หน้าหลัก >> อุทัยธานี >> วัดอุโบสถาราม

วัดอุโบสถาราม


 วัดอุโบสถาราม เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมลำน้ำสะแกกรังในเขตเทศบาลเมือง จากตลาดสดเทศบาล มีสะพานข้ามแม่น้ำไปยังวัดอุโบสถาราม ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในโบสถ์เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานฝีมือประณีตมาก

    ส่วนในวิหารเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขาร ด้านบนฝาผนังเป็นพระสงฆ์สาวกชุมนุมสลับกับพัดยศเหมือนจะไหว้พระประธานในวิหาร ฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เข้าใจว่าเป็นฝีมือชั้นหลัง นอกจากนี้ภายในวัดอุโบสถาราม ยังมีสิ่งของที่น่าชมอีกมาก เช่น เสมาหินสีแดงหน้าโบสถ์ ตู้พระธรรมและตู้ใส่ของเขียนลายกนกเถาลายดอกไม้ บาตรฝาประดับมุกที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เป็นฝีมือช่างสิบหมู่ และหงส์ยอดเสา เป็นต้น

    นอกจากนี้ยังมีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่น่าชมหลายหลัง ได้แก่ มณฑปแปดเหลี่ยม ลักษณะผสมแบบตะวันตก มีลายปูนปั้นคล้ายไม้เลื้อยที่กรอบหน้าต่าง และมีพระพุทธรูปปูนสลักนูนสูงอยู่ด้านนอกอาคาร เจดีย์หกเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์ หอประชุมอุทัยพุทธสภา เป็นศาลาทรงไทย ใช้เป็นหอสวดมนต์ หน้าบันประดับลวดลายปูนปั้น และ แพโบสถ์น้ำ ตั้งอยู่หน้าวัด สร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือใน พ.ศ. 2449 เดิมเป็นแพแฝด 2 หลัง มีช่อฟ้า ใบระกาเหมือนอุโบสถทั่วไป หน้าบันมีป้ายวงกลมจารึกภาษาบาลี "สุ อาคต เต มหาราช" แปลว่า มหาราชเสด็จฯ มาดี ต่อมาใน พ.ศ. 2519 ได้ซ่อมแซมบูรณะใหม่เป็นหลังเดียวยกพื้น 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา และย้ายป้ายกลมมาไว้หน้าจั่วตรงกลาง ปัจจุบันแพโบสถ์น้ำหลังนี้ ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น งานแต่งงาน บวชนาค งานศพและงานบุญต่าง ๆ

การเดินทางไปวัดอุโบสถาราม อุทัยธานี

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5652 0826, 0 5651 1915
http://www.tourismthailand.org/uthaithani

สะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรัง

สะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรัง จากชุมชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรังเดินทางไปวัดอุโบสถารามหรือวัดโบสถ์ได้โดยใช้สะพานที่กว้างประมาณ เมตรเศษๆ มอเตอร์หรือจักรยานข้ามได้ บนสะพานข้ามแม่น้ำยังเป็นจุดชมวิวชุมชนลุ่มน้ำสะแกกรังซึ่งมีเรือนแพจอดริมน้ำตามชายฝั่งเป็นทิวแถวยาวตลอดจนสุดสายตา และตลาดเทศบาลที่กำลังมีการก่อสร้างปรับปรุงแม้ว่าการก่อสร้างจะยังไม่แล้วเสร็จดีแต่ก็เห็นถึงความสวยงามได้

เรือนแพสะแกกรัง

เรือนแพสะแกกรัง เรือนแพหลายหลังจอดริมน้ำใกล้วัดอุโบสถาราม

advertize

นักท่องเที่ยววัดอุโบสถาราม

นักท่องเที่ยววัดอุโบสถาราม นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ท่าทางว่าจะมากันแต่เช้า เพราะตอนนี้ก็เวลาประมาณ 08.25 น.ยังมีคนมาเที่ยวจนรอบวัดเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว

มณฑปแปดเหลี่ยม

มณฑปแปดเหลี่ยม มณฑปแปดเหลี่ยม ลักษณะผสมแบบตะวันตก มีลายปูนปั้นคล้ายไม้เลื้อยที่กรอบหน้าต่าง และมีพระพุทธรูปปูนสลักนูนสูงอยู่ด้านนอกอาคารปกตินักท่องเที่ยวจะถ่ายเอารูปนี้ไปโพสต์ตามเว็บต่างๆ จนคนเข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์ของอุทัยธานีอีกแห่งหนึ่งเหมือนเขาสะแกกรัง

บันไดมณฑปแปดเหลี่ยม

บันไดมณฑปแปดเหลี่ยม มณฑปแห่งนี้เปิดให้เดินขึ้นไปได้ แต่ดูจากสภาพที่เห็นในปัจจุบันเข้าใจว่ากลายเป็นที่พักอาศัยของคนร่อนเร่ไปเสียแล้ว นับว่าน่าเสียดายหากไม่ได้รับการดูแลรักษา

advertize

ตักบาตรเทโววัดอุโบสถาราม

ตักบาตรเทโววัดอุโบสถาราม ในวันที่ 4 ตุลาคม 2552 (ก่อนวันตักบาตรเทโววัดสังกัสรัตนคีรี 1 วัน) วัดอุโบสถารามได้จัดให้มีการตักบาตรเทโวในวัด มีประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้มาร่วมพิธีกันมากมายเป็นแถวยาวแน่นขนัด หาที่ยืนถ่ายรูปได้ลำบาก

