หน้าหลัก >> สมุทรปราการ >> วัดสิริเสาธง

วัดสิริเสาธง


 ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด กม. 25 (ABAC) เป็นวัดหนึ่งที่มีการบวชเณรภาคฤดูร้อน และมีการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ทุกๆปีจะมีการประดับไฟสวยงาม เห็นได้ชัดจากถนนบางนา-ตราด

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ โทร. 0 2384 5118, 0 2380 5180
http://www.tourismthailand.org/bangkok

แสงสีอีกทีนึง

แสงสีอีกทีนึง 

หน้าโบสถ์

หน้าโบสถ์ 

advertize

ด้านหน้าตรงๆ

ด้านหน้าตรงๆ 

พระพุทธรูปในโบสถ์

พระพุทธรูปในโบสถ์ 

...

... 

...

... 

ครึ่งบาน 1

ครึ่งบาน 1 

ครึ่งบาน 2

ครึ่งบาน 2 

บรรยากาศ

บรรยากาศ 

...

... 

จากถนนบางนา-ตราด

จากถนนบางนา-ตราด 

เมื่อปี 2004

เมื่อปี 2004 

เมื่อปี 2004

เมื่อปี 2004 

เมื่อปี 2004

เมื่อปี 2004 

เมื่อปี 2004

เมื่อปี 2004 

แผนที่ วัดสิริเสาธง ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร