หน้าหลัก >> อุทัยธานี >> ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนถนนศรีอุทัย(ใกล้ศาลากลางจังหวัด) ภายในจัดแสดงเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องพัฒนาอาชีพ ห้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีห้องจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ห้องแสดงเครื่องแต่งกายเสื้อผ้ายศเจ้าเมือง ห้องจำลองไม้จำหลักและบ้านไทย การเข้าชมต้องติดต่อล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5651 1511

การเดินทางไปศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อุทัยธานี

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5652 0826, 0 5651 1915
http://www.tourismthailand.org/uthaithani

คลิกชมรูปภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จาก Google

แผนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อุทัยธานี