หน้าหลัก >> อุทัยธานี >> วนอุทยานถ้ำเขาวง

วนอุทยานถ้ำเขาวง


 วนอุทยานถ้ำเขาวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกติดกับอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลผ่านอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

    นักท่องเที่ยวหลายคนมักจะสับสนระหว่างชื่อวัดถ้ำเขาวง วนอุทยานถ้ำเขาวง และ ถ้ำพุหวาย ทั้งนี้ชื่อเป็นทางการของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็คือ วนอุทยานถ้ำเขาวงและเป็นคนละสถานที่กันกับวัดเขาวง ส่วนชื่อถ้ำพุหวายนั้นใช้เรียกถ้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวนอุทยาน

    ประวัติความเป็นมา
    วนอุทยานถ้ำเขาวง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (สำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์เดิม) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่วนอุทยาน ในเขตเทือกเขาช่องลมและเทือกเขารูปช้าง ท้องที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าห้วยท่ากวย-ป่าห้วยกระเวน ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 จำนวนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 8,125 ไร่

    มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติพุเตย ด้านอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการพื้นที่วนอุทยานเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติตามหลักการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) ที่อาศัยมีฐานทางธรรมชาติที่หลากหลาย และมีความสำคัญด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ ระบบนิเวศป่าผสมผลัดใบบนภูเขาหินปูน ระบบนิเวศป่าเขาหินปูน พรรณไม้ถิ่นเดียว พรรณไม้หายาก พรรณพืชสมุนไพร และระบบนิเวศตามถ้ำต่างๆ ซี่งมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แมงป่องแส้ จิ้งหรีดถ้ำ ทากดำเขาหินปูน งูถ้ำและค้างคาวชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจนมีการจัดการพื้นที่วนอุทยานตามเจตนารมณ์แห่งหลักการในวัตุประสงค์ของการจัดตั้งวนอุทยานถ้ำเขาวง

    ข้อมูลเพิ่มเติม
    วนอุทยานถ้ำเขาวง มีพื้นที่ประมาณ 8,125 ไร่ (13 ตร.กม.) ซึ่งพื้นที่แยกออกเป็นสองส่วน คือ เขารูปช้าง 2,500 ไร่ (จุดสูงสุด 700 เมตร จากระดับน้ำทะเล) ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดอุทัยธานี บริเวณบ้านหินตุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตก ติดกับอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพื้นที่ราบสูงกั้นกลาง ยอดเขาสูงสุด 700 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูน สูงชันสลับซับซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ สภาพป่าบนยอดเขา ระหว่างไหล่เขา ยังคงความสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่ไหลผ่านตัวอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยท่ากวยและป่าห้วยกระเวน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารห้วยหมอโค้ ไหลผ่านอำเภอบ้านไร่

    - ลักษณะดิน เป็นดินเหนียวปนทราย , ดินร่วนปนทราย , ดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์สูง
    - ชนิดป่า ส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณเกือบทั้งหมด (ไม้ขนาดเล็ก-กลาง) ยอดเขาเป็นป่าโปร่งผสมผลัดใบ/มีไผ่หลายชนิดขึ้นหนาแน่น/ฤดูแล้งมีไฟป่าเกิดทุกปี
    - ชนิดไม้ ได้แก่ ประดู่ / แดง / หว้า / ชิงชัน/ เปล้า / ส้าน / เพกา / ตะคร้อ / พฤกษ์
    - ชนิดสัตว์ มีขนาดเล็ก – ขนาดกลาง สัตว์ใหญ่ไปอยู่ห้วยขาแข้งหมดแล้ว เช่น ลิง / แย้ / เก้ง / ตะกวด/ไก่ป่า / ไก่ฟ้า / นิ่ม / ชะมด / กระรอก / กระแต / ตุ่น / อ้น / ค้างคาว / งู

    สถานที่น่าสนใจภายในวนอุทยาน ถ้ำเขาวง ได้แก่

    ถ้ำพุหวาย เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำกว้างขวาง มีหินงอกหินย้อย เช่น รูปเจดีย์ อ่างน้ำ ทางเข้าถ้ำอยู่บนไหล่เขาต้องเดินขึ้นไป อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีโพรงทะลุถึงด้านตรงข้ามของภูเขา มีค้างคาวอาศัยอยู่ 9 ชนิด ติดต่อคนนำทางได้บริเวณปากถ้ำ ระยะทางในการเดินประมาณ 200 เมตรจะถึงปากถ้ำ ภายในถ้ำใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง ทางด้านหลังของถ้ำพุหวาย มี ถ้ำเทพมาลี หรือ ถ้ำพญานาค เป็นถ้ำขนาดเล็กค่อนข้างลึกมีความสวยงามตามธรรมชาติของหินงอกหินย้อย ยอดเขาพุหวาย สูง 700 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลอย่างสวยงาม บนสันเขาเป็นป่าเต็งรังที่ค่อนข้างสมบูรณ์

    การเดินทาง จากอำเภอบ้านไร่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3011 สายบ้านไร่-พุบอน ผ่านโค้งศาลเจ้าพ่อเขารัก จนกระทั่งถึงทางแยกที่มีป้ายบ้านอีหลุม-บ้านเขาพุเตย เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ผ่านทางเข้าวัดถ้ำเขาวง ขับตรงไปจนสุดถนนที่ที่ทำการวนอุทยานถ้ำเข้าวง
ติดต่อสอบถาม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5652 0826, 0 5651 1915
http://www.tourismthailand.org/uthaithani

การเดินทางไป วนอุทยานถ้ำเขาวง อุทัยธานี << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
ศาลเจ้าพ่อเขารัก

ศาลเจ้าพ่อเขารัก เป็นทางผ่านจากบ้านไร่ไปพุบอนตามทางหลวงหมายเลข 3011 จากนั้นถึงทางแยกที่มีป้ายบ้านอีหลุบ-บ้านเขาพุเตย เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ผ่านทางเข้าวัดถ้ำเขาวง ตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรสุดถนนที่ที่ทำการวนอุทยานถ้ำเขาวง

วิวสวยช่วงบ้านอีหลุบ

วิวสวยช่วงบ้านอีหลุบ 

advertize

วิวสวยก่อนถึงป้ายวนอุทยาน

วิวสวยก่อนถึงป้ายวนอุทยาน 

วนอุทยานถ้ำเขาวง

วนอุทยานถ้ำเขาวง เมื่อมาถึงตรงนี้ก็ไปอีกไม่ไกลแล้วละ จุดๆ นี้ผ่านวัดถ้ำเขาวงมาแล้ว สำหรับท่าที่ต้องการหาข้อมูลรูปภาพวัดถ้ำเขาวงก็คลิกไปที่วัดถ้ำเขาวงเลยนะครับ

ต้นมะเขือยักษ์

ต้นมะเขือยักษ์ ที่เห็นในรูปนี้อยู่ที่ลานจอดรถของวนอุทยานถ้ำเขาวง ต้นมะเขือสูงเท่ากับไม้ยืนต้นอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ๆ กัน เจ้าหน้าที่บอกว่า มะเขือปกติจะเป็นพืชลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยๆ อย่างที่เราเคยเห็นกันแต่ถ้าหากใกล้ๆ กับต้นมะเขือมีต้นไม้สูงๆ ขึ้นอยู่มาก มะเขือก็จะพยายามทำให้ตัวเองสูงขึ้นเพื่อแย่งแสงแดด

advertize

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติวนอุทยานถ้ำเขาวง

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติวนอุทยานถ้ำเขาวง ในวนอุทยานถ้ำเขาวงมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอยู่หลายเส้นทาง เช่นจุดชมวิวพุหวาย 4000 เมตร ยอดเขาพุหวาย 4500 เมตร และเส้นทางสู่ถ้ำพุหวาย 200 เมตร ทั้งนี้ที่วนอุทยานจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนำทางและให้ข้อมูลประจำอยู่

ดอกหงส์เหิร

ดอกหงส์เหิร หงส์เหิร หรือ เข้าพรรษา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Globba winitii White Dragon) ชื่ออื่นๆ เช่น dancing ladies (หญิงเต้นรำ), dancing ladies ginger (ขิงหญิงเต้นรำ) เป็นพืชดอกในสกุลขิง มีดอกเป็นช่อสีเหลือง มักมีดอกในช่วงเข้าพรรษา คือช่วงต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม http://th.wikipedia.org/wiki/หงส์เหิร

หวาย

หวาย 

เอื้องป่า

เอื้องป่า 

ถ้ำพบใหม่ใกล้ๆ ถ้ำพุหวาย

ถ้ำพบใหม่ใกล้ๆ ถ้ำพุหวาย ยังรอการสำรวจก่อนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ทีมงานทัวร์ออนไทยก็กำลังวางแผนร่วมการสำรวจถ้ำใหม่ด้วย

กล้วยไม้ดิน

กล้วยไม้ดิน กล้วยไม้ดินเป็นชื่อที่ได้จากเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ยังบอกอีกว่าชื่อของพืชอาจจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่เรียกกัน ยังไม่มีข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับพืชชนิดนี้

กล้วยไม้ดิน

กล้วยไม้ดิน สำหรับช่อนี้เป็นช่วงที่ดอกโรยไปแล้ว

ดอกไม้ป่าชูช่อสวยงาม

ดอกไม้ป่าชูช่อสวยงาม 

วนอุทยานถ้ำเขาวง

วนอุทยานถ้ำเขาวง เดินทั่วๆ ได้ประมาณนี้ละครับ สำหรับผู้สนใจเรื่องราวภายในถ้ำพุหวายก็คลิกที่ถ้ำพุหวายนะครับ เราแยกภาพออกจะได้ไม่โหลดนานจนเกินไปตามมาตรฐานการแบ่งสถานที่ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 รับชม 11571

แผนที่ วนอุทยานถ้ำเขาวง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวนอุทยานถ้ำเขาวง อุทัยธานี << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

ดิ ไอยาปุระ เกาะช้าง
ดิ ไอยาปุระ เกาะช้าง
เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมบ้านปู เกาะช้าง
โรงแรมบ้านปู เกาะช้าง
บาราลี บีช รีสอร์ท
บาราลี บีช รีสอร์ท
โรงแรมดิ เอ็มเมรัล โคฟ เกาะช้าง
โรงแรมดิ เอ็มเมรัล โคฟ เกาะช้าง
สันธิญา ทรี เกาะช้าง รีสอร์ต
สันธิญา ทรี เกาะช้าง รีสอร์ต
รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท
เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท
เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท
เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท
คลองพร้าว รีสอร์ท
คลองพร้าว รีสอร์ท

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในอุทัยธานี

ไม่มีกิจกรรมในอุทัยธานี
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน อุทัยธานี

ใหม่/อัพเดต


วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน

ร้านอาหารบ้านอีสาน นครสวรรค์

Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย

Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่

ร้านกาแฟ My Cup สุราษฎร์ ดอนนกซอย 14

เจ็กบั๊กแต่เตี้ยม สุราษฎร์ธานี