หน้าหลัก >> อุทัยธานี >> วัดอุโบสถาราม

วัดอุโบสถาราม


 วัดอุโบสถาราม เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมลำน้ำสะแกกรังในเขตเทศบาลเมือง จากตลาดสดเทศบาล มีสะพานข้ามแม่น้ำไปยังวัดอุโบสถาราม ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในโบสถ์เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานฝีมือประณีตมาก

    ส่วนในวิหารเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขาร ด้านบนฝาผนังเป็นพระสงฆ์สาวกชุมนุมสลับกับพัดยศเหมือนจะไหว้พระประธานในวิหาร ฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เข้าใจว่าเป็นฝีมือชั้นหลัง นอกจากนี้ภายในวัดอุโบสถาราม ยังมีสิ่งของที่น่าชมอีกมาก เช่น เสมาหินสีแดงหน้าโบสถ์ ตู้พระธรรมและตู้ใส่ของเขียนลายกนกเถาลายดอกไม้ บาตรฝาประดับมุกที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เป็นฝีมือช่างสิบหมู่ และหงส์ยอดเสา เป็นต้น

    นอกจากนี้ยังมีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่น่าชมหลายหลัง ได้แก่ มณฑปแปดเหลี่ยม ลักษณะผสมแบบตะวันตก มีลายปูนปั้นคล้ายไม้เลื้อยที่กรอบหน้าต่าง และมีพระพุทธรูปปูนสลักนูนสูงอยู่ด้านนอกอาคาร เจดีย์หกเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์ หอประชุมอุทัยพุทธสภา เป็นศาลาทรงไทย ใช้เป็นหอสวดมนต์ หน้าบันประดับลวดลายปูนปั้น และ แพโบสถ์น้ำ ตั้งอยู่หน้าวัด สร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือใน พ.ศ. 2449 เดิมเป็นแพแฝด 2 หลัง มีช่อฟ้า ใบระกาเหมือนอุโบสถทั่วไป หน้าบันมีป้ายวงกลมจารึกภาษาบาลี "สุ อาคต เต มหาราช" แปลว่า มหาราชเสด็จฯ มาดี ต่อมาใน พ.ศ. 2519 ได้ซ่อมแซมบูรณะใหม่เป็นหลังเดียวยกพื้น 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา และย้ายป้ายกลมมาไว้หน้าจั่วตรงกลาง ปัจจุบันแพโบสถ์น้ำหลังนี้ ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น งานแต่งงาน บวชนาค งานศพและงานบุญต่าง ๆ
ติดต่อสอบถาม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5652 0826, 0 5651 1915
http://www.tourismthailand.org/uthaithani

การเดินทางไป วัดอุโบสถาราม อุทัยธานี << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
สะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรัง

สะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรัง จากชุมชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรังเดินทางไปวัดอุโบสถารามหรือวัดโบสถ์ได้โดยใช้สะพานที่กว้างประมาณ เมตรเศษๆ มอเตอร์หรือจักรยานข้ามได้ บนสะพานข้ามแม่น้ำยังเป็นจุดชมวิวชุมชนลุ่มน้ำสะแกกรังซึ่งมีเรือนแพจอดริมน้ำตามชายฝั่งเป็นทิวแถวยาวตลอดจนสุดสายตา และตลาดเทศบาลที่กำลังมีการก่อสร้างปรับปรุงแม้ว่าการก่อสร้างจะยังไม่แล้วเสร็จดีแต่ก็เห็นถึงความสวยงามได้

เรือนแพสะแกกรัง

เรือนแพสะแกกรัง เรือนแพหลายหลังจอดริมน้ำใกล้วัดอุโบสถาราม

advertize

นักท่องเที่ยววัดอุโบสถาราม

นักท่องเที่ยววัดอุโบสถาราม นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ท่าทางว่าจะมากันแต่เช้า เพราะตอนนี้ก็เวลาประมาณ 08.25 น.ยังมีคนมาเที่ยวจนรอบวัดเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว

มณฑปแปดเหลี่ยม

มณฑปแปดเหลี่ยม มณฑปแปดเหลี่ยม ลักษณะผสมแบบตะวันตก มีลายปูนปั้นคล้ายไม้เลื้อยที่กรอบหน้าต่าง และมีพระพุทธรูปปูนสลักนูนสูงอยู่ด้านนอกอาคารปกตินักท่องเที่ยวจะถ่ายเอารูปนี้ไปโพสต์ตามเว็บต่างๆ จนคนเข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์ของอุทัยธานีอีกแห่งหนึ่งเหมือนเขาสะแกกรัง

บันไดมณฑปแปดเหลี่ยม

บันไดมณฑปแปดเหลี่ยม มณฑปแห่งนี้เปิดให้เดินขึ้นไปได้ แต่ดูจากสภาพที่เห็นในปัจจุบันเข้าใจว่ากลายเป็นที่พักอาศัยของคนร่อนเร่ไปเสียแล้ว นับว่าน่าเสียดายหากไม่ได้รับการดูแลรักษา

advertize

ตักบาตรเทโววัดอุโบสถาราม

ตักบาตรเทโววัดอุโบสถาราม ในวันที่ 4 ตุลาคม 2552 (ก่อนวันตักบาตรเทโววัดสังกัสรัตนคีรี 1 วัน) วัดอุโบสถารามได้จัดให้มีการตักบาตรเทโวในวัด มีประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้มาร่วมพิธีกันมากมายเป็นแถวยาวแน่นขนัด หาที่ยืนถ่ายรูปได้ลำบาก

ชาวบ้านร่วมตักบาตรเทโว

ชาวบ้านร่วมตักบาตรเทโว นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่มาร่วมตักบาตรเทโว วัดอุโบสถาราม ที่ยืนเข้าแถวกันรอเวลาที่พระจะเดินผ่านแล้วขึ้นศาลา

สืบสานวัฒนธรรม

สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามจะถูกสืบทอดไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานอันเนื่องมาจากชาวบ้านได้ปลูกฝังตั้งแต่เด็กด้วยการพาเด็กๆ มาร่วมพิธีอันดีนี้

ตักบาตรเทโววัดอุโบสถาราม

ตักบาตรเทโววัดอุโบสถาราม 

พระเดินเป็นสาย

พระเดินเป็นสาย 

พาหนะอุทัยธานี

พาหนะอุทัยธานี เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมมากอีกอย่างหนึ่งของชาวอุทัยธานีเพราะมีความคล่องตัวสูงและยังสามารถโดยสารได้ด้วย นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเที่ยวในจังหวัดอุทัยจะได้เห็นรถแบบนี้วิ่งไปมาบนถนนจำนวนมาก

รอเวลากลับบ้าน

รอเวลากลับบ้าน เสร็จจากการตักบาตรเทโวคุณยายคนนี้ก็นั่งรอบุตรหลานมารับเพื่อเดินทางกลับบ้าน

หอระฆังวัดอุโบสถาราม

หอระฆังวัดอุโบสถาราม อยู่มุมซ้ายของพระอุโบสถวัดอุโบสถาราม ใช้สีเดียวกันกับพระอุโบสถ ทำให้ วิหาร อุโบสถ เจดีย์รอบอุโบสถ มณฑปแปดเหลี่ยม หอระฆัง มีสีขาวเรียบเหมือนกันหมด และสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกันจนมองเห็นเป็นกลุ่มใหญ่จากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำสะแกกรัง

อุโบสถวัดอุโบสถาราม

อุโบสถวัดอุโบสถาราม เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญของวัดอุโบสถาราม ด้านหน้ามีเจดีย์ทรงเหลี่ยมขนาดเล็กๆ อยู่ 4 องค์ ด้านข้างขวาของอุโบสถมีวิหารซึ่งมีภาพเขียนอยู่ด้านหน้า ด้านหลังมีเจดีย์หกเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะมีรูปให้ดูต่อไป

