หน้าหลัก >> นครนายก >> อุทยานพระพิฆเนศ

อุทยานพระพิฆเนศ


 อุทยานพระพิฆเนศ ตั้งอยู่ที่ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เกิดจากแนวคิดของ "พระราชพิพัฒน์โกศล" หรือ "หลวงพ่อเณร" เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ โดยท่านได้รับการถวายที่ดินจำนวน 16 ไร่ จากลูกศิษย์หลวงพ่อภู อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิน ย่านบางยี่เรือ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ดินล้อมรอบด้วยคลองธรรมชาติ

    เดิมทีนั้นท่านตั้งใจจะสร้างเป็นบ้านพักคนชรา แต่ต้องพับโครงการไปจนที่ดินถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งท่านเกิดแนวความคิดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม พร้อมกับการสร้างพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 15 เมตร ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต่อมามีผู้ศรัทธาหลั่งไหลมาสักการะจำนวนมาก ท่านจึงคิดสร้างตำหนักเทพ เพื่อประดิษฐานเทพหลายองค์ แต่ต้องใช้เงินจำนวนมากท่านจึงทำเหรียญ พระพิฆเนศ พลังสเกล่า เพื่อหาเงินสมทบทุนสร้าง ผู้ใดสนใจหาซื้อที่อุทยานพระพิฆเนศ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

*www.news-town.com
ติดต่อสอบถาม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3731 3615
http://www.tourismthailand.org/nakhonnayok

การเดินทางไป อุทยานพระพิฆเนศ นครนายก << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
อุทยานพระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเณศ

อุทยานพระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเณศ อยู่ที่นครนายก เป็นองค์ประดิษฐานกลางแจ้งที่ใหญ่มาก เดิมทีเคยมีองค์ประทับนั่งขนาดใหญ่อยู่องค์เดียว หลังจากนั้นก็มีการสร้างพระพิฆเณศประทับนอน ปางไสยาสน์ประทานพรขึ้นมา เมื่อเดินทางมาถึงทางเข้าก็จะมองเห็นพระพิฆเณศทั้งสององค์เด่นตระหง่านอยู่ด้านใน เมื่อเข้าไปก็จะเป็นวิหารพระพิฆเณศองค์ดำอายุ 800 ปี (ภาพล่างซ้าย) ใกล้ๆ กับพระพิฆเณศปางไสยาสน์ประทานพรก็จะมีน้ำตกเล็กๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ไปถ่ายรูปกัน

พระพิฆเนศองค์ดำ 800 ปี

พระพิฆเนศองค์ดำ 800 ปี อันดับแรกก็เข้ามาในวิหารด้านขวามือซึ่งอยู่ใกล้ๆ ทางเข้า มีเทพหลายองค์ด้านใน อย่างภาพซ้ายก็เป็นพระพิฆเณศองค์ดำโบราณ ภาพขวาคือพระพรหม เป็นต้น

advertize

พระพิฆเนศ หรือพระพิฆเณศวร หรือพระพิฆเณศ

พระพิฆเนศ หรือพระพิฆเณศวร หรือพระพิฆเณศ นามของพระพิฆเณศ นั้นเขียนได้หลายแบบครับ ที่เห็นบ่อยๆ ก็จะเป็น 3 แบบ ลองมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมจึงมีการกราบไหว้บูชาพระพิฆเณศอย่างแพร่หลายทั้งในอดีตและในปัจจุบัน

ความเป็นมาของพระพิฆเณศ
 พระแม่ปารวตี (พระแม่อุมา) ทรงประทานอำนาจฤทธิ์ทั้งหมดแก่พระคเณศหลังจากที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมา พระคเณศได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่เหนือบรรดาเทพและคณะของพระศิวะ พระแม่อุมาเทวีทรงประทานพรต่างๆ แก่พระคเณศว่า

 "ขอให้เจ้าจงพบแต่ความสุขสำราญใจ นับแต่นี้ไปเจ้าจะได้รับการกราบไหว้บูชาจากผู้คนทั้งหมด เจ้าจะเป็นผู้อิสระจากความทุกข์ อันความสำเร็จสมประสงค์ทั้งหมด อันอุปสรรคทั้งหมดจะหายจากไปต่อผู้ที่ได้กราบไหว้บูชาต่อพระคเณศด้วยดอกไม้ แป้งจันทน์ ใบพลู น้ำหอม อาหารอันยิ่งใหญ่ พิธีนิราชัน ให้ทาน เดินจงกรม และให้ความเคารพเชื่อฟัง"

 เมื่อตรัสดังนี้ พระแม่ทรงกราบไหว้บูชาพระโอรสของพระองค์ ด้วยสิ่งของต่างๆ อีกครั้ง

 ในขณะเดียวกัน พระอินทร์และเหล่าเทวะทั้งหลายได้กล่าวสรรเสริญต่อพระศิวะเทพ และทรงเชื้อเชิญพระศิวะประทับเคียงข้างพระแม่อุมา พระแม่ทรงยินดีแล้ว และนำพระคเณศมานั่งบนตัก พระศิวะเทพทรงวางพระหัตถ์บนศีรษะของพระกุมาร พระศิวะเทพทรงตรัสต่อเหล่าเทพว่า

 "นี่คือโอรสอีกองค์ของข้า"

 พระกุมารทรงลุกขึ้นแสดงความเคารพต่อพระศิวะเทพ พระแม่อุมาเทวี พระวิษณุเทพ พระพรหม และทรงยืนต่อหน้าเหล่าฤาษีทั้งหลาย เหล่าเทพมีความยินดีอย่างสูง ภายหลังจากที่ได้ประทานพรยิ่งใหญ่แก่พระกุมารว่า

 "โอ เหล่าเทวะผู้ยิ่งใหญ่ ดั่งเช่นการกราบไหว้บูชาต่อพวกข้าทั้งสามองค์ในสามโลก ด้วยเหมือนกับที่พวกท่านทั้งหมดจะต้องให้ความเคารพบูชาต่อพระคเณศ พวกเราเป็นเชื้อสายแห่งธรรมชาติชั้นสูง พระกุมารนี้ก็เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ จึงมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา พระคเณศจะต้องได้รับการกราบไหว้บูชาก่อน และจึงจะทำการกราบไหว้บูชาต่อพวกเรา ถ้าหากไม่มีการกราบไหว้พระคเณศก่อน ก็เหมือนกับว่าพวกเรายังไม่ได้รับการกราบไหว้บูชา ผลบุญก็เท่ากับศูนย์ และจะไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้อีกเลย"

 เมื่อได้กล่าวดังนี้แล้ว เทพทั้ง 3 พระองค์ได้ทำการกราบบูชาต่อพระคเณศ พระศิวะทรงกราบไหว้บูชาด้วยเครื่องบูชาต่างๆ ต่อมาถึงพระวิษณุ พระพรหม และพระแม่อุมาเทวีด้วย จากนั้นเหล่าเทพก็ได้กราบไหว้ต่อพระคเณศด้วยความยินดี เพื่อที่จะให้พระแม่อุมาเทวีทรงพอพระทัย พระคเณศได้ประกาศให้เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ อันมีพระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ เหล่าเทพและผู้คนทั้งหลายก็ล้วนแสดงความยินดี พระแม่อุมาเทวีทรงประทานพรต่างๆ ให้แก่พระคเณศ อันเป็นที่ชื่นชมของทั้งหมดในจักรวาล พระศิวะเทพตรัสว่า

 "โอ...โอรสแห่งพระนางปารวตี ข้ามีความยินดีมาก จักรวาลทั้งหมดก็พบกับความสุขและยินดีด้วย ไม่มีผู้ใดกระทำได้เช่นนี้ ในยามที่เป็นเด็กชาย เจ้าได้แสดงความกล้าหาญยิ่งใหญ่สมดั่งเป็นโอรสแห่งพระแม่ปารวตี ขอให้เจ้าพบกับความสุขตลอดกาล ขอให้นามของเจ้าเป็นมงคลยิ่งยวดในการทำลายล้างซึ่งอุปสรรคทั้งหมด ขอให้เจ้าจงเป็นหัวหน้าแห่งบริวารคณะของข้า และได้รับการกราบไหว้บูชาตลอดไป"

 เมื่อทรงตรัสดังนี้แล้ว พระศิวะเทพทรงวางเครื่องสังเวยต่างๆ ลง และประทานพรให้แก่บรรดาเทพ จากนั้นคณะนางฟ้านางสวรรค์ต่างก็เล่นดนตรีและร้องรำด้วยความปีติยินดี

