หน้าหลัก >> กรุงเทพมหานคร >> พิพิธภัณฑ์ปราสาท

พิพิธภัณฑ์ปราสาท


 พิพิธภัณฑ์ปราสาท ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอย 4 A ถนนกรุงเทพกรีฑา ซึ่งตัดแยกจากถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และมีการจำลองสถาปัตยกรรมที่งดงามหลายรูปแบบ เช่น ตึกฝรั่ง ตำหนักแดงซึ่งได้จำลองมาจากตำหนักในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอพระซึ่งจำลองมาจากวัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นต้น

    เปิดให้ข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. นำชมรอบแรกเวลา 09.30 น. รอบสองเวลา 15.00 น. ใช้เวลาในการชม 2 ชั่วโมง การเข้าชมกรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อน 2 วัน ค่าเข้าชม 1 คน 1,000 บาท ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปคนละ 500 บาท โทร. 0 2379 3601, 0 2379 3607

การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ปราสาท กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ http://www.tourismthailand.org/bangkok

คลิกชมรูปภาพพิพิธภัณฑ์ปราสาท จาก Google

แผนที่ พิพิธภัณฑ์ปราสาท และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปพิพิธภัณฑ์ปราสาท กรุงเทพมหานคร