หน้าหลัก >> พระนครศรีอยุธยา >> วัดหน้าต่างนอก-วัดหน้าต่างใน

วัดหน้าต่างนอก-วัดหน้าต่างใน


 

วัดหน้าต่างนอก พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (พระอาจารย์แม้น อาจารสมฺปนฺโน) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้เล่าถึงประวัติของวัดหน้าต่างนอก พอสังเขปว่า ท่านได้ฟังมาจากคำบอกเล่าของ
หลวงพ่อสังข์ วัดน้ำเต้า เจ้าคณะอำเภอบางบาล
หลวงพ่อไวทย์ วัดบรมวงศ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธ์กบเจา อำเภอบางบาล หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้วเจ้าคณะอำเภอบางไทรถึงประวัติของ
    วัดหน้าต่างนอกอย่าง ตรงต่อกันว่า วัดหน้าต่างนอกนี้ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพ.ศ.2300 ซึ่งหลวงปู่เณรเป็นผู้ดำเนินก่อสร้างขึ้นเหตุที่ชื่อวัดหน้าต่างนอกนั้น ก็มีเหตุอยู่สองประเด็นด้วยกัน

    ประเด็นแรก กองทัพพม่าที่ยกมาตีกรุงศรีอยุธยา ได้ตั้งค่ายใกล้กับสะพานสีกุก ทางกองทัพกรุงศรีอยุธยาก็ได้ให้ทหารหน่วยสอดแนมสอดส่องดูว่า ข้าศึกจะขยับเขยื้อนไปทางไหน โดยให้ดูด้วยการเปิดหน้าต่าง หน้าต่างใน หมายถึง ใกล้ชายแม่น้ำน้อย ก็คือที่ตั้งวัดหน้าต่างใน หน้าต่างนอก หมายถึง ทางนอกทุ่งก็คือที่ตั้งวัดหน้าต่างนอก

    ประเด็นที่สอง ในสมัยโบราณนั้น พระสงฆ์ท่านเคร่งครัดในทางปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน และได้มีการกล่าวเอาไว้ว่า เดิมทีตรงวัดหน้าต่างนอกเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมของพระสงฆ์วัดหน้าต่างใน ต่อมาหลวงปู่เณรได้สร้างเป็นขึ้นอาจจะตั้งชื่อวัดโดยอรรถโดยธธธรรมก็ได้เช่น วัดหน้าต่างนอกท่านหมายเอา อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเมื่อหลวงปู่เณรได้มรณภาพไปแล้ว ทางคณะสงฆ์ คณะอุบาสกอุบาสิกา

    ได้อาราธนาหลวงปู่เอี่ยมขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนหลวงปู่เณรสืบมา ปฎิปทาของหลวงปู่เอี่ยมเป็นที่เลื่องลือกันมากในสมัยนั้นท่านเป็นพระปฏิบัติในด้านพระกัมมัฎฐานน้ำมนต์ของท่านศักดิ์สิทธิ์มากผู้คนเลื่อมใสศรัทธาไปมาหาสู่เพื่อสักการะไม่ขาดสาย

    ครั้นพอต่อมาหลวงปู่เอี่ยมท่านได้มรณภาพ สิ้นอายุขัย ทางคณะสงฆ์จึงได้อาราธนาหลวงปู่อินทร์ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็้นเจ้าอาวาสแทนหลวงปู่เอี่ยม ต่อมาหลวงปู่อินทร์ได้ลาสิกขาบททางคณะสงฆ์จึงได้อารธนาหลวงพ่อจง ซึ่งบวชอยู่วัดหน้าต่างใน มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก เมื่อหลวงพ่อจงได้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกนั้น ท่านก็ได้บูรณะอุโบสถหลังเก่าซึ่เดิมทีเป็นเรือนไม้ แล้วก็ได้บูรณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลอดทั้งวิหารซึ่งคู่กับอุโบสถนั้น แล้วก็ได้สร้างพระพุทธฉายขึ้นที่หน้าวัด ขึ้นเป็นอนุสรณ์และได้สร้างเรือหงส์ขึ้นอีกหนึ่งลำจากนั้นได้ซ่อมแซมเสนาสนะเช่น กุฏิมีสภาพทรุดโทรม ให้อยู่ในสภาพที่ดี เป็นต้นจนกระทั่งหลวงพ่อท่านอายุย่างเข้า 93 ปี กับ 10 เดือนท่านก็มาป่วยด้วยโรคอัมพาตอยู่เดือนหนึ่งแล้วท่านก็มรณภาพลงเมื่อวันจันทร์ เดือน 3 พ.ศ.2508 ทางคณะกรรมการจึงได้ทำฌาปนกิจศพหลวงพ่อจง พ.ศ.2509 จากนั้นก็ได้อาราธนาพระอาจารย์ไวยท์ ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส และได้แต่งตั้งเมื่อพ.ศ.2510 พระอาจารย์ไวยท์ได้เป็นเจ้าอาวาสเพียง 5 เดือนก็ได้มรณภาพลง จากนั้นก็้จึงได้อาราธนาพระอารย์พุท ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส พระอาจารย์พุทเป็นเจ้าอาวาสอยู่ได้เพียง 3 ปีราว พ.ศ.2514พระอาจารย์พุทก็ได้มรณภาพลงจากนั้นพ.ศ.2515ทางคณะกรรมการจึงได้อาราธนาพระอาจารย์แม้น หรือพระครูสมบูรณ์จริยธรรม จากวัดกลางคลองสาม อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี มารักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก เมื่อเดือนสี่ พ.ศ.2515 และเป็นเจ้าอาวาสสมาจนถึงปัจจุบันนี้

*ข้อมูล http://www.watnatangnok.com/

    ตรงข้ามกับวัดหน้าต่างนอก มีวัดชื่อวัดหน้าต่างใน สำหรับทริปนี้เลยมีภาพวัดหน้าต่างในด้วยครับ เกจิอาจารย์ที่โด่งดังดังของวัดหน้าต่างนอก คือหลวงพ่อจง (ส่วนวัดหน้าต่างในคือหลวงพ่อนิล) ขณะนี้ก็มีหลวงพ่อแม้นศิษย์หลวงพ่อจงครับ

การเดินทางไปวัดหน้าต่างนอก-วัดหน้าต่างใน พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า โทร. 0 3532 2730-1
http://www.tourismthailand.org/ayutthaya

วัดหน้าต่างใน

วัดหน้าต่างใน 

ตรงกันข้ามกับวัดหน้าต่างนอก

ตรงกันข้ามกับวัดหน้าต่างนอก เรือลำนี้เข้าใจว่ามีประวัติที่น่าสนใจแต่ตอนนี้ยังหาข้อมูลมาสนับสนุนไม่ได้คงต้องหากันต่อไป บริเวณนี้อยู่ตรงกันข้ามกับซุ้มประตุวัดหน้าต่างนอกพอดีเพียงอยู่คนละฝั่งของถนนเท่านั้น

advertize

วัดหน้าต่างใน2

วัดหน้าต่างใน2 

วัดหน้าต่างนอก

วัดหน้าต่างนอก 

หลวงพ่อพุทธเมตตาวัดหน้าต่างนอก

หลวงพ่อพุทธเมตตาวัดหน้าต่างนอก เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานกลางแจ้งซึ่งมองเห็นได้ทันทีที่เข้าไปในบริเวณวัด

advertize

เจ้าแม่กวนอิมวัดหน้าต่างนอก

เจ้าแม่กวนอิมวัดหน้าต่างนอก 

ศาลเจ้าแม่กวนอิมกับบริเวณวัดหน้าต่างนอก

ศาลเจ้าแม่กวนอิมกับบริเวณวัดหน้าต่างนอก 

แผนที่ วัดหน้าต่างนอก-วัดหน้าต่างใน และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดหน้าต่างนอก-วัดหน้าต่างใน พระนครศรีอยุธยา