หน้าหลัก >> สระบุรี >> ตำหนักธารเกษม

ตำหนักธารเกษม


 ตำหนักธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เพื่อใช้เป็นที่ประทับเวลาเสด็จมานมัสการพระพุทธบาท ปัจจุบันเหลือเพียงแต่ฐาน

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025
http://www.tourismthailand.org/lopburi

คลิกชมรูปภาพตำหนักธารเกษม จาก Google

แผนที่ ตำหนักธารเกษม ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร