หน้าหลัก >> สระแก้ว >> อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก

อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก


 

 อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลท่าแยก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 37 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จะปรับปรุงระบบชลประทานในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา เป็นเขื่อนดินสูง 17.50 เมตร ยาว 720 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นป่าโปร่ง ปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและเที่ยวชมธรรมชาติ

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 6133 2668 หรือที่ โครงการชลประทานสระแก้ว โทร. 0 3726 1667

การเดินทางไปอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก สระแก้ว

ติดต่อสอบถาม:
ททท.นครนายก 037-312-282 , 037-312-284
037-312-286
http://www.tourismthailand.org/nakhonnayok

อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก

 

อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก

 

advertize

อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก

 

อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก

 

แผนที่ อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก สระแก้ว