หน้าหลัก >> กรุงเทพมหานคร >> อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย


 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อยู่ที่ถนนราชดำเนินกลาง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 อนุสาวรีย์นี้ออกแบบโดศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เริ่มลงมือก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 มีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ตรงกลางประดิษฐานพานรัฐธรรมนูญ มีความสูง 3 เมตร หนัก 4 ตัน

การเดินทางไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ http://www.tourismthailand.org/bangkok

คลิกชมรูปภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จาก Google

แผนที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร