หน้าหลัก >> สระแก้ว >> วัดอนุบรรพต (เขาน้อย)

วัดอนุบรรพต (เขาน้อย)


 วัดอนุบรรพต (เขาน้อย) ตั้งอยู่ที่66 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร แยกจากถนนสุวรรณศร ไปตามถนนธนะวิถี (ทางไปอำเภอตาพระยา) ประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 สมัยรัชกาลที่ 6 ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สวยงาม ลักษณะแปลกกว่าอุโบสถทั่วไป คือ สร้างเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 11.5 เมตร หลังคาทรงไทยยอดแหลมสูงประดับตกแต่งแบบศิลปกรรมไทย หลังคาอุโบสถแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยในชั้นแรกมี 6 มุข ชั้นที่สองมี 4 มุข มีบันไดนาคทอดตัวลงมายังเชิงเขาทั้ง 4 ด้าน และภายในอุโบสถประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองเนื้อทองเหลือง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอรัญประเทศ

การเดินทางไปวัดอนุบรรพต (เขาน้อย) สระแก้ว

ติดต่อสอบถาม:
ททท.นครนายก 037-312-282 , 037-312-284
037-312-286
http://www.tourismthailand.org/nakhonnayok

คลิกชมรูปภาพวัดอนุบรรพต (เขาน้อย) จาก Google

แผนที่ วัดอนุบรรพต (เขาน้อย) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดอนุบรรพต (เขาน้อย) สระแก้ว