หน้าหลัก >> อุทัยธานี >> พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น


 

 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ถนนศรีอุทัย (ใกล้ศาลากลางจังหวัด) ภายในจัดแสงเป็นห้องต่าง ๆ เช่น ห้องพัฒนาอาชีพ ห้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีห้องจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายยศเจ้าเมือง ห้องจำลองไม้จำหลัก และบ้านไทย

    เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 05651 1511

การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อุทัยธานี

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5652 0826, 0 5651 1915
http://www.tourismthailand.org/uthaithani

คลิกชมรูปภาพพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น จาก Google

แผนที่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อุทัยธานี