วิหารคู่พระอุโบสถวัดอุโบสถาราม

วิหารคู่พระอุโบสถวัดอุโบสถาราม มองจากมุมนี้เหมือนมีอุโบสถสองหลังสร้างไว้คู่กัน ทั้งนี้เพราะวิหารและอุโบสถมีความสูง สี และลักษณะการสร้าง คล้ายกันมาก ซึ่งมีการสร้างวิหารคู่พระอุโบสถแบบเดียวกันนี้ให้เห็นได้ในวัดเก่าแก่ในบางจังหวัด

วิหารวัดอุโบสถาราม

วิหารวัดอุโบสถาราม เป็นวิหารที่มีการสร้างคล้ายโบสถ์แต่ไม่มีเสมารอบ ด้านหน้ามีภาพเขียนลวดลาย หน้าบันประดับลวดลายปูนปั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเหมือนโบสถ์

พระพุทธรูปในวิหาร

พระพุทธรูปในวิหาร เมื่อเข้าไปในวิหารจะมีภาพเขียนฝาผนังที่สวยงามด้านบนฝาผนังเป็นพระสงฆ์สาวกชุมนุมสลับกับพัดยศเหมือนจะไหว้พระประธานในวิหาร ฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา มีพระพุทธรูปประทับยืนเป็นพระประธาน ด้านหน้าโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมีรอยพระพุทธบาทจำลองสมัยรัชกาลที่ 4

เจดีย์หกเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์

เจดีย์หกเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์ เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะสวยงามด้านข้างยังมีเจดีย์อีก 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงกลม อีกองค์หนึ่งเป็นทรงเหลี่ยมถัดไปมีมณฑปแปดเหลี่ยม

มณฑปแปดเหลี่ยม

มณฑปแปดเหลี่ยม 

เจดีย์ทั้งสามองค์หลังโบสถ์

เจดีย์ทั้งสามองค์หลังโบสถ์ องค์เหนือตรงกับหลังอุโบสถเป็นเจดีย์ 6 เหลี่ยมแบบอยุธยา องค์กลางเป็นเดีย์ย่อมุมไม้สิบสองแบบรัตนโกสินทร์ องค์ใต้ตรงกับหลังวิหารเป็นเจดีย์ลอมฟางแบบสุโขทัย

พระพุทธรูปในอุโบสถ

พระพุทธรูปในอุโบสถ 

ภาพเขียนในพระอุโบสถ

ภาพเขียนในพระอุโบสถ  จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในโบสถ์เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานฝีมือประณีตมาก

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 รับชม 10475

แผนที่ วัดอุโบสถาราม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดอุโบสถาราม อุทัยธานี << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน
ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน
โรงแรมเนปจูน วิลล่า
โรงแรมเนปจูน วิลล่า
สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา
สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา
ปาริญา รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หาดยวน เกาะพงัน
ปาริญา รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หาดยวน เกาะพงัน
บลูฮิลล์ รีสอร์ท
บลูฮิลล์ รีสอร์ท
ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมมันดาลัย
โรงแรมมันดาลัย
หาดเทียน บีช รีสอร์ท
หาดเทียน บีช รีสอร์ท
หาดสน รีสอร์ท
หาดสน รีสอร์ท
อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลลา
อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลลา

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในอุทัยธานี

ไม่มีกิจกรรมในอุทัยธานี
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน อุทัยธานี

ใหม่/อัพเดต


วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน

ร้านอาหารบ้านอีสาน นครสวรรค์

Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย

Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่

ร้านกาแฟ My Cup สุราษฎร์ ดอนนกซอย 14

เจ็กบั๊กแต่เตี้ยม สุราษฎร์ธานี