หน้าหลัก >> สมุทรสงคราม >> วัดช่องลม

วัดช่องลม


 วัดช่องลม ตั้งอยู่เลขที่ 18 บ้านคุ้งลมทวน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 33 ไร่ 2 งาน 04 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนสายบางแพ – สมุทรสงคราม ทิศใต้จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกจดแม่น้ำแม่กลอง ทิศตะวันตกจดถนนเข้าหมู่บ้าน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 160 576 577 6936 และ 3454 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 23 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2476 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน 7 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 6 หลัง และตึก 1 หลัง วิหาร กว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร เป็นอาคารไม้จัตุรมุข ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 16.50 เมตร ยาว 36.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ยังมี โรงครัว ฌาปนสถาน ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย 2 องค์ องค์ที่ 1 เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ขนาดหน้าตักกว้าง 110 เซนติเมตร สูง 153 เซนติเมตร และองค์ที่ 2 หล่อด้วยทองเหลือง หน้าตักกว่าง 107 เซนติเมตร สูง 114 เซนติเมตร มีเจดีย์ใหญ่เก่าแก่อายุประมาณ 100 ปี

    วัดช่องลม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2373 โดยชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างวัด และนิมนต์พระครูพ่วงเป็นเจ้าอาวาส และวัดได้มีการพัฒนามาตามลำดับ โดยสร้างอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์เป็นที่มั่นคงถาวร นอกจากนี้วัดยังได้จัดให้มีโรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุตรหลานในท้องถิ่น และทำการเรียนการสอนพระนวกะในพรรษา จนได้รัยการพิจารณาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี พ.ศ. 2524 และวัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่นในปี พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

    การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
    รูปที่ 1 พระครูด่วง ไม่ทราบฉายา พ.ศ.2424
    รูปที่ 2 พระครูวินัยธรรมแก้ว พรหฺมสโร พ.ศ. 2424-2430
    รูปที่ 3 พระครูบ่าย ธมฺมโชโต พ.ศ.2430-2485
    รูปที่ 4 พระครูใบฎีกาถนอม ฐิตธมฺโม พ.ศ.2485-2498
    รูปที่ 5 พระครูสมุทรธีรคุณ (มหาพิณ ปธ.๖)
    รูปที่ 6 พระครูสมุทรกิตติวัฒน์ (บุญชอบ สุขวณฺโณ) พ.ศ.2540-ปัจจุบัน

    การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2482 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ เป็นสอนเมื่อ พ.ศ. 2517
ติดต่อสอบถาม:ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8
http://www.tourismthailand.org/samutsongkhram

การเดินทางไป วัดช่องลม สมุทรสงคราม << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
หลวงปู่ทวด โพธิสัตโต

หลวงปู่ทวด โพธิสัตโต จุดเด่นที่น่าสนใจวัดช่องลม ผมผ่านวัดช่องลมผ่านไปผ่านมานับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวตลาดอัมพวา วัดจุฬามณี วัดบางกะพ้อม ตลาดน้ำบางน้อย ตลาดน้ำท่าคา ก็ยังใช้เส้นทางนี้ตลอด เห็นการก่อสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่บนฐานสูงกว่ากำแพงวัดตั้งแต่แรกๆ แต่ก็ไม่ได้เก็บภาพแบบสมบูรณ์เลยสักครั้งเดียว จนวันนี้การก่อสร้างตกแต่งหลวงปู่ทวดและบริเวณโดยรอบเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงได้ภาพที่ครบถ้วนของวัดช่องลมเอามาเขียนเรื่องนี้ วัดช่องลมอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 325 มีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เห็นได้แต่ไกลเพราะสร้างบนฐานสูงอีกชั้นหนึ่ง มีพระอุโบสถขนาดใหญ่ และซุ้มประตูวัดสวยงามสะดุดตาผู้เดินทางผ่านมาทางนี้เสมอ บันทึกการสร้างหลวงปู่ทวดมีอยู่ว่า

 หลวงปู่ทวด โพธิสัตโต ทำพิธีเททองหล่อ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2551 อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนศาลาปฏิบัติธรรม วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2552 โดยพระครูสมุทรกิตติวัฒน์ (บุญชอบ สุขวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดช่องลมได้นิมิตว่า หลวงปู่ทวด โพธิสัตโต มาบอกให้สร้าง ในนิมิตนั้นหลวงปู่ทวด บอกว่าทำไมในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่มีใครสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ๆ เอาไว้สักการะบูชาบ้าง ถ้าสร้างเมื่อใด หลวงปู่จะให้คนที่เขาเคารพนับถือมาช่วยสร้างให้เสร็จโดยเร็ว และก็เป็นจริงดังฝัน พอเริ่มดำเนินการสร้างได้ประกาศให้สาธุชน ที่มีความเคารพนับถือศรัทธาหลวงปู่ทวดได้ทราบและร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง เจ้าภาพละ 10,000 บาท สลักชื่อที่ฐานหลวงปู่ทวด หรือบริจาคตามศรัทธา ผู้มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพนับพันคน ดังรายชื่อที่จารึกไว้ในหินแกรนิตรอบองค์หลวงปู่ทวด
 อาตมาภาพ คณะสงฆ์และคณะกรรมการขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจสาธุชนทุกๆ ท่านที่ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างหลวงพ่อบ้านแหลม หลวงปู่ทวด โพธิสัตโต สร้างศาลาปฏิบัติธรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามความนิมิตฝันสมความปรารถนา การก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,864,945 บาท

อุโบสถวัดช่องลม

อุโบสถวัดช่องลม สถานที่ที่สะดุดตาด้วยขนาดที่ใหญ่อยู่ใกล้กำแพงวัดติดถนน การก่อสร้างฐานอุโบสถโค้งเล็กน้อย หน้าต่างด้านละ 5 ช่อง รวมเป็น 10 ช่อง ช่องทางเข้าพระอุโบสถด้านหน้าและหลังมีด้านละ 2 ช่อง

advertize

อุโบสถด้านหน้า

อุโบสถด้านหน้า หน้าบันอุโบสถวัดช่องลมเป็นลวดลายที่สวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านหน้ารูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ มีสัตว์ในวรรณคดีแบกแท่น ส่วนด้านหลังก็สวยไม่แพ้ด้านหน้า

ภายในพระอุโบสถวัดช่องลม

ภายในพระอุโบสถวัดช่องลม ประดิษฐานพระพุทธชินราชเป็นองค์พระประธานมีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวา มีรูปเหมือนหลวงปู่บ่าย และหลวงพ่อเงิน พระเกจิอาจารย์ของวัดช่องลมอยู่ที่ฐานชั้นล่าง มีวัตถุมงคลให้ประชาชนได้บูชา ซึ่งก็มีอยู่หลายจุดภายในวัด

ภาพฝาผนังประดับพลอย

ภาพฝาผนังประดับพลอย จุดเด่นของพระอุโบสถวัดช่องลม เพราะมีอยู่เพียงแห่งเดียว ด้วยการประดับพลอยลงไปบนจุดต่างๆ ของภาพจิตรกรรมรูปเทพพนม ภายในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นภาพที่อยู่ระหว่างช่องหน้าต่างแต่ละช่องของฝาผนังด้านในทั้ง 2 ด้าน

advertize

ภาพจิตรกรรมวัดช่องลม

ภาพจิตรกรรมวัดช่องลม นอกเหนือจากภาพเทพพนมประดับพลอยแล้ว ด้านบนจะมีภาพจิตรกรรมพระพุทธประวัติขนาดใหญ่ที่สวยงาม

ศาลา 80 ปี

ศาลา 80 ปี ศาลาการเปรียญเก่าแก่ขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2476 ปัจจุบันมีการบูรณะไปมากจนแข็งแรงและยังใช้งานได้ปกติ แต่ก็ยังคงเสน่ห์ของความเก่าแบบอาคารเรือนไทยซึ่งพบได้หลายแห่งภายวัดในพื้นที่ภาคกลาง ใช้เป็นพื้นที่สำหรับบริการนวดแผนไทยโบราณของวัดช่องลม

ด้านหน้าอุโบสถ

ด้านหน้าอุโบสถ บริเวณศาลานวดแผนไทยของวัดช่องลมเป็นลานพื้นที่กว้างขวาง มองเห็นด้านหน้าของพระอุโบสถพร้อมบริเวณกำแพงแก้วด้านหน้าซึ่งมียักษ์ยืนอยู่ที่ข้างประตู 2 ตน

เจดีย์ไหโบราณ

เจดีย์ไหโบราณ จุดที่พบเจดีย์ไห (เท่าที่เคยเห็น) มีที่วัดบางกะพ้อม ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากวัดช่องลม และก็มีที่วัดช่องลมแห่งนี้ เจดีย์นี้สร้างโดยการใช้ไหมาสร้างเป็นฐาน ปัจจุบันไหหลายใบที่ประกอบมาเป็นองค์เจดีย์ได้แตกหักไปมากแล้วตามกาลเวลา และเจดีย์องค์นี้ยังคงรูปร่างได้เกือบสมบูรณ์

วิหารพระ 3 พี่น้อง

วิหารพระ 3 พี่น้อง ตามความเชื่อว่ามีพระพุทธรูปลอยน้ำมายังท่าน้ำวัดต่างๆ ของไทย เรียกว่าพระ 3 พี่น้อง ได้แก่หลวงพ่อวัดเขาตะเครา หลวงพ่อโสธร และ หลวงพ่อบ้านแหลม วัดช่องลมจึงได้สร้างวิหารประดิษฐานองค์จำลองของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 องค์ ให้ประชาชนได้มาสักการะบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และยังมีรูปเหมือน หลวงพ่อแก้วและหลวงพ่อบ่าย พระเกจิอาจารย์แห่งวัดช่องลมด้วย

ภายในวิหารพระ 3 พี่น้อง

ภายในวิหารพระ 3 พี่น้อง 

พระสีวลี

พระสีวลี พระอรหันต์ที่มีประชาชนเคารพศรัทธาจำนวนมาก เป็นพระผู้มีลาภมาก ผู้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภ

พระราหูและพระพิฆเณศ

พระราหูและพระพิฆเณศ อยู่ด้านข้างพระสีวลีและหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ นอกจากพระราหูและพระพิฆเณศแล้วยังมีองค์จตุคาม-รามเทพ ให้ประชาชนกราบไหว้

ซุ้มประตูวัดด้านใน

ซุ้มประตูวัดด้านใน ความสวยงามอย่างหนึ่งของวัดช่องลมก็คือกำแพงด้านหน้าวัดอยู่ระหว่างประตูทางเข้าวัด เป็นซุ้มที่สร้างได้อย่างสวยงามทั้งด้านนอกและด้านใน โดยเฉพาะด้านในสร้างเป็นห้องลึกเข้าไปประดิษฐานพระพุทธรูป ยอดซุ้มเป็นลักษณะปรางค์

หลวงปู่ทวดวัดช่องลม

หลวงปู่ทวดวัดช่องลม ภาพสุดท้ายแบบปิดการนำเที่ยววัดช่องลม ไหว้พระสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลายๆ องค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม่ชีผู้ดูแลห้องบูชาวัตถุมงคลข้างๆ หลวงปู่ทวดเดินมาพอดี เลยเก็บภาพนี้มาปิดเรื่องครับ มาเที่ยวแม่กลอง หรืออัมพวา อย่าลืมแวะไหว้พระวัดช่องลม ห่างจากตลาดแม่กลองเพียง 3 กิโลเมตร ด้วยครับ

แก้ไขล่าสุด 2016-05-02 11:09:46 รับชม 43342

แผนที่ วัดช่องลม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดช่องลม สมุทรสงคราม << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่

โรงแรมหรรษา

โรงแรมหรรษา เจบี

โรงแรมนิว

โรงแรมนิว ซีซั่น

โรงเเรมโกลเด้นคราวน์

โรงเเรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า

โรงแรมหาดใหญ่

โรงแรมหาดใหญ่ โกลเด้น คราวน์

โรงแรมเอเชี่ยน

โรงแรมเอเชี่ยน

หาดใหญ่

หาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

โรงแรมวีแอล

โรงแรมวีแอล หาดใหญ่

โรงแรมซากุระ

โรงแรมซากุระ แกรนด์ วิว

โรงแรมซากุระ

โรงแรมซากุระ

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในสมุทรสงคราม

ไม่มีกิจกรรมในสมุทรสงคราม
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวใน สมุทรสงครามโฮมกระเตงคลองโคน


ดอนหอยหลอด


วัดบางกุ้งหรือวัดค่ายบางกุ้ง


พิพิธภัณฑ์ขนมไทยอัมพวา


วัดบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร)


ตลาดน้ำยามเย็น อัมพวา


วัดนางตะเคียน


วัดช่องลม


ตลาดน้ำบางน้อย (วัดเกาะแก้ว)


ตลาดน้ำท่าคา

ใหม่/อัพเดต


วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน

ร้านอาหารบ้านอีสาน นครสวรรค์

Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย

Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่

ร้านกาแฟ My Cup สุราษฎร์ ดอนนกซอย 14

เจ็กบั๊กแต่เตี้ยม สุราษฎร์ธานี