หน้าหลัก >> แม่ฮ่องสอน >> น้ำตกซู่ซ่า

น้ำตกซู่ซ่า


 น้ำตกซู่ซ่า อยู่ในเขตบ้านแม่สุยะ ตำบลห้วยผา เป็นน้ำตกที่ทะลุจากซอกเขาเป็นทางยาวประมาณ 100 เมตร ขนานไปกับลำน้ำ

การเดินทางไปน้ำตกซู่ซ่า แม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3
http://www.tourismthailand.org/maehongson

คลิกชมรูปภาพน้ำตกซู่ซ่า จาก Google

แผนที่ น้ำตกซู่ซ่า และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปน้ำตกซู่ซ่า แม่ฮ่องสอน