หน้าหลัก >> สระแก้ว >> โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ที่กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12 อรัญประเทศ ถนนธนะวิถี ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ในพื้นที่กองกำกับการฯ ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วไป โดยมีวิทยากรนำชมสถานที่และบรรยายพันธุ์ไม้สมุนไพรชนิดต่างๆ รวมทั้งชมค้างคาวแม่ไก่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ 10 ปีมาแล้ว มีจำนวนประมาณ 1,500-2,000 ตัว ระยะทางจากตัวเมืองอรัญประเทศถึงกองกำกับการฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร

    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3723 1096

การเดินทางไปโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สระแก้ว

ติดต่อสอบถาม:
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3723 1096

คลิกชมรูปภาพโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จาก Google

แผนที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สระแก้ว