หน้าหลัก >> อุตรดิตถ์ >> วัดพระแท่นศิลาอาสน์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์


 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตั้งอยู่บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อยู่เลยวัดพระยืนไปเล็กน้อย วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกลีบบัว มีตำนานว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมี ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้น บานประตูวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ที่เป็นไม้สักแกะสลักนั้น เดิมเคยเป็นบานประตูวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกมาก่อน

    นอกจากนั้นภายในบริเวณวัดมีพิพิธภัณฑ์ที่เดิมเป็นศาลาการเปรียญ สร้างด้วยไม้ มี 2 ชั้น ชั้นล่าง เป็นที่แสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำโบราณ เรือพายโบราณ ชั้นบน แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตชาววัง - ชาวบ้านสมัยก่อน เครื่องจักสาน เครื่องมือตีเหล็ก - ก่อสร้าง เครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัย ธรรมาสน์โบราณฝีมือช่างสมัยอยุธยา พระพุทธรูปที่แกะจากต้นโพธิ์โบราณ และพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย-กรุงศรีอยุธยา รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวเหนือ พิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. ภายในวัดประดิษฐานพระธรรมจักร ที่มีชื่อเสียงทางด้านการป้องกันไฟไหม้ เหมาะสำหรับมีไว้บูชาภายในบ้าน เพื่อป้องกันฟืนไฟ นอกจากนั้นภายในวัดยังมีพระพุทธรูปเสี่ยงทาย 5 องค์ ซึ่งผู้ที่ขอพรสามารถจะเสี่ยงทายว่าจะสำเร็จตามประสงค์หรือไม่

    บทสวดบูชา
    ตั้งนะโม 3 จบ / สาธุ โกสัมพิยัง อะวิทูเร เวภาระ ปัพพะเต กกุกสันโธ โกนาคะมะโน กัสสะโป โคตะโม อะริยะเมตโต อาสนะนะเจติยัง ชินะธาตุ จะ ฐะเตวา อะหัง วาทามิ ทูระโต
ติดต่อสอบถาม:โทร. 055-453568

การเดินทางไป วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์ << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
วัดพระแท่นศิลาอาสน์

 จากวัดพระยืนพุทธบาทยุคลที่อยู่ใกล้กัน เราสามารถขับรถทะลุมาที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ได้เลย เพราะทั้งสองวัดไม้ได้สร้างกำแพงกั้นประตูกันไว้ มาถึงก็เป็นลานจอดรถขนาดใหญ่สมกับที่เป็นวัดที่มีประชาชนศรัทธาเดินทางมาสักการะกันมากเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัด แถมมาที่วัดนี้ยังเดินไหว้พระได้ทั้งสองวัดอีกด้วย

 ลานจอดรถของวัดเป็นลานกว้างด้านหนึ่งติดพิพิธภัณฑ์ อีกด้านติดวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ มีป้ายชื่อวัดที่สวยงามและพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ แล้วก็เรียงรายด้วยร้านค้าของฝากของที่ระลึก ร้านกาแฟสด ฯลฯ

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

 สิ่งสำคัญของวัดพระแท่นศิลาอาสน์ก็คือพระแท่น อยู่ในวิหารที่สร้างขึ้นมาครอบเอาไว้ ล้อมด้วยกำแพงแก้ว ภายในบริเวณวิหารยังมีวิหารรายที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่ ตอนที่ผมไปถ่ายรูปทางวัดได้ทำการสร้างพระเจ้า 5 พระองค์ขึ้นซึ่งยังไม่เสร็จสมบุรณ์ดี พระเจ้า 5 พระองค์ก็ยังคงเป็นแบบอยู่ด้านหน้าวิหาร

advertize

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

 ด้านหน้าของวิหารยังมีทางเดินไปสักการะพระเจ้าตากสิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ไปจนถึงพระพุทธรูปที่ประทับยืนหันไปทางด้านหน้าวัด

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

 

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

 พอเดินเข้ามาในวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ เราจะแปลกใจนิดหน่อยตรงที่มองเห็นบุษบกอยู่กลางวิหาร เพราะปกติเราจะได้เห็นที่โล่งๆ ไปจนถึงองค์พระประธานที่อยู่ในวิหาร แต่เป็นเพราะวิหารที่วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อครอบพระแท่นเอาไว้ สิ่งสำคัญที่สุดในวิหารจึงเป็นพระแท่น ทีแรกยังเข้าใจว่าบุษบกที่เห็นเป็นหลังคาครอบพระแท่น แต่ความจริงแล้วเรามองไม่เห็นพระแท่นเลยต่างหาก เพราะอะไรนั้นจะพาเข้าไปดูใกล้ๆ กันครับ

advertize

ตำแหน่งของพระแท่น

ตำแหน่งของพระแท่น พอเราเดินเข้ามาใกล้ๆ จะมีป้ายเขียนไว้บอกว่าพระแท่นนั้นอยู่ลึกลงไปในขอบปูนนี้ ก็ต้องอาศัยการเขย่งนิดๆ จึงจะมองเห็นพระแท่น ในอดีตพระแท่นอยู่สูงกว่าพื้น แล้วเกิดเหตุไฟป่าไหม้ลามเข้ามาจนมณฑปและวิหารเสียหายหมด ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นมาใหม่ แล้วพระวิหารที่สร้างครอบพระแท่นหลังนี้มีการถมดินยกสูงในระหว่างการสร้าง เมื่อถมดินสูงได้ตามความต้องการแล้วพื้นก็เลยสูงกว่าพระแท่นศิลาแลงอยู่มาก ทางวัดเห็นว่าถ้าปล่อยเป็นหลุมเฉยๆ ประชาชนก็คงจะมาเดินอยู่ขอบบ่อเหนือพระแท่นดูไม่เหมาะสม จึงได้สร้างส่วนขอบของบ่อให้สูงขึ้นมาแล้วประดับประดาให้สวยงามแทน บนเพดานของบุษบกติดกระจกเอาไว้พอให้เรามองสะท้อนลงไปถึงพระแท่นที่อยู่ด้านล่างได้ แล้วก็มีหลายคนพยายามเสี่ยงโยนเหรียญลงไปให้อยู่บนพระแท่นในหลุมนี้

 พระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัยไม่ปรากฏนามของผู้สร้าง ในปีพ.ศ. 2451 ไฟป่าได้ไหม้พระมณฑปและวิหารเหลืออยู่แต่ศิลาแลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ จะมีงานนมัสการในวันเพ็ญเดือนสามของทุกปี พร้อมกันวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และวัดพระยืนพุทธบาทยุคล

 ตำนานเกี่ยวกับพระแท่นที่สร้างด้วยศิลาแลงนี้มีอยู่ว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยชาติเป็นสัตว์ 5 ชนิด คือ ไก่ นาค เต่า วัว และราชสีห์ เคยมาประชุมจัดเรียงลำดับการเป็นพระพุทธเจ้าบนแท่นศิลาแห่งนี้ และเมื่อตรัสรู้แล้วทุกพระองค์จะมานั่งบำเพ็ญบารมีบนแท่นศิลานี้ตามพุทธวิสัย

ยกพระเสี่ยงทาย

ยกพระเสี่ยงทาย จากพระแท่นศิลาอาสน์เดินเข้ามาจนด้านในสุดของวิหาร จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์หลายปางด้วยกัน แล้วจะมีพระพุทธรูปขนาดเล็กๆ องค์สีดำอยู่แถวหน้าสุด พระพุทธรูปแต่ละองค์ตั้งอยู่บนฐานมีป้ายเขียนบอกไว้ว่าสำหรับเสี่ยงทายเรื่องอะไร เช่น สุขภาพ การงาน โชคลาภ ชีวิตคู่ เป็นต้น ต้องการเสี่ยงด้านไหนก็เข้าไปยกพระองค์นั้น อธิษฐานเหมือนกับการเสี่ยงยกพระคือขอให้ยกขึ้นและไม่ขึ้นสลับกัน เรื่องการเสี่ยงยกพระหรือยกช้าง ก็เป็นเรื่องแปลกถ้าไม่ประสบกับตัวเองก็คงไม่เชื่อ พระองค์เดิมที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าเรา บางทีเราก็ยกได้สบายๆ พออธิษฐานกลับกันขอให้ยกไม่ขึ้นบ้าง ยกยังไงก็ยกไม่ขึ้น

หลวงพ่อธรรมจักร

หลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปเก่าแก่ประจำวัดที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารรายด้านข้างของวิหารพระแท่น เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านการป้องกันไฟ น่าจะสร้างขึ้นมาประดิษฐานไว้หลังเหตุการณ์ไฟป่าไหม้วิหาร

รอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาท อยู่ในวิหารรายอีกหลังหนึ่งข้างๆ วิหารพระแท่น

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ที่เดิมเป็นศาลาการเปรียญ สร้างด้วยไม้ มี 2 ชั้น ชั้นล่าง เป็นที่แสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำโบราณ เรือพายโบราณ ชั้นบน แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตชาววัง - ชาวบ้านสมัยก่อน เครื่องจักสาน เครื่องมือตีเหล็ก - ก่อสร้าง เครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัย ธรรมาสน์โบราณฝีมือช่างสมัยอยุธยา พระพุทธรูปที่แกะจากต้นโพธิ์โบราณ และพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย-กรุงศรีอยุธยา รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวเหนือ พิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

 

หอคำแก้ว

หอคำแก้ว หอคำแก้ว เป็นสัญลักษณ์แห่งสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ปวงประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 หอคำแก้วแห่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมอยากจะเข้ามาในวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตั้งแต่แรกเห็น เพราะมีความสวยงามมาก

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

 

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

 หลังจากนี้ก็ออกเดินทางกันต่อไปครับ สถานที่ที่จะไปก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลออกจากวัดพระแท่นเลี้ยวขวามุ่งหน้าเข้าเมืองอุตรดิตถ์ แต่ก่อนหน้านั้นแวะวัดพระนอนพุทธไสยาสน์ที่อยู่ไม่ไกลกัน

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 รับชม 10469

แผนที่ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์ << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

เดอะ บลูสกาย รีสอร์ท แอท เกาะพยาม
เดอะ บลูสกาย รีสอร์ท แอท เกาะพยาม
บัฟฟาโล เบย์ วาเคชั่น คลับ
บัฟฟาโล เบย์ วาเคชั่น คลับ
ชมจันทร์ บีช รีสอร์ต
ชมจันทร์ บีช รีสอร์ต
พีพี แลนด์ บีช อีโค รีสอร์ท
พีพี แลนด์ บีช อีโค รีสอร์ท
เฮฟเว่น บีช อีโค รีสอร์ท แอนด์ อาร์ต
เฮฟเว่น บีช อีโค รีสอร์ท แอนด์ อาร์ต
นิธิพร รีสอร์ท
นิธิพร รีสอร์ท
ลัคกี้ รีสอร์ท
ลัคกี้ รีสอร์ท
แร็บบิท บังกะโล
แร็บบิท บังกะโล
ฟร็อก บีช เฮาส์
ฟร็อก บีช เฮาส์
พยาม โคโค่นัท บีช รีสอร์ท
พยาม โคโค่นัท บีช รีสอร์ท

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในอุตรดิตถ์

ไม่มีกิจกรรมในอุตรดิตถ์
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน อุตรดิตถ์


อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

เขื่อนสิริกิติ์

บ้านท่าเรือ

บ่อเหล็กน้ำพี้

น้ำตกแม่พูล

อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

วัดพระฝาง

ใหม่/อัพเดต


ครัวคุณยาย ขนมจีน เกาะสมุย

ทองใบ เบเกอรี่ นครสวรรค์

โลหะปราสาท

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

Reef Sports Bar & Restaurant เกาะเต่า

วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน