หน้าหลัก >> นครปฐม >> ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บึงลาดโพธิ์

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บึงลาดโพธิ์


 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บึงลาดโพธิ์ เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่ที่บึงลาดโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการบริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น นอกจากมีร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมแล้วยังมีบริการนวดแผนไทยและนวดบำบัดความเมื่อยล้าแบบการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามพราน

    ติดต่อสอบถาม โทร.0 3425 9320

การเดินทางไปบึงลาดโพธิ์ นครปฐม

ติดต่อสอบถาม:
ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8
http://www.tourismthailand.org/samutsongkhram

คลิกชมรูปภาพศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บึงลาดโพธิ์ จาก Google

แผนที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บึงลาดโพธิ์ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปบึงลาดโพธิ์ นครปฐม