หน้าหลัก >> อุทัยธานี >> เมืองอุไทยธานีเก่า

เมืองอุไทยธานีเก่า


 

 เมืองอุไทยธานีเก่า อยู่ที่บ้านอุทัยธานีเก่า เป็นที่ตั้งของเมืองอุไทยธานีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งยังคงมีซากโบราณสถานเหลืออยู่ เช่น ที่วัดหัวหมาก วัดยาง และวัดกุฏิ ส่วนบริเวณโดยรอบได้กลายเป็นทุ่งนาไปหมด

    วัดที่ยังคงสภาพอยู่จนถึงปัจจุบันนี้คือ วัดแจ้ง มีพระปรางค์ซึ่งเดิมสร้างเมื่อ พ.ศ. 2081 ต่อมาถูกพม่าทำลายยอดหัก บูรณะซ่อมแซมครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2528 โบสถ์เก่าเป็นโบสถ์ขนาดเล็กประตูเดียวแบบอยุธยาตอนปลาย ลายปูนปั้นของพระปรางค์และหน้าบันโบสถ์เป็นฝีมือเดียวกัน ภาพจิตรกรรมภายในโบสถ์เขียนขึ้นเมื่อบูรณะครั้งล่าสุด เป็นภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อีกวัดหนึ่งคือ วัดหัวเมือง ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า ซึ่งยังคงมีซากโบสถ์เก่าแบบอยุธยาเหลืออยู่ และเจดีย์โบราณขนาดเล็กหน้าโบสถ์เก่า

    การเดินทาง จากตลาดหนองฉางสามแยกโรงเรียนทองประสาทเวทย์ พบสามแยกเลี้ยวขวาแล้วตรงไปจนถึงวัดแจ้ง ส่วนวัดหัวเมืองจะอยู่เลยวัดแจ้งไปอีก 1 กิโลเมตร

การเดินทางไปเมืองอุไทยธานีเก่า

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5652 0826, 0 5651 1915
http://www.tourismthailand.org/uthaithani

หอระฆังวัดแจ้ง

หอระฆังวัดแจ้ง เดินทางจากตัวเมืองอุทัยธานีใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงดีก็ถึงวัดแจ้งซุ้มประตูหน้าวัดมองเข้ามามีพื้นที่ว่างกว้างขวาง ต้องขับเลี้ยวเข้ามาในวัดลึกพอสมควร จะเห็นโบสถ์อยู่ด้านซ้ายมือ และด้านขวามือเป็นหอระฆัง ที่มีจารึกไว้ว่า นายประภา จารุศิริ สร้างถวาย พ.ศ.๒๕๒๙ ตรงกลางมีอักษรตัวใหญ่เขียนว่าพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่างการสำรวจเก็บภาพสถานที่ต่างๆ ในวัดได้ยินเสียงสวดมนต์อยู่ตลอดเวลา ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ เกือบบ่าย 3 โมง ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงพระหรืออุบาสกอุบาสิกาบนศาลา และที่ไม่เข้าใจมากกว่านั้นก็คือทำไมมาสวดเอาตอนบ่าย 3 โมง

อุโบสถวัดแจ้ง

อุโบสถวัดแจ้ง โบสถ์เก่าเป็นโบสถ์ขนาดเล็กประตูเดียวแบบอยุธยาตอนปลาย ลายปูนปั้นของพระปรางค์และหน้าบันโบสถ์เป็นฝีมือเดียวกัน ภาพจิตรกรรมภายในโบสถ์เขียนขึ้นเมื่อบูรณะครั้งล่าสุด เป็นภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

advertize

ม้าศึกสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ม้าศึกสมเด็จพระเจ้าตากสิน อยู่ด้านหน้าอุโบสถ มี 1 คู่หันหน้าไปทางเดียวกับอุโบสถ มีการสร้างซุ้มคลุมไว้

พระปรางค์เก่าแก่

พระปรางค์เก่าแก่ พระปรางค์ซึ่งเดิมสร้างเมื่อ พ.ศ. 2081 ต่อมาถูกพม่าทำลายยอดหัก บูรณะซ่อมแซมครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2528 อยู่ข้างอุโบสถ ซึ่งมีประตูเปิดปิดถึงกันได้

เสมารอบอุโบสถวัดแจ้ง

เสมารอบอุโบสถวัดแจ้ง แม้จะมองออกว่าอุโบสถได้มีการบูรณะทาสีใหม่มาบ้างแต่ใบเสมารอบๆ ก็ยังคงความเก่าแก่ไว้ตามกาลเวลา

advertize

พระปรางค์เก่าแก่

พระปรางค์เก่าแก่ ตอนนี้ออกมานอกกำแพงโบสถ์เพื่อเก็บภาพด้านหน้าของพระปรางค์

พระปรางค์เก่าแก่ข้างโบสถ์

พระปรางค์เก่าแก่ข้างโบสถ์ 

พระปรางค์เก่าหลังโบสถ์

พระปรางค์เก่าหลังโบสถ์ มีอยู่ 2 องค์ คู่กันด้านหลังโบสถ์ ถัดออกไปประมาณ 20 เมตรมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่

พระปรางค์เก่าหลังโบสถ์

พระปรางค์เก่าหลังโบสถ์ 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน เมื่อเก็บภาพรอบๆ วัดแจ้งแล้วก็เดินทางต่อไปยังวัดหัวเมือง ซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งที่ยังคงมีศาสนสถานเก่าแก่ในสภาพที่พอจะถ่ายรูปได้ ออกจากวัดแจ้งเลี้ยวขวาตรงไปตามทางประมาณ 1 กิโลเมตรก็ถึง

โบสถ์เก่าวัดหัวเมือง

โบสถ์เก่าวัดหัวเมือง ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้เป็นโบสถ์แล้วภายในมีลวดลายภาพเขียนฝาผนังเก่าแก่มากยังคงเห็นเป็นภาพสีสวยงาม ภายนอกยังมีฐานของใบเสมาล้อมรอบ

ประตูโบสถ์เก่าวัดหัวเมือง

ประตูโบสถ์เก่าวัดหัวเมือง 

ภาพเขียนฝาผนังเก่าแก่วัดหัวเมือง

ภาพเขียนฝาผนังเก่าแก่วัดหัวเมือง เห็นเหลืออยู่โดยรอบผนังภายในของโบสถ์เก่าอยู่

บาตรเก่าเลิกใช้

บาตรเก่าเลิกใช้ ปัจจุบันโบสถ์เก่าวัดหัวเมืองได้เป็นที่เก็บบาตรและเครื่องใช้ที่ไม่สามารถใช้การได้ สำหรับบาตรเหล่านี้มีจำนวนนับร้อยใบ ด้านข้างๆ ยังมีฝาบาตรซ้อนกันเป็นแถวแนวตั้งขึ้นเหมือนกับบาตร สำหรับภาพนี้ขอทำเป็นขาวดำซะหน่อย

ซากปรักหักพัง

ซากปรักหักพัง ข้างๆ ของโบสถ์เก่าวัดหัวเมืองมองเห็นซากปรักหักพัง ปัจจุบันมีต้นไม้ขึ้นรกหมดแล้ว อาจจะเป็นโบสถ์ที่เก่ากว่าหลังที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นได้

เจดีย์เก่าวัดหัวเมือง

เจดีย์เก่าวัดหัวเมือง สภาพปัจจุบันดูจากภายนอกแล้วเก่ามากๆ ถัดไปที่เห็นอยู่ในรูปเป็นอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นมาภายหลัง

อุโบสถวัดหัวเมือง

อุโบสถวัดหัวเมือง 

เสมารอบอุโบสถหลังใหม่

เสมารอบอุโบสถหลังใหม่ สำหรับเสมานี้มีจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ฐานของเสมาที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์และไม่ค่อยได้พบเห็น

ประตูงาช้าง

ประตูงาช้าง รอบอุโบสถหลังใหม่มีการสร้างงาช้างด้วยปูนปั้น โค้งเข้าหากันทุกด้านของโบสถ์ ประตูหนึ่งจะมี 1 คู่โค้งสูงท่วมหัว ดังคำกล่าวที่ว่าดูช้างต้อไปสุรินทร์ ดูงาช้างต้องมาที่อุทัย จริงๆ นอกจากนี้เรายังมีภาพขบวนแห่ตามประเพณีตับาตรเทโววัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งจะมีการนำเอาโต๊ะหมู่งาช้างของจริงออกมาตั้งหน้าบ้านเพื่อรับขบวนแห่ อันเป็นประเพณีที่จัดกันมาช้านานของชาวอุทัยธานีด้วย อย่าลืมคลิกไปดูนะครับ

สวยส้มโอวัดหัวเมือง

สวยส้มโอวัดหัวเมือง ในพื้นที่ว่างของวัดหัวเมืองมีส้มโอต้นใหญ่ผลดกอยู่หลายต้น แต่ละต้นมีผลส้มโอมากมาย แต่ไม่มีการเก็บเลยครับ ผลส้มโอก็หล่นอยู่ใต้ต้นส้มโอเป็นจำนวนมากเหมือนกัน

แผนที่ เมืองอุไทยธานีเก่า และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปเมืองอุไทยธานีเก่า