หน้าหลัก >> สมุทรปราการ >> วัดโปรดเกศเชษฐาราม

วัดโปรดเกศเชษฐาราม


  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี อยู่ตรงข้ามกับวัดไพชยนต์พลเสพ ผู้สร้างวัดนี้คือพระยาเพ็ชรพิไชย (เกตุ) ผู้เป็นต้นสกุล "เกตุทัต" ซึ่งเป็นบุตรของพระยาเพชรพิไชย (หง) ผู้เป็นต้นสกุล "หงสกุล" สร้างเมื่อปีมะเมีย พ.ศ. 2365 ชาวบ้านเรียกชื่อวัดนี้ว่า "วัดปากคลอง" เพราะอยู่ใกล้กับปากคลองลัดหลวง
    วัดนี้จะได้รับพระราชทานชื่อว่าอะไร เมื่อไร ไม่มีหลักฐานยืนยัน นอกจากจะสันนิษฐานว่าคงจะเป็นสมัยรัชกาลที่ ๓ เพราะสร้างวัดในสมัยนั้นเป็นพระราชนิยมอย่างยิ่ง จนมีคำกล่าวว่า "พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๑ ทรงโปรดคนเป็นนักรบ รัชกาลที่ ๒ ทรงโปรดคนเป็นกวี รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดคนสร้างวัด" สมัยนั้นจึงมีคนนิยมสร้างวัดกันเป็นจำนวนมาก วัดใดที่สร้างอยู่ในเกณฑ์ก็ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง วัดโปรดเกศฯ ก็คงได้เป็นพระอารามหลวงในยุคนั้น ส่วนชื่อวัดคงยังหาหลักฐานไม่ได้ว่าได้รับพระราชทานเมื่อไร ชื่อวัดจึงมีการเขียนขึ้นหลายแบบ เช่น
    วัดโปรดเกตุเชษฐาราม
    วัดโปรดเกษเชษฐาราม
    วัดโปรดเกศเชฏฐาราม
    วัดโปรดเกศเชษฐาราม
    เรื่องการเขียนขื่อวัดนี้ คงจะเขียนขึ้นตามความเข้าใจโดยยึดความหมายที่ว่า ผู้สร้างวัดนี้เป็นพระพี่เลี้ยง คำว่า "เชฏฐ" เป็นชื่อของเดือน ๗ ตามจันทรคติและยังแปลว่า "พี่" หรือ "ผู้เจริญที่สุด" ตามภาษาบาลี ภาษาไทยเขียนว่า "เชษฐ" หรือ "เชษฐา"
    ในการก่อสร้างวัดโปรดเกศฯ ครั้งแรกปรากฏว่ามีเพียงพระอุโบสถ พระวิหารการเปรียญ พระเจดีย์ใหญ่ 2 องค์ และหอระฆัง และเสนาสนะ ที่อยู่ของสงฆ์อีก 2 คณะ ภายในบริเวณพระอุโบสถและพระวิหารปูด้วยกระเบื้องหน้าวัว ในบริเวณระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหารก็ปูด้วยกระเบื้องหน้าวัวทั้งสิ้น มีแท่นสำหรับนั่งเล่นสองแท่น ก่ออิฐถือปูน พื้นปูด้วยหินอ่อน ส่วนมณฑปนั้นทราบว่ายังสร้างไม่เสร็จ และคงจะสำเร็จในยุคต่อมา
    ในสมัยนี้วัดเป็นที่นิยมในการศึกษาหาความรู้ของชาวบ้านและเป็นหลายๆ อย่างที่ชาวบ้านต้องการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ศาลสถิตยุติธรรม วัดโปรดเกศฯ ก็มีพร้อมทุกประการ พระสงฆ์มีหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องต่างๆ กัน เช่น พระต้องเป็นหมดรักษาทางใจ คือสอนธรรมะ รักษาโรคทางกาย คือหมอยาแผนโบราณ นอกจากนี้ยังเป็นหมอดูรักษาศรัทธาและความสบายใจแก่ชาวบ้านเช่น เป็นผู้ให้ฤกษ์ยาม เป็นผู้พิพากษาคดีเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น
    ในสมัยพระปัญญาพิศาลเถร (สุก) เป็นเจ้าอาวาส พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้พระยาเพชรพิไชย (เกตุ) มาสร้างกุฏิอีกคณะหนึ่งแถบริมคลองลัดหลวง และได้สร้างหอสวดมนต์ 1 หลัง หอฉัน 1 หลัง กับกุฏิอีก 7 หลัง สร้างแบบฝากระดานไม้สัก มุงด้วยกระเบื้องไทยทั้งสิ้น
    ในสมัยพระครูวินยาบูรณาจารย์ (คำ) เป็นเจ้าอาวาส พระยาเพชรพิไชย (หนู) บุตรพระยาเพชรพิไชย (เกตุ) ได้สร้างและปฏิสังขรณ์ผนังพระอุโบสถหลังใหม่และเขียนลายเพดาน เพราะเดิมไม่ได้เขียนไว้ กับได้ปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์ในพระวิหาร สร้างเขื่อนรอบสระพระมณฑป เพราะของเดิมสร้างไว้เป็นเขื่อนไม้ และยังได้ปฏิสังขรณ์อย่างอื่นอีกมากมายทั่วทั้งพระอาราม
    มรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏคือ
    1. พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 นิ้ว สูงตลอดพระรัศมี 2 ศอก 1 คืบ 1 นิ้ว ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง
    2. พระพุทธไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร ยาวตลอดจากพระรัศมีถึงพระบาท 6 วา 2 ศอก
    3. พระประธานในมณฑป เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร เข้าใจว่าทำด้วยศิลาแลง
    4. พระพุทธรูปปางนาคปรก ปางป่าเลไลก์ ในเก๋งจีนรอบๆ มณฑป เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยศิลาแลง
    5. พระพุทธบาทจำลอง สร้างด้วยศิลาแลง ฐานรอบนอกประดับด้วยหินอ่อน กลีบบัวสลักด้วยศิลาแลงลงรักปิดทองลวดลายภายใน พระพุทธบาทประดับด้วยมุก เป็นรูปพรหมและรูปต่างๆ ประดิษฐานอยู่ในมณฑป
    6. พระศรีอาริย์โพธิสัตว์ หน้าตักกว้าง 1 ศอก 9 นิ้ว สูง 1 ศอกคืบ 1 นิ้ว หล่อด้วยโลหะ
    7. พระฤๅษีสลักด้วยศิลาเขียว
    8. ภาพเขียนสีน้ำมันเป็นภาพวิวต่างๆ ประดับอยู่ในภายในอุโบสถและวิหาร
    9. หน้าบันพระอุโบสถและพระวิหารประดับด้วยเครื่องลายเบญจรงค์
    10. มณฑปกลางน้ำ

    มีลักษณะสถาปัตยกรรมดีเด่น คือ พระอุโบสถไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันมีศิลปะปูนปั้นลายเครือเถาประดับเครื่องลายคราม ภายในมีพระประธานหล่อด้วยโลหะ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถ ภายในมีพระพุทธไสยาสน์พระพักตร์งามมาก นอกจากนี้ยังมีพระมณฑปหลังคามุงด้วยกระเบื้องรายรอบด้วยเก๋งจีน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ มีพระปรางค์ที่มุมทั้ง 4 ด้าน ภายในพระมณฑปมีพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาทจำลองประดับมุข

    ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทร 0 2462 5484, 0 2463 2549

    การเดินทางจากวัดไพชยนต์ฯ เลี้ยวขวาไปตามถนนทรงธรรมประมาณ 200 เมตร ข้ามสะพานคลองลัดหลวงประมาณ 50 เมตร จะพบวัดโปรดเกศเชษฐารามอยู่ริมถนนบริเวณทางโค้งด้านซ้ายมือ
    ถ้ามาทางถนนสุขสวัสดิ์เลี้ยวเข้าพระประแดงด้วยถนนนครเขื่อนขันธ์ ข้ามสะพานข้ามคลองแล้วกลับรถจะมีทางลอดใต้สะพานตรงไปยังวัดโปรดเกศฯ หรือทางที่สะดวกกว่าคือไปเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลัดตะนง เลี้ยวซ้ายถนนทรงธรรมแล้วขับไปตามทางเรื่อยๆ จะไปบรรจบกับทางแรกได้
ติดต่อสอบถาม:ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร.038 514 009
https://www.facebook.com/TAT-Chachoengsao-175554016247495/

การเดินทางไป วัดโปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
พระมณฑปวัดโปรดเกศเชษฐาราม

พระมณฑปวัดโปรดเกศเชษฐาราม ภาพแรกของวัดหลังจากที่เลี้ยวรถเข้ามาในลานจอดรถวัดโปรดเกศเชษฐาราม แล้วเราเดินตรงเข้ามาในส่วนกลางวัดสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาที่สุดที่เราเห็นและดึงดูดให้เราเดินมาที่นี่ก็คือพระมณฑปแห่งนี้ เมื่อครั้งแรกสร้างใหม่ๆ พระมณฑปกลางน้ำไม่มีคันเขื่อนกันดินทลายลงอย่างที่เห็นหลังจากนั้นจึงได้มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตรอบๆ พระมณฑป เป็นภาพที่สวยงามมาก ทัศนียภาพที่สวยงามนี้ทำให้วัดโปรดเกศเชษฐาราม ได้เป็นสถานที่ในการจัดประเพณีทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาในงานสงกรานต์พระประแดง (ในแต่ละปีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากคำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่ แต่บ่อยครั้งที่จะจัดที่วัดโปรดเกศเชษฐาราม)

พระอุโบสถวัดโปรดเกศเชษฐาราม

พระอุโบสถวัดโปรดเกศเชษฐาราม ด้านตรงข้ามกับพระมณฑปมีอาคารขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายกันมากอยู่ 2 หลัง เรียงกัน หลังหนึ่งคือพระอุโบสถ ส่วนอีกหลังหนึ่งเป็นพระวิหาร จุดเด่นของพระอุโบสถวัดโปรดเกศเชษฐารามคือไม่มีช่อฟ้าใบระกา ส่วนหน้าบันตกแต่งด้วยเครื่องลายครามจำนวนมากเรียงเป็นแนวเส้นตรงทั้งพระอุโบสถและพระวิหารรอบนอกก็จะมีเก๋งจีนอยู่หลายจุด

advertize

พระประธานวัดโปรดเกศเชษฐาราม

พระประธานวัดโปรดเกศเชษฐาราม เมื่อเข้ามาภายในพระอุโบสถจะเห็นองค์พระประธาน และพระพุทธรูปหลายองค์ประดิษฐานอยู่ภายใน ด้านหน้ามีพระพุทธรูปองค์จำลองประชาชนที่มาสักการะพระในอุโบสถจะต้องจุดธูปเทียนด้านนอกเท่านั้น

พระประธานวัดโปรดเกศเชษฐาราม

พระประธานวัดโปรดเกศเชษฐาราม ประดิษฐานบนฐานชุกชีและบุษบกลวดลายงดงาม ด้านขวาองค์พระประธานมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรทรงเครื่องงดงามมาก ด้านหลังขององค์พระประธานจะมีการเจาะช่องลึกเข้าไปในผนังแล้วสร้างรูปพระอัครสาวกยืนพนมมือ ลักษณะเป็นครึ่งซีกนูนออกมาจากช่องที่เจาะเข้าไป ลักษณะการสร้างผนังอุโบสถแบบนี้ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยาก

จิตรกรรมวัดโปรดเกศเชษฐาราม

จิตรกรรมวัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นลักษณะภาพจิตรกรรมที่ค่อนข้างแปลก วาดโดยการเจาะช่องลึกเข้าไปในผนังแล้วจึงเขียนภาพในช่อง ผนังด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปพระพุทธเจ้า ส่วนด้านซ้ายและขวาเป็นพระอัครสาวกผนังด้านข้าง 2 ด้านเขียนภาพพระภิกษุณีนั่งพนมมือหันหน้าไปทางองค์พระประธาน

advertize

จิตรกรรมวัดโปรดเกศเชษฐาราม

จิตรกรรมวัดโปรดเกศเชษฐาราม 

จิตรกรรมภาพพระภิกษุณี

จิตรกรรมภาพพระภิกษุณี ลักษณะของภาพจิตรกรรมที่เขียนในช่องที่เจาะลึกเข้าไปในผนัง ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภาพจิตรกรรมเหล่านี้ยังคงความสมบูรณ์ผ่านกาลเวลาอันยาวนานมาได้

ภาพเขียนสีน้ำมันวัดโปรดเกศเชษฐาราม

ภาพเขียนสีน้ำมันวัดโปรดเกศเชษฐาราม นอกเหนือจากภาพจิตรกรรมบนฝาผนังแล้ว ในพระอุโบสถวัดโปรดเกศเชษฐาราม ยังตกแต่งด้วยภาพเขียนสีน้ำมันในกรอบขนาดเท่าๆ กัน จำนวนหลายภาพ ภาพเขียนเหล่านี้ก็เขียนขึ้นในยุคที่มีการก่อสร้างวัดนับเป็นงานศิลปะที่มีอายุเก่าแก่พอสมควร

ลวดลายเพดาน

ลวดลายเพดาน ในระหว่างที่ศึกษาหาความรู้และชมพระอุโบสถไปรอบๆ บังเอิญมองขึ้นไปบนเพดาน ได้เห็นลวดลายเหล่านี้ดูแปลกตามาก ลวดลายที่สวยงามเขียนด้วยสีดำเพียงสีเดียว เป็นลวดลายที่เขียนขึ้นสมัยพระครูวินยาบูรณาจารย์ (คำ) เป็นเจ้าอาวาส ในระหว่างการสร้างเสนาสนะในวัดเพิ่มเติม และการบูรณะ

ประตูและหน้าต่างพระอุโบสถ

ประตูและหน้าต่างพระอุโบสถ สิ่งหนึ่งที่สวยงามและแปลกตากว่าวัดอื่นๆ คืองานปูนปั้นลวดลายสวยงามรอบช่องประตูและหน้าต่างแทนการสร้างเป็นซุ้มขนาดใหญ่ ใช้สีทองบนผนังสีขาวทั้งหลังจึงทำให้ลวดลายเหล่านี้ดูสวยขึ้น

ตุ๊กตาจีน

ตุ๊กตาจีน พื้นที่ระหว่างพระวิหารและพระอุโบสถ มีตุ๊กตาจีน 2 ตัว เดิมทีคงเป็นตุ๊กตาถือทวนนั่งบนหลังม้า ปัจจุบันส่วนทวนได้ชำรุดหักไปแล้ว

พระพุทธไสยาสน์วัดโปรดเกศฯ

พระพุทธไสยาสน์วัดโปรดเกศฯ หลังจากไหว้พระในพระอุโบสถ คราวนี้เราเข้ามาในพระวิหารที่อยู่ข้างกัน ภายในพระวิหารขนาดไม่แตกต่างจากพระอุโบสถมากนัก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน ขนาดพระนอนองค์นี้ใหญ่มากมีความยาวเกือบสุดผนังด้านในของพระวิหาร คงเหลือช่องว่างระหว่างองค์พระกับผนังไม่มากนัก

พระพุทธไสยาสน์วัดโปรดเกศฯ

พระพุทธไสยาสน์วัดโปรดเกศฯ 

พระพุทธไสยาสน์วัดโปรดเกศฯ

พระพุทธไสยาสน์วัดโปรดเกศฯ ส่วนพระบาทขององค์พระพุทธไสยาสน์มีภาพประดับมุกจำนวนหลายภาพ เฉพาะส่วนพระบาทเป็นส่วนที่ห้ามปิดทอง เพื่อรักษาภาพประดับมุกเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นชัดๆ เมื่อเห็นภาพประดับมุกบนพระบาทขององค์พระนอน ทำให้นึกถึงพระพุทธไสยาสน์ที่วัดโพธิ์ หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพราะมีความคล้ายกันมาก

