หน้าหลัก >> อุทัยธานี >> เขาสะแกกรัง

เขาสะแกกรัง


 เขาสะแกกรัง จากบริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรีมีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขาสะแกกรัง หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 3220 จะพบทางแยกขึ้นเขาเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวบริเวณสนามกีฬาจังหวัดไปตามทางขึ้นสู่ยอดเขา จากบนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองอุทัยธานีได้กว้างขวาง เป็นที่ตั้งของมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งย้ายมาจากวัดจันทาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2448 ด้านหน้ามีระฆังใบใหญ่ที่พระปลัดใจและชาวอุทัยธานีร่วมกันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2443 ถือกันว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ใครที่ไปเที่ยวอุทัยธานีแล้วไม่ได้ขึ้นไปตีระฆังใบนี้ก็เท่ากับไม่ได้ไปเที่ยวอุทัยธานี

    ใกล้กับมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ แห่งรัชกาลที่ 1 ซึ่งมีพระนามเดิมว่านายทองดี รับราชการตำแหน่งพระอักษรสุนทรศาสตร์ เสมียนตรากรมมหาดไทย และต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ ครั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี (พระนามเดิมนายทองด้วง) ได้สถาปนาพระอัฐิพระบิดาเป็นสมเด็จพระชนกาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2338

    พระบรมรูปของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ เป็นรูปหล่อขนาดสองเท่าขององค์จริงประทับนั่งบนแท่นพระหัตถ์ซ้ายถือดาบประจำตำแหน่งเจ้าพระยาจักรี ทั้งฝักวางบนพระเพลาซ้าย และทรงวางพระหัตถ์ขวาบนพระเพลาขวา ด้านขวามือมีพานวางพระมาลาเส้าสูง ไม่มียี่ก่า (ขนนก) สวมพระบาทด้วยรองเท้าแตะไม่หุ้มส้นพระบาท มีพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์แห่งนี้ ในวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงที่ดอกสุพรรณิการ์ หรือฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานีบานสะพรั่งอยู่ทั่วไปบนเขาสะแกกรัง เลยพระราชานุสาวรีย์ไปทางป่าหลังเขา ประมาณ 200 เมตร จะพบ หมุดแผนที่โลก ซึ่งใช้ในการสำรวจแผนที่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475
ติดต่อสอบถาม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5652 0826, 0 5651 1915
http://www.tourismthailand.org/uthaithani

การเดินทางไป เขาสะแกกรัง อุทัยธานี << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
วิวเมืองอุทัยธานีบนยอดเขาสะแกกรัง

วิวเมืองอุทัยธานีบนยอดเขาสะแกกรัง เดินทางขึ้นยอดเขาสะแกกรังเพื่อชมวิวยามพระอาทิตย์ตก บนยอดเขาสะแกกรังส่วนหนึ่งเป็นวัดสังกัสรัตนคีรี มีมณฑปรอยพระพุทธบาท ศาลารัชมังคลาภิเษก และวิหารสามารถมองเห็นตัวเมืองอุทัยธานีได้ชัดเจนรวมไปถึงแม่น้ำสะแกกรังอันเป็นสายน้ำแห่งชีวิตของชาวอุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี ภาพมุมกว้างๆ เห็นทั่วตัวเมืองอุทัยธานี

advertize

วิวยอดเขาสะแกกรัง

วิวยอดเขาสะแกกรัง อีกด้านหนึ่งของเขาสะแกกรังเป็นท้องทุ่งนาผืนใหญ่

เขาสะแกกรัง

 สัญลักษณ์แห่งสถานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ วันที่ ๕ เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระวิสูตรคลุมพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมชนกนาถ ณ พลับพลาบนยอดเขาสะแกกรัง และพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจำนวน ๖๕ รุ่น

พระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

พระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เป็นรูปหล่อขนาดสองเท่าขององค์จริงประทับนั่งบนแท่นพระหัตถ์ซ้ายถือดาบประจำตำแหน่งเจ้าพระยาจักรี ทั้งฝักวางบนพระเพลาซ้าย และทรงวางพระหัตถ์ขวาบนพระเพลาขวา ด้านขวามือมีพานวางพระมาลาเส้าสูง ไม่มียี่ก่า (ขนนก) สวมพระบาทด้วยรองเท้าแตะไม่หุ้มส้นพระบาท มีพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์แห่งนี้ ในวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงที่ดอกสุพรรณิการ์ หรือฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานีบานสะพรั่งอยู่ทั่วไปบนเขาสะแกกรัง
 พระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระชนกาธิบดี รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็นพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระวิสูตรพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมชนก พระชนกาธิบดี รัชกาลที่ ๑ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นโพธิ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นไทรไว้ ณ บริเวณพลับพลานี้ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์พระร่วง กล่าวคือเจ้าพระยาโกศาธิบดี (ปาน) บุตรชายใหญ่ได้เป็นพระยาวงศาธิราช (ขุนทอง) ต่อมามีบุตรชายคนใหญ่ชื่อ ทองดี เกิดที่บ้านสะแกกรัง ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นพระบรมมหาชนกของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมราชวงศ์จักรี

 ชาวจังหวัดอุทัยธานีเห็นพ้องต้องกันว่า ควรได้สร้างพระบรมรูป ณ ตำบลที่เกิดของพระองค์ ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ การดำเนินการในเรื่องนี้ได้เริ่มงานอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ โดยใช้เครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างทางลำลองจากสนามกีฬาจังหวัดขึ้นยอดเขาสะแกกรัง ปรับปรุงบริเวณสร้างพลับพลาและลานจอดรถบนเขาสะแกกรัง โดยมีนายอำนาจ ผการัตน์ วิศวกรโยธา โครงการทางหลวงท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้รับผิดชอบ และได้รับความอนุเคราะห์ จากนายองอาจ สุตะเชตร์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ช่วยเหลือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
 จังหวัดได้ให้กรมศิลปากร และสำนักผังเมือง ออกแบบวางผังบริเวณสร้างพลับพลาต่อไป เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๐ นายชลอ วนะภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ได้ประชุมดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์ โดยให้ นายดำรง ชลวิจารณ์ อธิบดีกรมโยธาธิการดำเนินการสร้างถนนลูกรังขึ้นยอดเขาสะแกกรัง และจังหวัดได้มอบเงินให้กรมศิลปากรจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ เป็นค่าหล่อพระบรมรูปฯ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๐
 นายอัมพร จันทรวิจิตร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ณ พลับพลาประดิษฐานพระบรมรูปฯ พร้อมด้วยนายดำรง สุนททรศารทูล รองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนให้ทำถนนลาดยางขึ้นยอดเขาสะแกกรังต่อไป เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๐ เริ่มก่อสร้างพลับพลาสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พร้อมด้วยศาลาราย โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการประกวดราคาและได้ส่งนายอาวุธ เงินชูกลิ่น สถาปนิก มาช่วยควบคุมงานก่อสร้างสิ้นค่าใช้จ่าย ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท

 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๑ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทรงเททององค์พระรูปฯ ที่กรมศิลปากร โดยมีนายวิญญู อังคนารักษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นประธานอำนวยการสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกคนต่อมา เป็นผู้กล่วงรายงาน
 จากนั้นทางจังหวัดก็ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางและวางเครื่องหมายบังคับการจราจรขึ้นยอดเขาสะแกกรัง โดยโครงการทางหลวงท้องถิ่น มีนายพจน์ กันธมาลา ผู้อำนวยการกองทางกลวงท้องถิ่น เป็นผู้สนับสนุนได้รับอนุมัติเงินจากสำนักงบประมาณ เป็นเงิน ๒๘๗,๐๐๐ บาท สร้างศาลาโถง โดยคุณเลื่อน-อำไพ พรพิบูลย์ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน ๔,๘๓๙,๓๘๐ บาท
 วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๒๒ ได้อันเชิญพระบรมรูปฯ จากกรมศิลปากร มาประดิษฐาน ณ พลับพลาแห่งนี้ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๒ ได้มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีทั้งสองวันนี้ ได้มีมหรสพสมโภชน์ ในการดำเนินงานประกอบพิธีเททองและเปิดพระวิสูตร ได้รับความอนุเคราะห์จากนายปิยะ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้แทนสำนักพระราชวัง เป็นผู้ช่วยเหลือ ส่วนผู้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ บนยอดเขาสะแกกรัง คือนายวัชระ หวังสิทธิเดช หัวหน้าโครงการทางหลวงท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี การดำเนินงานก่อสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ และงานต่างๆ ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ จนถึงวันพระราชพิธีเปิดพระวิสูตร วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๒ ได้สร้างและเสร็จในสมัยนายปราโมทย์ หงสกุล ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

advertize

ยอดเขาสะแกกรัง

ยอดเขาสะแกกรัง จากบริเวณพลับพลาพระบรมรูปฯ มีทางเดินสู่ยอดเขาสะแกกรัง เป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร ทางเดินไม่ลาดชันมากเหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ อากาศไม่ร้อนมากในช่วงเช้าและเย็น สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของท้องทุ่ง (ฝั่งตรงกันข้ามกับตัวเมืองอุทัยธานี)

หมุดแผนที่โลก

หมุดแผนที่โลก ใช้ในการสำรวจแผนที่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475

ข้อมูลหมุดแผนที่โลก

ข้อมูลหมุดแผนที่โลก ข้อมความบนหมุดแผนที่โลกที่เห็นนี้เข้าใจว่าเขียนไว้เมื่อครั้งสร้างหมุดนี้เป็นข้อมูลทางการทหารแต่อ่านยากมาก ที่พอจะอ่านได้ก็คือ สถานี .... กรมแผนที่ทหาร 15 พ.ย. 16 พท. สอาด นิตยพันธ์

หมุดแผนที่โลก

หมุดแผนที่โลก ตรงกลางของกรอบสี่เหลี่ยมมีหมุดลักษณะเหมือนรังวัดที่ดินปักอยู่อย่างแน่นหนา

หมุดแผนที่โลก

หมุดแผนที่โลก ด้านบนของกรอบสี่เหลี่ยม มีรูตรงกลางและตรงกับหมุดด้านล่าง ส่วนหลุมที่มีการเทปูนขาวลงไป 3 หลุม ไม่แน่ใจว่าทำไปเพื่ออะไร

กรอบรูปหมุดแผนที่โลก

กรอบรูปหมุดแผนที่โลก เพราะมีลักษณะเป็นกรอบก็เลยลองเอามาเป็นกรอบรูปของทิวทัศน์บนยอดเขาสะแกกรังลองดู

กรอบรูปหมุดแผนที่โลก

กรอบรูปหมุดแผนที่โลก เวลายามเย็นทำให้มีแสงสีสวยงาม

กรอบรูปหมุดแผนที่โลก

กรอบรูปหมุดแผนที่โลก 

ยอดเขาสะแกกรัง

ยอดเขาสะแกกรัง ตรงนี้เป็นลานกว้างพอประมาณ มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้าง เบื้องล่างส่วนใหญ่เป็นหนองน้ำและทุ่งนา สิ่งประหลาดอีกอย่างบนยอดเขาสะแกกรังนี้คือมีการสร้างฐานลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้างประมาณ 1.5 เมตร ใกล้ๆ กับก้อนหินในรูป นั่งได้(เห็นคนไปนั่ง) มีทั้ง หมด 3 แห่ง สูงเท่าๆ กัน อีก 2 แห่งอยู่โดดๆ ไม่มีก้อนหิน

เมืองอุทัยธานียามค่ำคืน

เมืองอุทัยธานียามค่ำคืน คืนพระจันทร์เต็มดวง เสียอย่างเดียวมีเมฆหนาปกคลุมทั่วบริเวณทำให้พระจันทร์ไม่ชัดเจนนัก แต่ก็เป็นวิวที่สวยงาม

เมืองอุทัยธานียามค่ำคืน

เมืองอุทัยธานียามค่ำคืน บ้านเรือนในเมืองอุทัยธานีเปิดไฟส่งแสงสว่างออกมาแม้จะไม่มากนักอันเนื่องมาจากอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเล็ก (ตรงตัวเมือง) และสงบ

การจราจรในเมืองอุทัยธานี

การจราจรในเมืองอุทัยธานี ชมเมืองอุทัยธานีในยามค่ำคืน ที่ไม่พลุกพล่านวุ่นวายเหมือนในเมืองใหญ่ๆ จากยอดเขาสะแกกรัง

เมืองอุทัยธานียามฟ้าสาง

เมืองอุทัยธานียามฟ้าสาง อุตส่าห์รีบขึ้นมาบนยอดสะแกกรังเขาตอนตี 5 กว่าๆ แต่วันนี้ฟ้าปิดไม่เห็นดวงอาทิตย์สวยๆ อย่างที่ตั้งใจ

ฟ้าสางลุ่มน้ำสะแกกรัง

ฟ้าสางลุ่มน้ำสะแกกรัง วิวทั่วๆ เมืองอุทัยธานีจากยอดเขาสะแกกรังในยามเช้าแม้ไม่มีทะเลหมอกสวยๆ ให้ชมเหมือนบนยอดเขาสูงๆ ทางภาคเหนือ แต่วิวเมืองอุทัยธานีในยามเช้าของบางวันก็สวยงามตามแบบเมืองสงบ หากได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่คงจะสวยไม่เบา

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 รับชม 16433

แผนที่ เขาสะแกกรัง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปเขาสะแกกรัง อุทัยธานี << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


อัยยะปุระ

อัยยะปุระ รีสอร์ทแอนด์สปา, เกาะช้าง

เกาะช้าง

เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมบ้านปู

โรงแรมบ้านปู เกาะช้าง

บาราลี

บาราลี บีช รีสอร์ท

อมารี

อมารี เอมเมอรัลด์ โคฟ

ปานวิมาน

ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะช้าง

รามายานาเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา

รามายานาเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา

เกาะช้าง

เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท

เซ็นทารา

เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท

คลองพร้าว

คลองพร้าว รีสอร์ท

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในอุทัยธานี

ไม่มีกิจกรรมในอุทัยธานี
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวใน อุทัยธานีวัดถ้ำเขาวง


วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)


หุบป่าตาด


ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ


ขบวนตักบาตรเทโว โต๊ะหมู่งาช้างเมืองอุทัยธานี


ถ้ำพุหวาย


น้ำตกผาร่มเย็น


เขาสะแกกรัง


การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ


ลำน้ำสะแกกรัง

ใหม่/อัพเดต


Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย

Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่

ร้านกาแฟ My Cup สุราษฎร์ ดอนนกซอย 14

เจ็กบั๊กแต่เตี้ยม สุราษฎร์ธานี

Banana Family ภูหอ เลย

ร้านอาหารตะเกียงไทย ชุมพร

Yummy Party พหลโยธิน

มุมทะเลจันท์ โฮมสเตย์

น้ำตกดาดฟ้า สุราษฎร์ธานี