หน้าหลัก >> ชัยนาท >> พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี


 

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น ชั้นบน จัดแสดงพระพิมพ์สมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยทวาราวดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ชั้นล่าง จัดแสดงพระพุทธรูปสังคโลก เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ ตั้งแต่สมัยทวาราวดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดงส่วนใหญ่ได้รับมอบจากท่านเจ้าคุณพระชัยนาทมุนี (นวม) สุทตฺโต อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นผู้รวบรวมเก็บรักษาและได้มอบให้กรมศิลปากร ในภายหลังกรมศิลปากรจึงตั้งชื่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

    เปิดให้ชมทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. เว้นวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมชาวไทย 5 บาท ชาวต่างประเทศ 10 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5641 1467

    การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับวัดพระบรมธาตุวรวิหาร

การเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5641 1919, 0 5641 6377
http://www.tourismthailand.org/suphanburi

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ด้านนี้เป็นด้านที่ติดอยู่กับวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ซึ่งมีทางเดินเข้า-ออกพิพิธภัณฑ์ได้โดยตรง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

 

advertize

ภาพพระบรมธาตุในอดีต

ภาพพระบรมธาตุในอดีต กาลเวลาที่ยาวนานของอายุพระบรมธาตุที่ตั้งอยู่กลางวัดพระบรมธาตุในปัจจุบันที่เราเห็น ผ่านการบูรณปฏิสังขรณ์จนเกิดเป็นองค์พระธาตุที่สมบูรณ์และสวยงาม แต่ก่อนหน้านั้นหลายๆ คนคงจะไม่มีโอกาสได้เห็น ภาพที่ถ่ายไว้ก่อนการบูรณะขององค์พระธาตุติดแสดงอยู่ที่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี รวมทั้งประวัติอย่างละเอียดของวัด สิ่งที่น่าสนใจคือพระพุทธรูปเก่าแก่ และพระพิมพ์ต่างๆ หลายยุคหลายสมัย เพียงแต่ไม่สามารถจะถ่ายรูปจากภายในมาให้ชมได้

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เป็นอาคารหลังเล็กๆ ตั้งแยกจากอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นที่แสดงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวชัยนาท ซึ่งปัจจุบันนี้หาดูได้ยาก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

 

advertize

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

 

แผนที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี