอพระพุทธบาทเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2167 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปูชนียสถานที่สำคัญคือ รอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรีรอยพระพุทธบาทมีความกว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะ 108 ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปชั่วคราว ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาได้มีการสร้างต่อเติมกันอีกหลายสมัย และยังพบรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ที่ก้อนหินขนาดใหญ่ สูงจากพื้น 160 ซม. เมื่อครั้นเสด็จนมัสการรอยพระพุทธบาท

    ลักษณะของพระมณฑป เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบเครื่องยอดรูปปราสาท 7 ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบสีเขียว มีซุ้มบันแถลงประดับทุกชั้น มีเสาย่อมุมไม้สิบสอง ปิดทองประดับกระจกโดยรอบฝาผนังด้านนอกปิดทองประดับกระจกเป็นรูปเทพพนม พุ่มข้าวบิณฑ์บานประตูพระมณฑปเป็นงานศิลปกรรมประดับมุกชั้นเยี่ยมของเมืองไทย พื้นภายในปูด้วยเสื่อเงินสาน ทางขึ้นพระมณฑปเป็นบันไดนาคสามสายซึ่งหมายถึง บันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้ว ที่ทอดลงจากสวรรค์หัวนาคที่เชิงบันไดหล่อด้วยทองสำริด เป็นนาค 5 เศียร

    บริเวณรอบพระมณฑปมีระฆังแขวนเรียงราย เพื่อให้ผู้ที่มานมัสการได้ตีแผ่ส่วนกุศลแก่เพื่อนทั้งหลาย ส่วนพระอุโบสถ และพระวิหารต่างๆ ที่อยู่รายรอบ ล้วนสร้างตามแบบศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา และตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ในบริเวณวัดยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธบาท (วิหารหลวง) ซึ่งเป็นเก็บรวบรวมศิลปวัตถุอันมีค่า อาทิ เครื่องทรงสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เครื่องลายครามสังคโลก เครื่องทองสำริดโบราณ ศาสตราวุธโบราณ รอยพระพุทธบาทจำลอง ยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่าพัดยศของพระสมัยต่างๆ และท่อประปาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิหารหลวงจะเปิดให้ชมเฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลนมัสการพระพุทธบาท ซึ่งปกติจัดให้มีปีละ 2 ครั้ง คือ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 จนถึงแรม 1 ค่ำ และขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 จนถึงแรม 1 ค่ำ

การเดินทางไปวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สระบุรี

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025
http://www.tourismthailand.org/lopburi

นกบนต้นไม้ที่ลานจอดรถ

นกบนต้นไม้ที่ลานจอดรถ 

ลานจอดรถร่มรื่น

ลานจอดรถร่มรื่น 

advertize

ทางเข้าที่เราเดิน

ทางเข้าที่เราเดิน 

ภาพกว้างๆ

ภาพกว้างๆ 

มุมเสย

มุมเสย 

advertize

ทางขึ้น

ทางขึ้น 

...

... 

แดงสด

แดงสด 

ซูม

ซูม 

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

 

กำลังเกาะ

กำลังเกาะ 

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

 

เสื่อเงิน

เสื่อเงิน 

ตู้

ตู้ 

เงาสะท้อน

เงาสะท้อน 

ตู้ 2

ตู้ 2 

ตู้ 3

ตู้ 3 

ตู้พร้อมผนัง

ตู้พร้อมผนัง 

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

 

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

 

...

... 

มุมเต็มเฟรม

มุมเต็มเฟรม 

ไหว้พระเป็นสิริมงคล

ไหว้พระเป็นสิริมงคล 

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

 

องค์ใหญ่มาก

องค์ใหญ่มาก 

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

 

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

 

ทางขึ้น วิวนิยม

ทางขึ้น วิวนิยม 

บันไดยาวๆ

บันไดยาวๆ 

วงเวียน

วงเวียน 

ซุ้มประตู

ซุ้มประตู 

ซุ้มเต็มๆ

ซุ้มเต็มๆ 

ตัวเมืองสระบุรี

ตัวเมืองสระบุรี 

แผนที่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สระบุรี