หน้าหลัก >> อุทัยธานี >> วัดสังกัสรัตนคีรี

วัดสังกัสรัตนคีรี


 วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนท่าช้าง ในเขตเทศบาลเมือง ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานี มีประวัติว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้นำพระพุทธรูปขนาดย่อมที่ชำรุดไปไว้ตามหัวเมืองต่างๆ สำหรับเมืองอุทัยธานีได้รับ 3 องค์ โดยอัญเชิญลงแพมาขึ้นฝั่งที่ท่าพระ (ตรงข้ามศาลาประชาคมจังหวัดอุทัยธานี) แล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดขวิด

    พระพุทธรูปองค์หนึ่งมีขนาดใหญ่เป็นพระเนื้อสำริดปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก สร้างในสมัยพระเจ้าลิไท ฝีมือช่างสุโขทัย มีส่วนเศียรกับส่วนองค์พระเป็นคนละองค์ เข้าใจว่าคงซ่อมเป็นองค์เดียวกันก่อนนำมาไว้ที่เมืองอุทัยธานี ต่อมาเมื่อยุบวัดขวิดไปรวมกับวัดทุ่งแก้ว จึงได้ย้ายพระพุทธรูปองค์นี้ไปไว้ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไป 1 กิโลเมตร และได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระเศียร พร้อมกับถวายนามว่า พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี จะมีประเพณีตักบาตรเทโว โดยพระสงฆ์ประมาณ 500 รูปจะเดินลงบันไดจากยอดเขาสะแกกรังมารับบิณฑบาตที่ลานวัดเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัด

    การเดินทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 3220 แล้วเลี้ยวซ้ายทางไปสนามกีฬาจังหวัด ซึ่งเป็นทางสู่ยอดเขา ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
ติดต่อสอบถาม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5652 0826, 0 5651 1915
http://www.tourismthailand.org/uthaithani

การเดินทางไป วัดสังกัสรัตนคีรี อุทัยธานี << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
พระสิวลี

พระสิวลี เป็นพระบูชาที่มีไว้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาทำบุญไปบูชาที่บ้าน

พระสังกัจจายน

พระสังกัจจายน เป็นพระพุทธรูปที่เชื่อกันว่าจะนำโชคลาภมาให้ผู้ที่บูชา

advertize

ภายในวิหารเจ้าแม่กวนอิม

ภายในวิหารเจ้าแม่กวนอิม 

เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม อยู่ในวิหารเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีเทวรูปหรือเซียนองค์ต่างๆ อยู่ภายใน

ภายในวิหารเจ้าแม่กวนอิม

ภายในวิหารเจ้าแม่กวนอิม 

advertize

ภายในวิหารเจ้าแม่กวนอิม

ภายในวิหารเจ้าแม่กวนอิม 

มณฑปพระพุทธบาทวัดสังกัสรัตนคีรี

มณฑปพระพุทธบาทวัดสังกัสรัตนคีรี รอบมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ หลายองค์ เป็นวิหารที่สำคัญในประเพณีตักบาตรเทโวซึ่งในเวลากลางคืนที่มีการแสดงแสงสีเสียงความเป็นมาประเพณีตักบาตรเทโว จะมีการเปิดไฟสว่างไสวสวยงาม

พระพุทธรุปปางห้ามญาติ

พระพุทธรุปปางห้ามญาติ 

สมเด็จพระพุทธมหาพรหมปัญโญ

สมเด็จพระพุทธมหาพรหมปัญโญ ประดิษฐานอยู่รอบมณฑปพระพุทธบาท ซึ่งมีพระพุทธรูปอยู่อีกหลายองค์

มณฑปพระพุทธบาทวัดสังกัสรัตนคีรี

มณฑปพระพุทธบาทวัดสังกัสรัตนคีรี มณฑปรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งย้ายมาจากวัดจันทาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2448

ระฆัง 100 ปี

ระฆัง 100 ปี ด้านหน้ามณฑปรอยพระพุทธบาท มีระฆังใบใหญ่ที่พระปลัดใจและชาวอุทัยธานีร่วมกันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2443 ถือกันว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ใครที่ไปเที่ยวอุทัยธานีแล้วไม่ได้ขึ้นไปตีระฆังใบนี้ก็เท่ากับไม่ได้ไปเที่ยวอุทัยธานี

พระพทธรูป

พระพทธรูป องค์นี้ประดิษฐานอยู่ใกล้ๆ กับระฆัง 100 ปี

ประตูมณฑปพระพุทธบาท

ประตูมณฑปพระพุทธบาท 

รอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาท 

บันไดวัดสังกัสรัตนคีรี

บันไดวัดสังกัสรัตนคีรี บันไดที่ทำให้คนรู้จักวัดสังกัสรัตนคีรีและจังหวัดอุทัยธานีได้มากชึ้น เนื่องมาจากเป็นบันไดที่ใช้ในงานประเพณีตักบาตรเทโวอันงดงาม ที่พระภิกษุสามเณรจากทั่วจังหวัดอุทัยธานีรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมบิณบาตรเป็นแถมยาวจากขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย ด้านล่างของวัดมีศาสนสถานหลายแห่ง รวมทั้งวิหารพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่งดงามมาก (หมายเหตุห้ามปิดทององค์พระครับ)

วิหารแบบจีน

วิหารแบบจีน อยู่เบื้องซ้ายขององค์พระพุทธรูปปางห้ามญาติข้างมณฑปพระพุทธบาท

ภายในวิหารแบบจีน

ภายในวิหารแบบจีน 

พระพุทธมหาอัษฎามงคล

พระพุทธมหาอัษฎามงคล ภายในศาลารัชมังคลาภิเษกที่ได้รับการอุปถัมป์การสร้างจากหลวงพ่อฤๅษีลิงดำหรือพระสุธรรมยานเถร ในปี 2530 ในศาลารัชมังคลาภิเษกมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์ รวมทั้งรูปเหมือนพระราชอุทัยเทวี (หลวงพ่อพุฒ) และหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ให้พุทธศาสนิกชนได้นมัสการ

พระพุทธรูปด้านหน้าพระพุทธมหาอัษฎามงคล

พระพุทธรูปด้านหน้าพระพุทธมหาอัษฎามงคล ภายในศาลารัชมังคลาภิเษก วัดสังกัสรัตนคีรี พระพทธรูปองค์ใหญ่แต่ละองค์จะมีพระองค์เล็กอยู่ด้านหน้า แตกต่างกันไป

พระพุทธมหาชยางกูร

พระพุทธมหาชยางกูร ภายในศาลารัชมังคลาภิเษก วัดสังกัสรัตนคีรี มีสมเด็จพุทฒาจารย์โต พรหมรังสีอยู่ด้านหน้า

พระพุทธผานิมิตร

พระพุทธผานิมิตร ภายในศาลารัชมังคลาภิเษก วัดสังกัสรัตนคีรี มีพระสังกัสจายนอยู่ด้านหน้า

พระพุทธมหาอุดมศรีสุข

พระพุทธมหาอุดมศรีสุข ภายในศาลารัชมังคลาภิเษก วัดสังกัสรัตนคีรี

พระพุทธรูปและรูปเหมือน

พระพุทธรูปและรูปเหมือน ภายในศาลารัชมังคลาภิเษก วัดสังกัสรัตนคีรี

ต้นโพธิ์

ต้นโพธิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกเมื่อ 5 เมษายน 2522

ต้นไทร

ต้นไทร เป็นต้นไทรที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงปลูกเมื่อ 5 เมษายน 2522

วัดสังกัสรัตนคีรี

วัดสังกัสรัตนคีรี บันได 449 ขั้น ที่สวยงามเมื่อยามมองจากข้างล่างขึ้นไปยังยอดเขา

พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์

พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปองค์หนึ่งมีขนาดใหญ่เป็นพระเนื้อสำริดปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก สร้างในสมัยพระเจ้าลิไท ฝีมือช่างสุโขทัย มีส่วนเศียรกับส่วนองค์พระเป็นคนละองค์ เข้าใจว่าคงซ่อมเป็นองค์เดียวกันก่อนนำมาไว้ที่เมืองอุทัยธานี ต่อมาเมื่อยุบวัดขวิดไปรวมกับวัดทุ่งแก้ว สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดให้นำพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานไว้ที่เมืองอุทัยธานี เมื่อ พ.ศ. 2335 ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไป 1 กิโลเมตร และได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระเศียร พร้อมกับถวายนามว่า พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์

แก้ไขล่าสุด 2016-05-10 20:49:32 รับชม 14055

แผนที่ วัดสังกัสรัตนคีรี และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดสังกัสรัตนคีรี อุทัยธานี << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

ดิ ไอยาปุระ เกาะช้าง
ดิ ไอยาปุระ เกาะช้าง
เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมบ้านปู เกาะช้าง
โรงแรมบ้านปู เกาะช้าง
บาราลี บีช รีสอร์ท
บาราลี บีช รีสอร์ท
โรงแรมดิ เอ็มเมรัล โคฟ เกาะช้าง
โรงแรมดิ เอ็มเมรัล โคฟ เกาะช้าง
สันธิญา ทรี เกาะช้าง รีสอร์ต
สันธิญา ทรี เกาะช้าง รีสอร์ต
รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท
เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท
เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท
เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท
คลองพร้าว รีสอร์ท
คลองพร้าว รีสอร์ท

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในอุทัยธานี

ไม่มีกิจกรรมในอุทัยธานี
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน อุทัยธานี

ใหม่/อัพเดต


วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน

ร้านอาหารบ้านอีสาน นครสวรรค์

Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย

Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่

ร้านกาแฟ My Cup สุราษฎร์ ดอนนกซอย 14

เจ็กบั๊กแต่เตี้ยม สุราษฎร์ธานี