 บรรดาคณะของพระศิวะเทพ ได้แสดงคารวะต่อพระคเณศและช่วยกันตบแต่งองค์ให้กับพระคเณศด้วยข้าวของต่างๆ มีการตีกลองดังสนั่นไปทั่วจักรวาล บรรดานางฟ้าร่ายรำ คนธรรพ์ต่างร้องเพลง และทำการโปรยดอกไม้บนองค์พระคเณศ เมื่อพระคเณศได้รับการแต่งตั้ง โลกทั้งหมดก็อยู่ในความสงบสันติ มีแต่การโห่ร้องอวยชัยกันทั่ว

 ทั้งพระวิษณุและพระพรหมได้ทูลลาพระศิวะเทพ และทรงแสดงความเคารพต่อพระแม่อุมา จากนั้นต่างก็เสด็จกลับคืนสู่ที่ประทับของตน

 ที่มา http://www.siamganesh.com/

พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศ

พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศ ในอุทยานพระพิฆเณศจะมีการทำพิธีบูชาพระพิฆเณศเพื่อความเป็นสิริมงคล วันละ 7 รอบ ในวันนี้ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาที่เราได้มาไหว้พระพิฆเณศขอพร มีประชาชนเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากจนถึงช่วงเย็น อาจารย์จึงได้เปิดทำพิธีบูชาพระพิฆเณศรอบพิเศษให้เป็นรอบที่ 8 หลังจากการทำพิธีบูชาองค์พระพิฆเณศแล้วเราก็เดินทางกลับ

พระพิฆเนศองค์เล็ก

พระพิฆเนศองค์เล็ก แท่นบูชาพระพิฆเณศ ด้านหน้าพระพิฆเณศองค์ใหญ่ จะมีองค์เล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่หลายองค์

advertize

พระพิฆเนศปางไสยาสน์ประทานพร

พระพิฆเนศปางไสยาสน์ประทานพร เห็นแบบนี้แล้วหลายๆ คนคงจะเรียกพระพิฆเณศปางนอน เพื่อให้ง่ายต่อการจำ ทีนี้เนื่องจากพระพิฆเณศจริงๆ แล้วมีหลายปาง แม้ว่าจะเป็นอิริยาบถนอน ก็ต่างกันเล็กน้อยก็ต้องเรียกชื่อคนละปางกัน อย่างที่ฉะเชิงเทราก็มีพระพิฆเณศปางนอนเสวยสุข ลักษณะองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่อุทยานพระพิฆเณศ นครนายก ก็ดูคล้ายๆ กัน แต่องค์นี้จะเป็นปางไสยาสน์ (นอน) ประทานพร ครับ ขนาดขององค์พระพิฆเณศ หรือพระคเณศ เทียบได้กับโฆษกของอุทยานที่นั่งอยู่ด้านหน้า ก็พอจะรู้ว่าองค์ท่านมีขนาดใหญ่แค่ไหน การบูชาพระพิฆเณศปางไสยาสน์ประทานพร ก็จะมีศาลาไว้ให้เข้าไปจุดธูปเทียนบูชาท่านเหมือนกับอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นปางนั่ง ฐานพระพิฆเณศปางไสยาสน์ประทานพรมีบันไดนาคเดินขึ้นไปด้านบนตรงลานประทักษินได้

พระพิฆเณศปางไสยาสน์ประทานพร

พระพิฆเณศปางไสยาสน์ประทานพร ภาพอีกมุมหนึ่งหลังจากเดินเข้ามาใกล้ๆ อีกหน่อยจะได้เห็นลวดลายบนองค์ท่านได้ชัดเจนมากขึ้น

ศิลปะผสมผสาน

ศิลปะผสมผสาน องค์พระพิฆเณศประดิษฐานบนฐานสูงอีกชั้นหนึ่งจากลานประทักษิน ที่สะดุดตาก็จะเป็นศิลปะการสร้างบันไดนาคอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราแต่ลวดลายที่ตกแต่งดูจะเป็นแบบอินเดียด้วย ข้างบันไดนาคยังเป็นที่ตั้งของสิงห์คู่ดูออกไปแนวขอม ทุกสิ่งที่กล่าวมาอยู่รวมกันอย่างลงตัว

ศาลาปู่ฤๅษี

ศาลาปู่ฤๅษี อีกด้านหนึ่งเยื้องๆ กับพระพิฆเณศวรปางไสยาสน์ประทานพร มีศาลาหลังหนึ่งมีฤๅษีอยู่มากมายและจะมีการกระทำพิธีครอบเศียรครู

พระพิฆเณศประจำวันเกิด

พระพิฆเณศประจำวันเกิด เดินจากศาลาปู่ฤๅษีไปอีกหน่อยจะมีพระพิฆเณศประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน แต่ละวันก็จะต่างปางกันไป ท่านใดอยากรู้ว่าวันเกิดตนเองเป็นพระพิฆเณศปางไหนก็ต้องไปดูกันครับ ใกล้ๆ กับพระพิฆเณศประจำวันเกิดจะมีเทพอีกหลายองค์ได้แก่ พระพรหม-พระแม่สุรัสวดี (ภาพบนขวา) พระนารายณ์-พระแม่ลักษมี (ภาพล่างซ้าย) พระศิวะ-พระแม่อุมา (ภาพล่างขวา)

พระพิฆเณศปางสีหคณปติ

พระพิฆเณศปางสีหคณปติ สิ่งหนึ่งที่ควรจะได้มาเห็นกับตาและสักการะบูชาสำหรับอุทยานพระพิฆเณศ นครนายก ก็คือ พระพิฆเณศทองคำ ปางสีหคณปติ ซึ่งอยู่สุดวิหารพระพิฆเณศประจำวันเกิด

วิหารพระพิฆเณศ 32 ปาง

วิหารพระพิฆเณศ 32 ปาง ตรงกันข้ามกับพระพิฆเณศประจำวันเกิด จะเป็นอาคารหลังหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเณศ 32 ปาง แบบองค์ลอย หลังจากที่ได้เห็นงานปูนปั้นนูนต่ำพระพิฆเณศ 32 ปางในวัดสมานรัตนาราม (พระพิฆเณศปางนอนเสวยสุขใหญ่ที่สุดในโลก) มาแล้ว คราวนี้ได้ชมพระพิฆเณศทั้ง 32 ปาง แบบองค์ลอยที่นี่

กำแพงอุทยานพระพิฆเณศ

กำแพงอุทยานพระพิฆเณศ รอบๆ บริเวณอุทยาน และอีกหลายๆ สถานที่บนกำแพงจะประดับด้วยกระเบื้องรูปองค์พระพิฆเนศ

ลานจอดรถอุทยานพระพิฆเณศ

ลานจอดรถอุทยานพระพิฆเณศ เอาละครับจบการนำชมสถานที่อุทยานพระพิฆเนศแบบละเอียดแล้ว ก่อนที่จะเดินทางกลับเอาอีกภาพหนึ่งเป็นบริเวณลานจอดรถก็แล้วกันครับ บรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยเขาลูกเล็กๆ วันนี้ฟ้าครึ้มไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่ฝนไม่ตกลงมาระหว่างถ่ายรูป ลานจอดรถที่นี่กว้างขวางมากจะจอดภายในก็ได้(ถ้ามีที่ว่าง) ภายนอกก็จอดได้เยอะ มีห้องน้ำด้านข้างลานจอดรถ และด้านในใกล้ๆ กับพระพิฆเณศปางไสยาสน์ประทานพรอีกที่หนึ่ง มีร้านค้าอาหารเครื่องดื่มและของฝากมากมายหลายอย่างให้เลือกตามอัธยาศัย

แก้ไขล่าสุด 2016-04-20 23:42:07 รับชม 50192

แผนที่ อุทยานพระพิฆเนศ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปอุทยานพระพิฆเนศ นครนายก << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

ลา ทอสคาน่า รีสอร์ท
ลา ทอสคาน่า รีสอร์ท
บ้านอ้อมกอดขุนเขา
บ้านอ้อมกอดขุนเขา
อัศจารา รีสอร์ท
อัศจารา รีสอร์ท
พอเพลิน ฮิบรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง
พอเพลิน ฮิบรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง
อีเดน การ์เดน รีสอร์ท
อีเดน การ์เดน รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท
ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท
ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท
ภูผาผึ้ง รีสอร์ท
ภูผาผึ้ง รีสอร์ท
เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง
เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง
โรยัล กู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม
โรยัล กู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในนครนายก

ไม่มีกิจกรรมในนครนายก
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน นครนายก


น้ำตกนางรอง

อุทยานพระพิฆเนศ

อ่างเก็บน้ำสายศร

ใหม่/อัพเดต


ครัวคุณยาย ขนมจีน เกาะสมุย

ทองใบ เบเกอรี่ นครสวรรค์

โลหะปราสาท

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

Reef Sports Bar & Restaurant เกาะเต่า

วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน