หน้าหลัก >> กรุงเทพมหานคร >> วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)

วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)


 วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) อยู่นอกกำแพงเมือง ริมคลองมหานาค ตรงที่บรรจบกับคลองบางลำพู เดิมเป็นวัดเก่าชื่อว่า "วัดสะแก" ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระราชทานนามว่า "วัดสระเกศ" ส่วนเจดีย์ภูเขาทองนั้นเริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงเลียนแบบมาจากภูเขาทองในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเสร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานนามว่า "สุวรรณบรรพต" มีความสูง 77 เมตร บนยอดสุวรรณบรรพตเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ และพิสูจน์ได้ว่าเป็นของพระสมณโคดมซึ่งเป็นส่วนแบ่งของพระราชวงศ์ศากยราชเพราะมีคำจารึกอยู่ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ขณะนั้นกำลังทรงผนวชอยู่ที่ประเทศอินเดีย ได้ส่งพระบรมสารีริกธาตุเข้ามาถวายในฐานะที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่เป็นพุทธมามกะอยู่ในขณะนั้น เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2621 0576
ติดต่อสอบถาม:ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ http://www.tourismthailand.org/bangkok

การเดินทางไป วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
จุดเริ่มต้นการเดินขึ้นภูเขาทอง

จุดเริ่มต้นการเดินขึ้นภูเขาทอง ภาพนี้เป็นภาพจากป้อมพระกาฬ (กลางสะพานข้ามคลองมหานาค) หากเดินทางด้วยรถเมล์จะต้องลงตรงป้ายแล้วเดินเข้าไปจากจุดนี้ประมาณ 200 เมตร บรมบรรพต (ภูเขาทอง) ในพระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๓ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ได้เรียบเรียงไว้ในจดหมายเหตุ ความว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่กัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา เป็นแม่กองงานสร้างพระปรางค์ใหญ่ ด้านหนึ่งยาว ๕๐ วา และเมื่อพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินได้โปรดเกล้าฯ ขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนางข้าราชการที่ตามเสด็จให้ช่วยฝังเสาหลักแพให้เป็นหลักมั่น สิ้นไม้หลักแพไปหลายพันต้นจึงได้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างภูเขาทอง และรัชกาลที่ ๔, รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสร้างต่อมาจึงได้เสร็จสมบูรณ์ ดังที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาทองจึงได้เป็นสมบัติทางพระศาสนา ที่มีค่าสูงยิ่งของวัดสระเกศ และของประเทศชาติ

บริเวณลานจอดรถขึ้นภูเขาทอง

บริเวณลานจอดรถขึ้นภูเขาทอง รอบๆ ภูเขาทองมีพื้นที่ไม่กว้างขวางมากนัก บางช่วงจัดให้จอดรถได้บางช่วงเป็นช่วงห้ามจอด จุดนี้เป็นทางขึ้นบันไดด้านหน้าประตูวัด

advertize

สิงห์คู่เชิงบันไดภูเขาทอง

สิงห์คู่เชิงบันไดภูเขาทอง 

ภูเขาทองวัดสระเกศ (จำลอง)

ภูเขาทองวัดสระเกศ (จำลอง) ตั้งอยู่บริเวณช่วงกลางของบันไดขึ้นภูเขาทองช่วงแรก มีน้ำตกเล็กๆ ให้นักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปให้หายเหนื่อยจากการขึ้นบันได

บันไดช่วงที่สองของภูเขาทอง

บันไดช่วงที่สองของภูเขาทอง จากบันไดช่วงแรกจะมีทางเดินเรียบๆ ช่วงสั้นๆ มีศาลานั่งพักผ่อนหากเหนื่อยมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ก่อนที่จะเดินขึ้นช่วงที่สองคือตรงนี้

advertize

ทางเรียบก่อนขึ้นบันไดช่วงที่ 3

ทางเรียบก่อนขึ้นบันไดช่วงที่ 3 จากช่วงที่สองที่เดินขึ้นมาพ้นแล้วมีทางเดินเรียบ ลาดเล็กน้อยมีระฆังแขวนอยู่เป็นราวเรียงกันสำหรับตีตอนกลับลงจากภูเขาทอง

บันไดช่วงสุดท้าย

บันไดช่วงสุดท้าย ช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างชันกว่าช่วงอื่นแต่ไม่ยาวนัก สามารถมองเห็นทิวทัศน์กรุงเทพฯ รอบๆ บริเวณวัดได้กว้างไกล สุดบันไดช่วงนี้มีชั้นวางรองเท้าให้ถอดวางเป็นระเบียบก่อนเดินเข้าไปภายใน

วัดราชนัดดาราม

วัดราชนัดดาราม เมื่อขึ้นถึงองค์พระเจดีย์เข้าไปภายในของภูเขาทอง จะมีช่องหน้าต่างที่มองเห็นวัดราชนัดดารามได้พอดี

พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลี ศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ

พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลี ศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปประธานประดิษฐานตรงทางเข้าองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระนามว่า "พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลี ศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ (ปางทรงเครื่องจักรพรรดิ์)"

พระพุทธรูปปางปรินิพพาน

พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ผู้ใดได้น้อมจิตสักการะองค์พระพุทธรูปปางปรินิพพานจะบังเกิดความสังเวชสลดใจ ความได้ระลึกถึงพระเมตตาธรรมอันสงบร่วมเย็นความสำนึกในการน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนมาฝึกฝนปฏิบัติอย่างมั่นคงด้วยความพากเพียรตั้งตนไว้ชอบ ประกอบแต่กุศล จนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ คือมรรค ผล นิพพาน

ไหว้พระภูเขาทอง

ไหว้พระภูเขาทอง เมื่อเข้ามาถึงภายในจะมีช่องทางเดินแคบๆ ตรงไปยังพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ 4 ทิศ นอกจากนี้ทางเดินยังสร้างเป็นวงกลมรอบองค์พระเจดีย์ได้

พระเจดีย์

พระเจดีย์ 

หลวงพ่อโต วัดภูเขาทอง

หลวงพ่อโต วัดภูเขาทอง ระหว่างทางเดินลงจากภูเขาทองตามบันไดที่ขึ้นมาในตอนแรก จะเห็นมีป้ายบอกทางนมัสการหลวงพ่อโต ซึ่งมีบันไดทางแยกลงอีกทางหนึ่ง เมื่อลงมาจะเห็นวิหารประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตซึ่งมีประวัติดังนี้ วัดสระเกศ เดิมชื่อวัดสระแก รัชกาลที่ ๑ พระราชทานชื่อวัดใหม่เป็นวัดสระเกศ หลังจากขุดคลองมหานาคเสร็จ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โปรดให้สร้างพระพุทธรูปโลหะหน้าตักกว้าง ๗ ศอก ๑ คืบ สูง ๑๐ ศอก ประดิษฐานที่พระวิหารด้านคลองมหานาค ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อโต เนื่องจากขนาดขององค์พระใหญ่โต หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เลียนแบบศิลปะสุโขทัย แต่ยังไม่งดงามเท่า มีพระพักตร์ค่อนข้างกลมแป้นไม่อวบอิ่ม พระนาสิกโด่ง พระขนงโก่งเล็กน้อย ไม่นูนขึ้นรูป พระเนตรหรี่ยาว พระโอษฐ์บาง อุตราสงค์ยาวเฉียงตรงจากพระถันขวาขึ้นไปที่พระอังสาซ้าย ขอบชายอุตราสงค์ยาวจรดพระนาภีเป็นแบบเขี้ยวตะขาบ นิ้วพระหัตถ์ค่อนข้างสั้นเสมอกันไม่เรียวงอนอ่อนช้อย เป็นพระพุทธรูปสงบงามตามแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงถือว่า เป็นหลวงพ่อที่ให้ความคุ้มครอง ให้ความสุข ความเจริญ

หลวงพ่อดำ

หลวงพ่อดำ หลังจากนั้นเดินลงจากพระวิหารหลวงพ่อโตไปวิหารหลวงพ่อดำ (หากเดินรอบภูเขาทองวิหารหลวงพ่อดำน่าจะอยู่ด้านตรงข้ามกับหลวงพ่อโตพอดี) ภูเขาทองหรือ บรมบรรพต ที่วัดสระเกศสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ จุดประสงค์เพื่อให้เหมือนกับภูเขาทองที่อยุธยา โปรดให้สมเด็จพระบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) เมื่อครั้งดำรงเป็นพระยาศรีพิพัฒน์รัตนโกษาเป็นแม่กองในการก่อสร้าง บริเวณเชิงภูเขาทองมีพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปที่ตามประวัติบอกว่าสร้างพร้อมกันกับภูเขาทอง สำหรับเจ้านายและชาวบ้านที่ไม่สามารถเดินขึ้นบูชาองค์พระบนยอดเขาคือ หลวงพ่อดำ เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันมาแต่เดิมหลังจากที่สร้างเสร็จลงรักแต่ไม่ได้ปิดทอง ปัจจุบันปิดทองแล้ว พระพุทธรูปหลวงพ่อดำ เป็นปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบพระพักตร์แบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระกรรณกาง พระวรกายไม่ได้สัดส่วนเพราะตั้งแต่พระนาภีถึงพระอุระมีช่วงยาวผิดปกติ เส้นความอ่อนไหวที่ใช้ในการปั้นมีน้อยกว่าพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยเดียวกัน แต่ก็เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญของวัดสระเกศที่มีประชาชนไปสักการะบูชาอยู่เป็นประจำ

ภูเขาทองวัดสระเกศยามราตรี

ภูเขาทองวัดสระเกศยามราตรี ในเวลากลางคืนประมาณ 4 ทุ่มไปแล้วบริเวณวัดและชุมชนรอบๆ จะเงียบสงบแตกต่างกับตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิง แต่วัดหลายๆ วัดจะเปิดไฟส่องสว่างปูชนียสถานสำคัญๆ ภาพภูเขาทองภาพนี้เป็นมุมเดียวกันกับภาพแรกที่บริเวณคลองมหานาค

แก้ไขล่าสุด 2017-06-08 14:48:52 รับชม 66060

แผนที่ วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดสระเกศ (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

เรือนไทย บางกุ้ง รีสอร์ท
เรือนไทย บางกุ้ง รีสอร์ท
บ้านสิรีน@สมุทรสงคราม
บ้านสิรีน@สมุทรสงคราม
เขตต์วารินทร์ รีสอร์ท
เขตต์วารินทร์ รีสอร์ท
ชบาบานฉ่ำ รีสอร์ท
ชบาบานฉ่ำ รีสอร์ท
ปานวิมาน อัมพวา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต
ปานวิมาน อัมพวา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต
เรือนมาลัย โฮมสเตย์
เรือนมาลัย โฮมสเตย์
บ้านสวนสบาย เพลินพรรณไม้ รีสอร์ท
บ้านสวนสบาย เพลินพรรณไม้ รีสอร์ท
กุลนที รีสอร์ท
กุลนที รีสอร์ท
อัมพวาน่านอน โฮเต็ล แอนด์ สปา
อัมพวาน่านอน โฮเต็ล แอนด์ สปา
บ้านสวนลีลาวดี รีสอร์ท อัมพวา
บ้านสวนลีลาวดี รีสอร์ท อัมพวา

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในกรุงเทพมหานคร

  ไหว้พระ 11 วัด กรุงรัตนโกสินทร์ กับ ขสมก ฟรี
  15 กรกฏาคม 2560-
  31 สิงหาคม 2560
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน กรุงเทพมหานคร


วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนต์ (Asiatique the river front)

ตลาดน้ำขวัญเรียม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดปากน้ำ

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สยามนิรมิต

วัดราชนัดดาราม

ใหม่/อัพเดต


วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน

ร้านอาหารบ้านอีสาน นครสวรรค์

Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย

Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่

ร้านกาแฟ My Cup สุราษฎร์ ดอนนกซอย 14

เจ็กบั๊กแต่เตี้ยม สุราษฎร์ธานี