หน้าหลัก >> นครปฐม >> พระราชวังสนามจันทร์

พระราชวังสนามจันทร์


พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชวังสนามจันทร์)

    ตั้งอยู่ในตัวเมือง ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา พระราชวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2450 โดยหลวงพิทักษ์มานพ (น้อย ศิลป์) ซึ่งต่อมาเลื่อนยศเป็นพระยาศิลป์ประสิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

    พระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมีเพียง 2 พระที่นั่ง ได้แก่ พระที่นั่งพิมานปฐม และพระที่นั่งอภิรมย์ฤดี และพระราชทานนามตามประกาศลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2454 และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำพิธียกพระมหาเศวตฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระแท่นรัตนสิงหาสน์ ภายในพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2466

    ประวัติพระราชวังสนามจันทร์

    พระราชวังสนามจันทร์เป็นพระราชวังที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่า เนินปราสาท เพื่อเป็นสถานที่ประทับครั้งมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์และเมื่อบ้านเมืองถึงยามวิกฤต

    พระราชวังใช้เวลาก่อสร้างนาน 4 ปี โดยมี หลวงพิทักษ์มานพ (น้อย ศิลป์) ซึ่งต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯเลื่อนยศเป็นพระยาวิศุกรรม ศิลปประสิทธิ์ เป็นแม่งาน และสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2450 เมื่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้พระราชทานนามว่า "พระราชวังสนามจันทร์" ตามชื่อสระน้ำโบราณหน้าโบสถ์พราหมณ์ (ปัจจุบันไม่มีโบสถ์พราหมณ์เหลืออยู่แล้ว) สระน้ำจันทร์ หรือ สระบัว

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชพินัยกรรมแสดงพระราชประสงค์ยกพระราชวังสนามจันทร์ให้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยทหารบกโดยมีใจความว่า

    "บรรดาที่ดินตึกรามทั้งใหญ่ น้อย ที่รวมอยู่ในเขตซึ่งเรียกว่า "พระราชวังสนามจันทร์" เป็นสมบัติส่วนตัวของข้าพเจ้าโดยแท้ไม่ได้รับมฤดกมาจากสมเด็จพระบรมชนกนารถมิได้ ข้าพเจ้าได้เก็บทุนในตำแหน่งหน้าที่พระยุพราชและทุนอื่นๆ สร้างที่สนามจันทร์ และสร้างพระที่นั่งซึ่งเรียกว่า พระพิมานประฐม นั้นขึ้นก่อน ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าได้ราชสมบัติแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้เอาเงินพระคลังข้างที่ทำนุบำรุงที่นี้ตลอดมาเป็นส่วนตัวทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจะเอาที่พระราชวังสนามจันทร์ไปรวมเข้ากับกองมฤดกใหญ่นั้นหาควรไม่ ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ตามกฎหมายเหมือนสามัญชน ที่จะยกที่นี้ให้แก่ผู้ใดก็ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นตัวข้าพเจ้าไปแล้ว ข้าพเจ้าขอยกที่นี้ให้แก่รัฐบาลสยามเป็นสิทธิขาด เพื่อทำเป็นโรงเรียนนายร้อยทหารบก"

    ในปัจจุบัน พระราชวังสนามจันทร์อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งมีสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นองค์ประธาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย นายนาวิน ขันธหิรัญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายคืนพระราชวังสนามจันทร์แก่สำนักพระราชวัง

    สิ่งก่อสร้าง พระราชวังสนามจันทร์มีสิ่งก่อสร้างมากมาย ประกอบด้วย


 • พระที่นั่งพิมานปฐม

 • พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี

 • พระที่นั่งวัชรีรมยา

 • พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์

 • พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์

 • พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์

 • พระตำหนักทับแก้ว

 • พระตำหนักทับขวัญ

 • เทวาลัยคเณศร์

 • เรือนพระยานนทิการ

 • เรือนพระธเนศวร

 • เรือนทับเจริญ

 • อนุสาวรีย์ย่าเหล


http://th.wikipedia.org/wiki/พระราชวังสนามจันทร์
ติดต่อสอบถาม:ททท.สุพรรณบุรี โทร. 0 3553 6030
http://www.tourismthailand.org/suphanburi

การเดินทางไป พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
ความจงรักภักดีทั่วแผ่นดิน

ความจงรักภักดีทั่วแผ่นดิน ช่วงงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี พระราชวังสนามจันทร์ เป็นปีมหามงคงของปวงชนชาวไทยและได้มีการประดับประดาโคมแบบเดียวกันบนถนนแทบทุกสาย ประชาชนเดินทางเข้าชมพระราชวังสนามจันทร์กันเนืองแน่นลานจอดรถเต็มหมดทุกลานจนต้องไปจอดไว้ถนนเหนือวังแล้วเดินมาประมาณ 700 เมตร จนถึงสะพานทางเข้าพระราชวังสนามจันทร์ ชื่อสะพานรามประเวศน์ จากสะพานแห่งนี้หากมองออกมาจากข้างในพระราชวังจะมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์พอดีครับ

คูน้ำในพระราชวังสนามจันทร์

คูน้ำในพระราชวังสนามจันทร์ เดินเข้ามาก็จะพบกับคูน้ำขนาดใหญ่รอบบริเวณพระราชวัง ในวันที่มีงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี มีการจัดงานโดยมีการเปิดร้านค้ามากมาย รวมทั้งวัดต่างๆ ได้มาเปิดให้ประชาชนร่วมทำบุญกันมากมายรอบบริเวณนี้ การประดับไฟอย่างสวยงามรอบบริเวณพระราชวังสนามจันทร์จะเห็นได้เด่นขึ้นในเวลากลางคืน แต่ตอนนี้เราเข้าไปเดินชมภายในกันก่อนครับ

advertize

สะพานฉนวนพระราชวังสนามจันทร์

สะพานฉนวนพระราชวังสนามจันทร์ เดินลึกเข้ามาทางที่จะไปพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์จะมองเห็นสะพานฉนวนและพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ได้ชัดเจน สะพานฉนวนเป็นสะพานเชื่อมต่อพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์และพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ ในงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ แต่ห้ามถ่ายรูปภายใน ช่างภาพหลายระดับฝีมือเดินทางมาถ่ายรูปพระตำหนักกับสะพานชนวนนี้ รวมทั้งนั่งพักผ่อนรอเวลากลางคืนก็มาก

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ภาพนี้เป็นด้านข้างของพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ซึ่งในงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีมีการจัดประกวดภาพถ่ายของพระราชวังสนามจันทร์ด้วย จึงเห็นช่างภาพอยู่เต็มพื้นที่ หลายๆ คนเลือกที่จะใช้พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ สะพานฉนวนและพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ เป็นงานส่งเข้าประกวดช่วงเวลา กลางวันไปจนถึง 4 ทุ่ม ช่างภาพและนักท่องเที่ยวเดินกันเต็มพื้นที่ ถ้าหากจะถ่ายภาพวิวสวยๆ ละก็ทำได้ยากมากๆ

  พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ เป็นพระตำหนักที่โดดเด่นที่สุดในหมู่พระตำหนักและพระที่นั่งในพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามใหญ่ สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2451 โดยมีหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร กฤดากร เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ จุดเด่นของพระตำหนักองค์นี้คือสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับปราสาท ซึ่งเป็นการผสมระหว่างศิลปะเรอเนซองส์ของฝรั่งเศส กับอาคารแบบฮาล์ฟ ทิมเบอร์ของอังกฤษ แต่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระตำหนักว่า พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ และโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีขึ้นพระตำหนัก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2460
http://th.wikipedia.org/wiki/พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์
 ในเวลานี้ผู้คนยังออกันอยู่ด้านหน้าพยายามถ่ายรูปพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์จากมุมอนุสรณ์ย่าเหล จนเราต้องเดินหามุมที่พอจะมี (หลบผู้คน) ก็ได้มุมนี้มา 1 รูป

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ภาพด้านหลังที่ช่างภาพหลายคนมาจับจองพื้นที่ในการเก็บภาพสวยๆ ทั้งกลางวันและกลางคืนกันจนแน่นริมคูน้ำทั้ง 2 ฝั่ง

advertize

พระราชวังสนามจันทร์

พระราชวังสนามจันทร์ หากให้เลือกภาพหนึ่งในบรรดาพระตำหนัก พระที่นั่ง เรือนต่างๆ เพื่อแสดงความเป็นพระราชวังสนามจันทร์ได้ดีที่สุดก็คงเป็นพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ซึ่งมีอนุสรณ์ย่าเหลหน้าพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ย่าเหล (ประมาณ พ.ศ. 2465) เป็นสุนัขพันทางที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลี้ยง และทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่ง ภายหลังถูกลอบยิงจนตาย รัชกาลที่ 6 ทรงโทมนัสเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานศพ และสร้างอนุสาวรีย์ย่าเหลขึ้น ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์คำกลอนไว้อาลัยแก่ย่าเหลด้วย
http://th.wikipedia.org/wiki/ย่าเหล

พระที่นั่งพิมานปฐม

พระที่นั่งพิมานปฐม จากพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ เดินเข้ามาตามถนนเรื่อยๆ จะเห็นพระที่นั่งพิมานปฐม เป็นพระที่นั่งองค์แรกในบริเวณของพระราชวังสนามจันทร์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้นแบบตะวันตก แต่ดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศเมืองร้อน สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2450 พระที่นั่งองค์นี้ใช้เป็นที่ประทับ ที่ทรงพระอักษร ที่เสด็จออกขุนนาง ที่รับรองพระราชอาคันตุกะ และที่ออกให้ราษฎรเข้าเฝ้าฯ โดยเฉพาะก่อนเสด็จฯ ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชย์สมบัติ จนถึงปี พ.ศ. 2458 มากกว่าพระที่นั่ง และพระตำหนักองค์อื่นๆ
http://th.wikipedia.org/wiki/พระที่นั่งพิมานปฐม

อีกด้านหนึ่งของพระที่นั่งพิมานปฐม

อีกด้านหนึ่งของพระที่นั่งพิมานปฐม เดินเรื่อยๆ มาครับชมพระที่นั่งแห่งนี้หลายๆ มุมก่อนที่จะเดินชมสถานที่ต่อไป ด้านหน้าของพระที่นั่งพิมานปฐมจะมีเทวาลัยคเณศร์อยู่ครับ

เทวาลัยคเณศร์

เทวาลัยคเณศร์ ในพระราชวังสนามจันทร์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นศาลเทพารักษ์ เป็นที่ประดิษฐานพระคเณศร์ หรือพระพิฆเนศวร ซึ่งนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเทวาลัยคเณศร์ไว้ ณ ที่อันเป็นศูนย์กลางของพระราชวังสนามจันทร์ สำหรับบวงสรวง และเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งพระราชวังสนามจันทร์ และเมื่อมองจาก พระที่นั่งพิมานปฐมจะเห็นพระปฐมเจดีย์ เทวาลัยคเณศร์และพระที่นั่งพิมานปฐมอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
http://th.wikipedia.org/wiki/เทวาลัยคเณศร์

 สำหรับพระที่นั่งพิมานปฐมเราสามารถเดินขึ้นไปชมด้านบนได้โดยไปที่ด้านขวาสุดของพระที่นั่ง แต่ก่อนหน้านั้นประชาชนมักจะไปแตะที่ฐานองค์พระพิฆเณศร์เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

พระที่นั่งวัชรีรมยา

พระที่นั่งวัชรีรมยา พระที่นั่งวัชรีรมยาอยู่ถัดจากพระที่นั่งพิมานปฐม โดยมีพระระเบียงเชื่อมต่อถึงกัน ถัดจากพระที่นั่งวัชรีรมยา จะเป็นพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ (อยู่ทางขวาของภาพ)

พระที่นั่งวัชรีรมยา

พระที่นั่งวัชรีรมยา ด้านหน้าของสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งได้อย่างสวยงาม ไม่ได้เปิดให้เข้าชมภายในครับ แต่เท่าที่ได้เห็นจากภายนอกก็สวยมากแล้วละ

ศาลากลางน้ำ

ศาลากลางน้ำ  ใกล้ๆ พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ จะมีศาลาเล็กๆ ริมคูน้ำ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมักจะไปนั่งพักผ่อนจากการเดินชมบริเวณที่กว้างขวางของพระราชวันสนามจันทร์ นอกจากนี้ยังเป็นทางเดินต่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อีก แต่ถ้าหากมีเวลาน้อยหรือรู้สึกเดินไม่ไหวอย่างน้อยควรได้ชม

 พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์
 พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์
 พระที่นั่งพิมานปฐม
 พระที่นั่งวัชรีรมยา

ให้ได้นะครับ

พระระเบียงเชื่อมพระที่นั่งพิมานปฐม

พระระเบียงเชื่อมพระที่นั่งพิมานปฐม หลังจากที่ได้ชมด้านล่างกันแล้วคราวนี้เรามาเดินอยู่ด้านบนของพระที่นั่งพิมานปฐมซึ่งเปิดให้เข้าชมได้แต่ห้ามถ่ายรูปและต้องถือรองเท้าของตัวเองไปด้วยครับ ทางขึ้นอยู่ที่สุดพระที่นั่งพิมานปฐมด้านซ้าย

พระระเบียงจากพระที่นั่งพิมานปฐมเชื่อมไปถึงพระที่นั่งวัชรีรมยา สุดพระระเบียงนี้แล้วก็เป็นบันไดทางลงครับ โดยมีจุดที่สามารถเดินถ่ายภาพได้ซึ่งเป็นจุดที่ได้จะได้องค์เทวลัยคเณศร์ ตรงกันกับองค์พระปฐมเจดีย์พอดีด้วย

 เทวาลัยคเณศร์และองค์พระปฐมเจดีย์

เทวาลัยคเณศร์และองค์พระปฐมเจดีย์ เห็นมั้ยครับว่าอยู่ตรงกันในแนวเดียวกันตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้น เฉพาะในวันงานฉลองครบรอบปีต่างๆ ของพระราชวังสนามจันทร์ จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ประดับไฟจำนวนมากจนดูเหมือน เทวาลัยคเณศร์ อยู่ท่ามกลางดวงดาวสว่างไสว

สถานที่บางส่วนในพระราชวังสนามจันทร์

สถานที่บางส่วนในพระราชวังสนามจันทร์ ได้แก่ พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ ภาพซ้าย ส่วนภาพขวาคือ เรือนพระนนทิเสน ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก

บรรยากาศการเปิดร้านงานฉลองครบรอบ 100 ปี

บรรยากาศการเปิดร้านงานฉลองครบรอบ 100 ปี หลังจากที่ได้พาชมสถานที่ต่างๆ ในพระราชวังสนามจันทร์แล้ว และยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึง แต่ก็นับว่าน่าจะเพียงพอแล้วเพราะเวลาในวันนี้เรามีน้อย บรรยากาศกลางคืนถ่ายภาพลำบาก ไว้มีโอกาสจะมาใหม่ตอนกลางวันและถ่ายมาให้ครบครับ

 กลับมาที่งานในคืนวันนี้ดีกว่า การประดับไฟในสถานที่ต่างๆ อย่างเช่นต้นไม้ใหญ่ ตามร้านค้า ทำให้บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ดูสว่างไสวสวยงาม และเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมงานและถ่ายภาพที่ระลึกกับพระที่นั่งองค์ต่างๆ

บรรยากาศงานฉลองครบรอบพระราชวังสนามจันทร์

บรรยากาศงานฉลองครบรอบพระราชวังสนามจันทร์ นอกจากการเปิดร้านและการประดับไฟจำนวนมากจนทำให้เรามองเห็นพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ท่ามกลางไฟระยิบระยับประดุจปราสาทในเทพนิยาย ก็จะมีการแสดงศิลปะแขนงต่างๆ ให้ชมฟรี มีอาหารมากมายบริการ โดยแม่ค้าจะพร้อมใจกันแต่งกายชุดไทยสไบเฉียง (เฉพาะที่หน้าเวทีแสดง) ทำให้เราได้รู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆ มีอาหารแบบดั้งเดิมของไทยกินระหว่างการชมการแสดง

สิ่งที่น่าสนใจในงานฉลองครบรอบ 100 ปี

สิ่งที่น่าสนใจในงานฉลองครบรอบ 100 ปี มีการประดิษฐ์พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลักษณะคล้ายทำด้วยแผ่นทองคำวางจำหน่ายในงาน ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ เพราะเป็นงานที่ปราณีตงดงามมาก เหมาะในการตั้งไว้บูชาในบ้าน

 ส่วนอีกภาพหนึ่งขวามือเป็นนิทรรศการภาพที่มีทุกบ้าน ที่ได้นำออกมาแสดงในงานนี้

การเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงาน

การเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงาน นี่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่นำมาจัดแสดง นะครับมีอีกหลายร้านหลายรายการให้เลือกชมกันมากมายเลย

งานศิลปะจากโลหะ (การหล่อ)

งานศิลปะจากโลหะ (การหล่อ) งานศิลปะจากโลหะ จัดแสดงไว้ในส่วนแสดงผลงานจากโครงการ สำหรับส่วนนี้มีผลงานมาจัดแสดงหลายประเภทให้เดินดูได้รอบๆ ภายในงานยังมีการประดิษฐ์ผลงานให้ดูด้วย

ศิลปะการประดิษฐ์หัวโขน

ศิลปะการประดิษฐ์หัวโขน โขนและหัวโขนเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งของประเทศไทยเราที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายไปยังนานาประเทศ เป็นจุดสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมของไทย

หุ่นกระบอก

หุ่นกระบอก ศิลปะการแสดงอีกอย่างหนึ่งของไทยแต่โบราณคือการเชิดหุ่นกระบอกซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการอนุรักษ์ให้ดำรงคงอยู่คู่กับเมืองไทย

นิทรรศการผลงานศิลปะ

นิทรรศการผลงานศิลปะ ภาพเขียนสีที่สวยงามของพระพุทธเจ้าปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

ภาพขวา พระกำลังแผ่นดิน
พระสมเด็จจิตรลดา หรือ พระกำลังแผ่นดิน (หรืออาจเรียกว่า สมเด็จจิตรลดา, พระจิตรลดา) เป็นพระเครื่อง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง พระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และพลเรือน ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2508 - 2513 มีทั้งสิ้นประมาณ 2500 องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานด้วยพระหัตถ์พระองค์เอง มีเอกสารส่วนพระองค์ (ใบกำกับพระ) ซึ่งแสดงชื่อ นามสกุล วันที่รับพระราชทาน หมายเลขกำกับทุกองค์ และภาพพระสมเด็จจิตรลดา (เป็นภาพพระของเพื่อนคนหนึ่งคนใดที่ได้รับพระราชทานในคราวเดียวกัน)

 โดยทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้รับพระราชทานว่า "ให้ปิดทองที่หลังองค์พระปฏิมาแล้วเอาไว้บูชาตลอดไป ให้ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ" ดังเช่นในเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเมื่อ พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบพระสมเด็จจิตรลดาด้วยพระองค์เอง โดยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้แกะแม่พิมพ์ถวาย
 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/พระสมเด็จจิตรลดา

ศิลปะการแกะสลักไม้

ศิลปะการแกะสลักไม้ หนึ่งในความภาคภูมิใจของช่างฝีมือชาวไทย

ด้านหน้านิทรรศการ

ด้านหน้านิทรรศการ บริเวณทางเข้าจุดแสดงนิทรรศการของวันฉลองครบรอบ 100 ปี พระราชวังสนามจันทร์ มีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวยงามมากที่ด้านหน้า มีพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจำนวนมาก

นิทรรศการพระราชกรณียกิจ

นิทรรศการพระราชกรณียกิจ 

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  อยู่ระหว่างทางเดินในพระราชวังสนามจันทร์ มีประชาชนจำนวนมากมาถวายพวงมาลา สักการะ ท่ามกลางไฟที่ประดับจำนวนมากในงานดูคล้ายดวงดาวรายล้อมพระองค์

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านชาวอิสาน

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านชาวอิสาน ตัวอย่างหนึ่งของการแสดงซึ่งยังมีอีกมากที่ไม่ได้นำมาเขียนไว้ทั้งหมด การแสดงในพระราชวังสนามจันทร์นี้จะมีเฉพาะในวันจัดงานครบรอบเท่านั้น ซึ่งปีหน้าก็ไม่ควรพลาดที่จะมาชมงานนี้ให้ได้นะครับ จบการเดินทางศึกษาพระราชวังสนามจันทร์ด้วยเวลาอันสมควรแล้ว (เที่ยงคืนแล้วครับงานจบแล้วตอนนี้ผู้คนเดินทางกลับกันเกือบหมดแล้ว ทำให้เราได้ภาพย่าเหลกับพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์แบบโล่งๆ ซะที) อย่าลืมติดตามข้อมูลอัพเดตการศึกษาพระราชวังแห่งนี้อีกนะครับเพราะเรารู้ดีว่าเรายังสำรวจได้ไม่ครบทั้งหมด เราต้องมาอีกสักวันหนึ่ง

แก้ไขล่าสุด 2016-05-11 12:53:23 รับชม 16485

แผนที่ พระราชวังสนามจันทร์ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

เมืองปาย รีสอร์ท
เมืองปาย รีสอร์ท
เบลล์ วิลลา รีสอร์ท ปาย
เบลล์ วิลลา รีสอร์ท ปาย
โรงแรมบ้านกระทิง ปาย
โรงแรมบ้านกระทิง ปาย
บุหลันบุรี รีสอร์ท
บุหลันบุรี รีสอร์ท
ปาย ฮอทสปริง สปา รีสอร์ท
ปาย ฮอทสปริง สปา รีสอร์ท
เดอะ ควอร์เตอร์ รีสอร์ท
เดอะ ควอร์เตอร์ รีสอร์ท
ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
บุระ ลำปาย รีสอร์ท
บุระ ลำปาย รีสอร์ท
โรงแรมโยมา
โรงแรมโยมา
มอนทิส รีสอร์ท
มอนทิส รีสอร์ท

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในนครปฐม

ไม่มีกิจกรรมในนครปฐม
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน นครปฐม


ตลาดสุขใจสวนสามพราน

พุทธมณฑล

วัดกลางคูเวียง

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร

พระราชวังสนามจันทร์

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด

Woodland เมืองไม้

รักจัง ฟินจุง ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน

สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิต

ใหม่/อัพเดต


วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

Reef Sports Bar & Restaurant เกาะเต่า

วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน

ร้านอาหารบ้านอีสาน นครสวรรค์

Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย

Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่