ชาวบ้านร่วมตักบาตรเทโว

ชาวบ้านร่วมตักบาตรเทโว นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่มาร่วมตักบาตรเทโว วัดอุโบสถาราม ที่ยืนเข้าแถวกันรอเวลาที่พระจะเดินผ่านแล้วขึ้นศาลา

สืบสานวัฒนธรรม

สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามจะถูกสืบทอดไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานอันเนื่องมาจากชาวบ้านได้ปลูกฝังตั้งแต่เด็กด้วยการพาเด็กๆ มาร่วมพิธีอันดีนี้

ตักบาตรเทโววัดอุโบสถาราม

ตักบาตรเทโววัดอุโบสถาราม 

พระเดินเป็นสาย

พระเดินเป็นสาย 

พาหนะอุทัยธานี

พาหนะอุทัยธานี เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมมากอีกอย่างหนึ่งของชาวอุทัยธานีเพราะมีความคล่องตัวสูงและยังสามารถโดยสารได้ด้วย นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเที่ยวในจังหวัดอุทัยจะได้เห็นรถแบบนี้วิ่งไปมาบนถนนจำนวนมาก

รอเวลากลับบ้าน

รอเวลากลับบ้าน เสร็จจากการตักบาตรเทโวคุณยายคนนี้ก็นั่งรอบุตรหลานมารับเพื่อเดินทางกลับบ้าน

หอระฆังวัดอุโบสถาราม

หอระฆังวัดอุโบสถาราม อยู่มุมซ้ายของพระอุโบสถวัดอุโบสถาราม ใช้สีเดียวกันกับพระอุโบสถ ทำให้ วิหาร อุโบสถ เจดีย์รอบอุโบสถ มณฑปแปดเหลี่ยม หอระฆัง มีสีขาวเรียบเหมือนกันหมด และสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกันจนมองเห็นเป็นกลุ่มใหญ่จากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำสะแกกรัง

อุโบสถวัดอุโบสถาราม

อุโบสถวัดอุโบสถาราม เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญของวัดอุโบสถาราม ด้านหน้ามีเจดีย์ทรงเหลี่ยมขนาดเล็กๆ อยู่ 4 องค์ ด้านข้างขวาของอุโบสถมีวิหารซึ่งมีภาพเขียนอยู่ด้านหน้า ด้านหลังมีเจดีย์หกเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะมีรูปให้ดูต่อไป

วิหารคู่พระอุโบสถวัดอุโบสถาราม

วิหารคู่พระอุโบสถวัดอุโบสถาราม มองจากมุมนี้เหมือนมีอุโบสถสองหลังสร้างไว้คู่กัน ทั้งนี้เพราะวิหารและอุโบสถมีความสูง สี และลักษณะการสร้าง คล้ายกันมาก ซึ่งมีการสร้างวิหารคู่พระอุโบสถแบบเดียวกันนี้ให้เห็นได้ในวัดเก่าแก่ในบางจังหวัด

วิหารวัดอุโบสถาราม

วิหารวัดอุโบสถาราม เป็นวิหารที่มีการสร้างคล้ายโบสถ์แต่ไม่มีเสมารอบ ด้านหน้ามีภาพเขียนลวดลาย หน้าบันประดับลวดลายปูนปั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเหมือนโบสถ์

พระพุทธรูปในวิหาร

พระพุทธรูปในวิหาร เมื่อเข้าไปในวิหารจะมีภาพเขียนฝาผนังที่สวยงามด้านบนฝาผนังเป็นพระสงฆ์สาวกชุมนุมสลับกับพัดยศเหมือนจะไหว้พระประธานในวิหาร ฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา มีพระพุทธรูปประทับยืนเป็นพระประธาน ด้านหน้าโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมีรอยพระพุทธบาทจำลองสมัยรัชกาลที่ 4

เจดีย์หกเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์

เจดีย์หกเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์ เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะสวยงามด้านข้างยังมีเจดีย์อีก 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงกลม อีกองค์หนึ่งเป็นทรงเหลี่ยมถัดไปมีมณฑปแปดเหลี่ยม

มณฑปแปดเหลี่ยม

มณฑปแปดเหลี่ยม 

เจดีย์ทั้งสามองค์หลังโบสถ์

เจดีย์ทั้งสามองค์หลังโบสถ์ องค์เหนือตรงกับหลังอุโบสถเป็นเจดีย์ 6 เหลี่ยมแบบอยุธยา องค์กลางเป็นเดีย์ย่อมุมไม้สิบสองแบบรัตนโกสินทร์ องค์ใต้ตรงกับหลังวิหารเป็นเจดีย์ลอมฟางแบบสุโขทัย

พระพุทธรูปในอุโบสถ

พระพุทธรูปในอุโบสถ 

ภาพเขียนในพระอุโบสถ

ภาพเขียนในพระอุโบสถ  จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในโบสถ์เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานฝีมือประณีตมาก

แผนที่ วัดอุโบสถาราม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดอุโบสถาราม อุทัยธานี