ภาพในอดีต

ภาพในอดีต เป็นพระบรมฉายาลักษณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งทรงพระยศเป็นพระอนุชา เสด็จฯ มายังวัดโปรดเกศเชษฐาราม และทรงปล่อยนก

ด้านหลังพระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม

ด้านหลังพระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม ลักษณะการสร้างพระวิหารด้านหลังมีช่องประตูและหน้าต่าง แต่ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าทางด้านข้างเพื่อความเหมาะสม ตรงส่วนหน้าบันเราจะเห็นเครื่องลายครามจำนวนมากซึ่งมีลักษณะเดียวกันทั้ง 2 ด้าน และมีทั้งพระวิหารและพระอุโบสถ

หน้าบันเครื่องลายคราม

หน้าบันเครื่องลายคราม 

พระมณฑปวัดโปรดเกศเชษฐาราม

พระมณฑปวัดโปรดเกศเชษฐาราม ไหว้พระทั้งในพระอุโบสถและพระวิหารแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่พระมณฑปกลางน้ำ เก็บภาพสวยๆ รอเวลาประเพณีปล่อยนกปล่อยปลาซึ่งจะจัดขึ้นในวันสงกรานต์พระประแดงวันสุดท้าย

ประเพณีทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา

ประเพณีทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันสุดท้ายของงานสงกรานต์พระประแดง ในแต่ละปีจะมีวัดที่ขอเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป แต่ว่ากันกว่าหากปีใดได้จัดในวัดโปรดเกศเชษฐารามจะเป็นภาพที่สวยงามที่สุด เพราะจัดขึ้นที่พระมณฑปกลางน้ำของวัด ประเพณีนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากวันสงกรานต์ใหญ่ มักจะเลือกจัดในวัดศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ได้เดินทางมาชมความสวยงามของงานนี้ ส่วนในวันที่ 13-15 เมษายน ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ใหญ่ของไทย ชาวบ้านในพื้นที่พระประแดงจะไม่เล่นสาดน้ำกันครับ จะมาเล่นกันในวันสงกรานต์พระประแดงเท่านั้น

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 รับชม 14398

แผนที่ วัดโปรดเกศเชษฐาราม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดโปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

Away Koh Kood Resort
Away Koh Kood Resort
โซเนว่า คีรี
โซเนว่า คีรี
เกาะกูด อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท
เกาะกูด อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท
ปีเตอร์แพน รีสอร์ท
ปีเตอร์แพน รีสอร์ท
กัปตันฮุก รีสอร์ท
กัปตันฮุก รีสอร์ท
ทิงเคอร์เบลล์ รีสอร์ต
ทิงเคอร์เบลล์ รีสอร์ต
สวนย่า เกาะกูด รีสอร์ท แอนด์ สปา
สวนย่า เกาะกูด รีสอร์ท แอนด์ สปา
เกาะกูด บีช รีสอร์ท
เกาะกูด บีช รีสอร์ท
เดอะ บีช เนเชอรัล รีสอร์ท เกาะกูด
เดอะ บีช เนเชอรัล รีสอร์ท เกาะกูด
เกาะกูด รีสอร์ท
เกาะกูด รีสอร์ท

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในสมุทรปราการ

ไม่มีกิจกรรมในสมุทรปราการ
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน สมุทรปราการ


ฟาร์มจระเข้ และสวนสัตว์สมุทรปราการ

เมืองโบราณ Ancient City

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

สะพานภูมิพล (วงแหวนอุตสาหกรรม)

วัดบางพลีใหญ่กลาง

วัดทรงธรรมวรวิหาร

งานประเพณีรับบัว

วัดโปรดเกศเชษฐาราม

ประเพณีสงกรานต์พระประแดง

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

ใหม่/อัพเดต


ครัวคุณยาย ขนมจีน เกาะสมุย

ทองใบ เบเกอรี่ นครสวรรค์

โลหะปราสาท

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

Reef Sports Bar & Restaurant เกาะเต่า

วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน