หน้าหลัก >> สระบุรี >> ผาเสด็จ

ผาเสด็จ


 ผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี เป็นหน้าผาที่รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาประทับเมื่อคราวสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา

การเดินทางไปผาเสด็จ สระบุรี

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025
http://www.tourismthailand.org/lopburi

คลิกชมรูปภาพผาเสด็จ จาก Google

แผนที่ ผาเสด็จ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปผาเสด็จ สระบุรี