หน้าหลัก >> พระนครศรีอยุธยา >> วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล


 เดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าพระยาไทย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก จากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยาแล้วจะเห็นเจดีย์วัดสามปลื้ม (เจดีย์กลางถนน) ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นวัดใหญ่ชัยมงคลอยู่ทางซ้ายมือ วัดนี้ตามข้อมูลประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1900 สำหรับเป็นสำนักของพระสงฆ์ซึ่งไปบวชเรียนมาแต่สำนักพระวันรัตน์มหาเถรในประเทศลังกา คณะสงฆ์ที่ไปศึกษาพระธรรมวินัยเรียกนามนิกายในภาษาไทยว่า "คณะป่าแก้ว" วัดนี้จึงได้ชื่อว่า วัดคณะป่าแก้ว ต่อมาเรียกให้สั้นลงว่า "วัดป่าแก้ว" ต่อมาคนเลื่อมใสบวชเรียนพระสงฆ์นิกายนี้ พระราชาธิบดีจึงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวันรัตน์มีตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับพระพุทธโฆษาจารย์เป็นอธิบดีสงฆ์ฝ่ายคันถธุระมีตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายซ้าย หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น"วัดเจ้าพระยาไทย"

    สันนิษฐานว่ามาจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสร้างวัดป่าแก้วขึ้น ณ บริเวณที่ซึ่งได้ถวายพระเพลิงพระศพของเจ้าแก้วเจ้าไทยหรืออาจมาจากการที่วัดนี้เป็นที่ประทับของพระสังฆราชฝ่ายขวา ซึ่งในสมัยโบราณเรียกพระสงฆ์ว่า "เจ้าไทย" ฉะนั้นเจ้าพระยาไทยจึงหมายถึงตำแหน่งพระสังฆราช ในปี พ.ศ. 2135 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่าที่ตำบลหนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี ทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ ขนานนามว่า "พระเจดีย์ชัยมงคล" แต่ราษฎรเรียกว่า "พระเจดีย์ใหญ่" ฉะนั้นนานวันเข้าวัดนี้จึงเรียกชื่อเป็น "วัดใหญ่ชัยมงคล" วัดนี้ร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงครั้งสุดท้าย และเพิ่งจะตั้งขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ยังมี วิหารพระพุทธไสยาสน์ สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวร เพื่อเป็นที่ถวายสักการะบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน ปัจจุบันมีการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอเป็นจำนวนมาก

การเดินทางไปวัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า โทร. 0 3532 2730-1
http://www.tourismthailand.org/ayutthaya

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล ป้ายชื่อวัดขนาดใหญ่ตรงทางเข้าวัดในวันที่เดินทางมาพร้อมน้องแนท ณัฐรินทร์ จันทร์สีชาญ ประธานแก๊งค์อิ่มบุญ ซึ่งมาถวายหนังสือธรรมะที่มีผู้ศรัทธาบริจาคร่วมสร้างเป็นจำนวนกว่า 6000 เล่ม แบ่งมาถวายวัดต่างๆ ในพระนครศรีอยุธยา 9 วัดโดยเริ่มจากวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดแรก การเดินทางมาในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นวันปีใหม่ วันเข้าพรรษา ออกพรรษา มีประชาชนเดินทางมาที่นี่กันมาก จากจุดนี้ไปหากวันที่ประชาชนไม่มากนักจะเลี้ยวเข้าวัดไปจอดในลานจอดรถในวัดซึ่งไม่ใหญ่มากนักได้ แต่ถ้าเป็นเทศกาลต้องตรงไปหาที่จอดเลียบถนนหน้าวัดลึกเข้าไปจนถึงบริเวณตำหนักพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจะอยู่ด้านหลังของวัดมีลานจอดรถขนาดใหญ่กว่าแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอ

เจดีย์ในวัดใหญ่ชัยมงคล

เจดีย์ในวัดใหญ่ชัยมงคล ภาพนี้ก็เป็นภาพแรกๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาหลังจากลงจากรถแล้ว เพราะผ่านพ้นประตูมาก็มองเห็นองค์เจดีย์เด่นตระหง่านอยู่ขวามือ นักท่องเที่ยวจำนวนมากจะหยุดเดินอยู่ตรงนี้เพื่อเก็บภาพกันสักพักกว่าจะเดินทางต่อไปด้านในของวัด จากจุดนี้ถ้าหากเลี้ยวซ้ายมือจะมีวิหารพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่ในวิหารเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมลงไปมากแล้วเหลือเพียงส่วนผนังกับเสาบางส่วนเท่านั้น

advertize

วิหารพระพุทธไสยาสน์วัดใหญ่ชัยมงคล

วิหารพระพุทธไสยาสน์วัดใหญ่ชัยมงคล มุมที่บ่งบอกว่ามาจากวัดไหน หลายเว็บไซต์ใช้ภาพนี้ในการสื่อความหมายถึงวัดใหญ่ชัยมงคล เมื่อนานมาแล้วประมาณ 3 ปีก่อนต้นไม้หลังวิหารยังไม่โตมาก ก็ถ่ายภาพเห็นเจดีย์ชัยมงคลหรือที่เรียกกันว่าเจดีย์ใหญ่ แต่ตอนนี้ตันไม้้ที่เห็นหลังวิหารได้โตจนบังเจดีย์หมดแล้วครับ

วิวสวยๆ เจดีย์ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา

วิวสวยๆ เจดีย์ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา วิหารพระพุทธไสยาสน์วัดใหญ่ชัยมงคลปี 2552 ที่เขียนปี 2552 กำกับไว้เพื่อจะได้เทียบกับรูปเมื่อ 3 ปีก่อนครับ ว่าต้นไม้ขึ้นบังจนมองไม่เห็นเจดีย์อย่างแต่ก่อนแล้ว

พระพุทธไสยาสน์วัดใหญ่ชัยมงคล

พระพุทธไสยาสน์วัดใหญ่ชัยมงคล อีกภาพหนึ่งของพระนอนในวิหารวัดใหญ่ชัยมงคล วิหารพระพุทธไสยาสน์เก่าแก่ชำรุดทรุดโทรมจนเหลือผนังบางส่วน กับเสาเท่านั้น พระพุทธไสยาสน์องค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนที่มาวัดใหญ่ชัยมงคลจะต้องเข้ามาสักการะเสมอ

advertize

วิหารพระพุทธไสยาสน์วัดใหญ่ชัยมงคล

วิหารพระพุทธไสยาสน์วัดใหญ่ชัยมงคล ภายในวิหารจัดเป็นสถานที่สำหรับจุดธูปเทียนบูชาองค์พระพุทธไสยาสน์ ซึ่งประชาชนที่มาที่นี่จะเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาพระนอนองค์นี้เสมอ

พระวิหารวัดใหญ่ชัยมงคล

พระวิหารวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นอีกโบราณสถานหนึ่งของวัด ลักษณะพระวิหารก็ชำรุดลงไปมากตามกาลเวลา แต่ถ้ามองเข้ามาจากด้านหลังจะสมบูรณ์กว่าด้านหน้าเพราะส่วนหนึ่งได้มีการบูรณะ ระหว่างพระวิหารหลังนี้กับองค์พระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล มีกำแพงแก้วล้อมรอบกั้นอยู่ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์จำนวนมาก เป็นที่สักการะกราบไหว้พระอีกจุดหนึ่งของวัดแห่งนี้

พระประธานในพระวิหาร

พระประธานในพระวิหาร องค์พระปฏิมากรพระประธานในพระวิหารเป็นพระพุทธชินราชจำลอง ประดิษฐานบนฐานชุกชีแบบเรียบๆ เบื้องหน้าและด้านข้างองค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆ หลายขนาดหลายองค์ ประชาชนสามารถเดินเข้าไปปิดทองได้ยกเว้นองค์พระประธานซึ่งไม่ได้ลงรักไว้จึงทำให้ปิดทองไม่ติด จำนวนประชาชนที่ศรัทธาวัดใหญ่ชัยมงคลเดินทางมาจำนวนมากๆ ในวันเทศกาลต่างๆ อย่างไม่ขาดสายจนทำให้ทองคำเปลวบนองค์พระพุทธรูปหนามาก

พระเจดีย์ชัยมงคล

พระเจดีย์ชัยมงคล ด้านหลังของพระวิหารเดินเข้ามายังพระเจดีย์ชัยมงคลมีทางเข้า 2 ทาง ซ้ายมือและขวามือของพระวิหารเข้าทางไหนก็ได้ตามสะดวกครับ เข้ามาแล้วจะได้เห็นองค์พระเจดีย์ชัยมงคลที่สมบูรณ์สวยงามมากในบรรดาพระเจดีย์ และโบราณสถานอื่นๆ ในพระนครศรีอยุธยา ด้านหน้าองค์พระเจดีย์มีบันไดทางขึ้นที่ค่อนข้างสูงด้วยขนาดขององค์พระเจดีย์ที่ใหญ่มากจนเป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคล
 ด้านหน้าของพระเจดีย์บนฐานชั้นล่างประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ เดิมมีร่องรอยของมณฑปหรือวิหารคล้ายมีหลังคาคลุม แต่ชำรุดไปเหลือเพียงผนังที่ยังคงเห็นช่องประตูทางเข้ามณฑปพระพุทธรูปทั้งสอง นักท่องเที่ยวจะนิยมเดินไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับองค์พระพุทธรูปที่ด้านหน้าขององค์พระ

พระพุทธรูปหน้าพระเจดีย์ชัยมงคล

พระพุทธรูปหน้าพระเจดีย์ชัยมงคล ภาพที่จะได้เห็นกันบ่อยๆ คือนักท่องเที่ยวไปยืนด้านหน้าองค์พระ (นอกฐานพระพุทธรูป) เพื่อถ่ายรูปที่ระลึก โดยเฉพาะกับพระพุทธรูปองค์ขวามือจะเป็นมุมนิยมมาก

กำแพงแก้วรอบพระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล

กำแพงแก้วรอบพระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล ด้านในกำแพงแก้ว (หรืออีกนัยหนึ่งในอดีตอาจจะมีการสร้างเป็นวิหารคดหรือระเบียงคดแต่ชำรุดไปหมดคงเหลือให้เห็นเป็นกำแพง) พระเจดีย์ชัยมงคล เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมาก เรียงกันไปโดยรอบแบบที่เห็นนี่ละครับ

เจดีย์ชัยมงคล

เจดีย์ชัยมงคล บรรยากาศการไหว้พระ 9 วัด 2553 สำหรับรูปนี้เป็นรูปที่ไปมาล่าสุดเมื่อปีใหม่ 2553 ที่ผ่านมานี้เอง จำนวนประชาชนยังคงหลั่งไหลมาทำบุญด้วยการไหว้พระ 9 วัดเป็นจำนวนมาก วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นอีกวัดหนึ่งที่จะขาดหายไปจากการไหว้พระ 9 วัดไม่ได้เลยทีเดียว ไม่ว่าจะจัดทริปไหว้พระ 9 วัดประกอบด้วยวัดที่แตกต่างกันไปตามใจของแต่ละคน แต่จะมีอยู่ 2 วัดที่ไม่เคยหลุดออกจากทริป คือวัดใหญ่ชัยมงคลนี้กับวัดพนัญเชิงนั่นเอง

พระเจดีย์ชัยมงคล

พระเจดีย์ชัยมงคล พระเจดีย์ชัยมงคล ในบรรยากาศการไหว้พระ 9 วัด ปี 2553 สำหรับรูปนี้เป็นรูปที่ไปมาล่าสุดเมื่อปีใหม่ 2553 ที่ผ่านมานี้เอง จำนวนประชาชนยังคงหลั่งไหลมาทำบุญด้วยการไหว้พระ 9 วัดเป็นจำนวนมาก วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นอีกวัดหนึ่งที่จะขาดหายไปจากการไหว้พระ 9 วัดไม่ได้เลยทีเดียว ไม่ว่าจะจัดทริปไหว้พระ 9 วัดประกอบด้วยวัดที่แตกต่างกันไปตามใจของแต่ละคน แต่จะมีอยู่ 2 วัดที่ไม่เคยหลุดออกจากทริป คือวัดใหญ่ชัยมงคลนี้กับวัดพนัญเชิงนั่นเอง

บนพระเจดีย์ชัยมงคล

บนพระเจดีย์ชัยมงคล พระเจดีย์ชัยมงคลเป็นพระเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติในคราวยุทธหัตถีมีชัยชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่าเมื่อ พ.ศ. 2135 เป็นปูชนียวัตถุสำคัญแห่งหนึ่งของชาติไทย เป็นนิมิตหมายของเอกราช เตือนใจให้ระลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษ เป็นสัญลักษณ์แห่งอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันเนื่องมาจากธรรมอันประเสิรฐแห่งพระพุทธศาสนา ปัจจุบันเปิดให้เดินขึ้นไปชมด้านบนได้มีประชาชนมากมายขึ้นมาจนแน่นไปหมดในช่วงเทศกาลปีใหม่

 ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ทางวัดจัดให้เป็นระเบียบขึ้นเป็นชุดๆ จำนวนน้อยๆ หน่อยกลัวว่าพระเจดีย์จะรับน้ำหนักไม่ไหวครับ และปล่อยให้เข้ากันแบบนี้วุ่นวายมาก

ความลึกของโพรงในเจดีย์ชัยมงคล

ความลึกของโพรงในเจดีย์ชัยมงคล ลึกมากๆ เลยครับ เห็นเป็นบ่อเล็กๆ ข้างล่าง (ตรงกลาง) ซึ่งเป็นบ่อที่นักท่องเที่ยวพยายามเอาเหรียญหย่อนลงไปให้ลงบ่อนั้น

บรรยากาศทิวทัศน์บนพระเจดีย์ชัยมงคล

บรรยากาศทิวทัศน์บนพระเจดีย์ชัยมงคล เมื่อเดินขึ้นมาได้แล้วลองมองดูข้างล่างกันครับ ทิวทัศน์รอบบริเวณวัดใหญ่ชัยมงคลจะมองเห็นได้จากบนองค์พระเจดีย์ พระวิหารเบื้องล่าง เจดีย์องค์อื่นๆ ภายในวัด พระพุทธรูปรอบกำแพงแก้ว ฯลฯ

ด้านหน้าเจดีย์ชัยมงคล

ด้านหน้าเจดีย์ชัยมงคล อีกภาพหนึ่งบนองค์พระเจดีย์ชัยมงคลลองขยับไปทางซ้ายทีขวาที พระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าขององค์พระเจดีย์ มองเห็นไปถึงหลังคาพระตำหนักพระนเรศวรมหาราชเลยทีเดียวครับ

ศาลาการเปรียญวัดใหญ่ชัยมงคล

ศาลาการเปรียญวัดใหญ่ชัยมงคล หลังจากไหว้พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปในพระวิหาร ขึ้นไปชมองค์พระเจดีย์ชัยมงคลแล้วก็มาทำบุญถวายสังฆทาน และถวายหนังสือธรรมะที่เตรียมมา กับแก๊งค์อิ่มบุญในศาลาการเปรียญกันครับ

ถวายสังฆทานและหนังสือธรรมะ

ถวายสังฆทานและหนังสือธรรมะ พิธีการสวดถวายเครื่องสังฆทานของทัวร์ออนไทยกับแก๊งค์อิ่มบุญ

แก๊งค์อิ่มบุญถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน้าองค์พระเจดีย์

แก๊งค์อิ่มบุญถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน้าองค์พระเจดีย์ หลังจากเสร็จสิ้นการถวายสังฆทานและหนังสือธรรมะที่พิมพ์ขึ้นมาถึง 6000 กว่าเล่มไปแล้วก็ออกมาถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกข้างพระวิหารซึ่งมองเห็นองค์พระเจดีย์ชัยมงคลด้วย ก่อนที่จะแยกย้ายถ่ายรูปตามมุมต่างๆ ตามอัธยาศัยและออกเดินทางไปวัดต่อไป

พระอุโบสถวัดใหญ่ชัยมงคล

พระอุโบสถวัดใหญ่ชัยมงคล สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ค่อยได้ดับการกล่าวถึงมากนักแม้เพียงรูปภาพองค์พระประธานในพระอุโบสถของวัดใหญ่ชัยมงคลก็มีให้เห็นกันไม่มากนักเพราะประชาชนที่มาไหว้พระวัดใหญ่ชัยมงคล จะมาที่พระนอน และพระวิหาร จากนั้นก็ถ่ายรูปองค์พระเจดีย์เป็นส่วนใหญ่

ตำหนักพระนเรศวรมหาราช

ตำหนักพระนเรศวรมหาราช เป็นอาคารขนาดใหญ่มากมีทางเข้าออกหลายทางโดยรอบอาคารจะเข้าไปภายในต้องถอดรองเท้าด้วยครับ ภายในอาคารกว้างขวางเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประชาชนสามารถเข้าไปสักการะได้

ตำหนักพระนเรศวรมหาราช

ตำหนักพระนเรศวรมหาราช อาคารขนาดใหญ่สร้างรูปทรงไทยผสมผสานด้วยความทันสมัย มีทางเข้าออกได้หลายทาง หากต้องการเข้าไปสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรต้องถอดรองเท้าไว้ด้านนอก

ร้านค้าอาหารและของที่ระลึก

ร้านค้าอาหารและของที่ระลึก พักเหนื่อยที่วัดใหญ่ชัยมงคล ส่วนหนึ่งในบริเวณจัดเป็นร้านค้าซึ่งมีสินค้ามากมายทั้งของกินอาหารเครื่องดื่มของฝากของที่ระลึกต่างๆ ถ้าหากออกจากกรุงเทพฯมาตอนเช้ามาไหว้พระ 9 วัดที่วัดใหญ่ชัยมงคล กว่าจะจอดรถกว่าจะไหว้พระเดินชมบริเวณวัดจนทั่วมันก็ต้องมีหิวกันบ้าง รองทองซะหน่อยก็ยังดี

แผนที่ วัดใหญ่ชัยมงคล และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา