หน้าหลัก >> ลำปาง >> วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน)

วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน)


 

 วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน) ตั้งอยู่ที่ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา มีพระวิหารเก่าแก่ฝีมือช่างเชียงตุงเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ประดับลวดลายงดงามทั้งหลัง โดยเฉพาะส่วนหน้าบัน และซุ้มประตูที่มีการก่ออิฐถือปูนประดับรูปปั้นสัตว์ศิลปะล้านนาแท้

    ภายในวิหารนอกจากจะมีพระประธานแล้วยังมี รูปปั้นพระมหาเกสระปัญโญภิกขุขนาดเท่าตัวจริงซึ่งปั้นด้วยฝีมือของท่านเอง พระเจดีย์ของวัดไหล่หินก่อสร้างแบบศิลปะล้านนาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คันทวยที่โรงธรรมเป็นแบบล้านนา คือเป็นรูปคล้ายแผ่นไม้สามเหลี่ยมขนาดใหญ่แล้วฉลุลายให้โปร่งลอยตัวเป็นรูปต่าง ๆ กันออกไป เช่น รูปนาค รูปหนุมาน รูปลายเครือเถา

    นอกจากนั้นทางวัดได้จัด หอพิพิธภัณฑ์โบราณล้านนาวัดไหล่หิน เป็นที่เก็บหอพระแก้ว ซุ้มพระพิมพ์ อาวุธโบราณ และที่โรงธรรมมีใบลานเก่าแก่ของล้านนาไทยมีอายุเกินกว่า 500 ปี จาร (การใช้เหล็กแหลมเขียน) เป็นภาษาบาลีด้วยอักษรไตเหนือ

    การเดินทาง
    จากที่ว่าการอำเภอเกาะคาเข้าทางเดียวกับวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 กิโลเมตร และแยกซ้ายอีก 6 กิโลเมตร (เส้นทางเดียวกันกับทางเข้าวัดพระธาตุลำปางหลวง แล้วมีทางแยกในหมู่บ้านไหล่หิน)

การเดินทางไปวัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน) ลำปาง

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0 5421 6919, 0 5431 2254
http://www.tourismthailand.org/chiangmai

ซุ้มประตูโขงวัดไหล่หินหลวงช้างยืน

ซุ้มประตูโขงวัดไหล่หินหลวงช้างยืน ปัจจุบันชื่อวัดเปลี่ยนเป็น วัดเสลารัตนปัพพตาราม ซุ้มประตูโขงนี้ พระมหาเกษรปัญโญ เป็นประธานก่อสร้างในปี จ.ศ.๑๐๔๕ ก่อด้วยอิฐถือปูนมีลวดลายเป็นรูปสัตว์ สวยงามมาก เป็นศิลปะเหมือนซุ้มประตูโขง วัดพระธาตุลำปางหลวง

ลวดลายสลักซุ้มประตูโขง

ลวดลายสลักซุ้มประตูโขง ลวดลายที่ผ่านกาลเวลายาวนานและยังคงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบันเพียงบางส่วน ยังคงแสดงให้เห็นความปราณีตในการก่อสร้างในสมัยนั้นให้เห็นได้อย่างชัดเจน

advertize

ซุ้มประตูโขงด้านใน

ซุ้มประตูโขงด้านใน ลวดลายบนซุ้มประตูโขง ทั้งด้านนอกและด้านใน รวมทั้งด้านข้างแทบไม่มีช่องว่างเหลือเลย

ซุ้มประตูโขงด้านข้าง

ซุ้มประตูโขงด้านข้าง 

หน้าบรรณพระวิหารวัดไหล่หินหลวงช้างยืน

หน้าบรรณพระวิหารวัดไหล่หินหลวงช้างยืน เดินผ่านซุ้มประตูโขงเข้ามาด้านในก็ถึงพระวิหารมีความรู้สึกว่าหลังคามุขไม่สูงนัก หน้าบรรณมีลวดลายปราณีต ละเอียดทั่วทั้งพื้นที่หน้าบรรณ

advertize

ลวดลายหน้าบรรณพระวิหาร

ลวดลายหน้าบรรณพระวิหาร ขยายภาพลวดลายให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น จะได้เห็นความสวยงามของงานในสมัยนั้น

มะพร้าวผ่าซีก

มะพร้าวผ่าซีก มะพร้าวผ่าซีก อยู่ด้านขวาของพระวิหาร เป็นมะพร้าวผ่าซีกที่ชาวเชียงตุงใส่บาตรพระเกษรปัญโญเจ้า ซึ่งมาค้นพบที่วัดไหล่หินหลวงเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง

สัญลักษณ์ช้างนำพระบรมสารีริกธาตุ

สัญลักษณ์ช้างนำพระบรมสารีริกธาตุ ตามประวัติรูปช้างนี้เป็นสัญลักษณ์ที่นำพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์บรรทุกหลังช้างมาบรรจุในพระเจดีย์วัดไหล่หิน จึงเรียกว่า ไหล่หินหลวงช้างยืน อยู่ด้านซ้ายของพระวิหาร รูปช้างก็มีซุ้มก่ออิฐถือปูนแบบเดียวกันกับซุ้มมะพร้าวผ่าซีก

ด้านในพระวิหาร

ด้านในพระวิหาร ภายในวิหารนอกจากจะมีพระประธานแล้วยังมี รูปปั้นพระมหาเกสระปัญโญภิกขุขนาดเท่าตัวจริงซึ่งปั้นด้วยฝีมือของท่านเอง ปัจจุบันเป็นสถานที่สวดดุริยมนตรา และแสดงธรรมเทศนาของ พระอาจารย์ ดร.สิงห์ทน นราสโภ (พระสงฆ์ผู้คิดค้นสวดมนต์รักษาโรค วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน)

ลูกศิษย์เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์

ลูกศิษย์เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์ 

พระวิหารวัดเสลารัตนปัพพตาราม

พระวิหารวัดเสลารัตนปัพพตาราม พระวิหารเก่าแก่ฝีมือช่างเชียงตุงเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ประดับลวดลายงดงามทั้งหลัง โดยเฉพาะส่วนหน้าบัน

พระเจดีย์วัดเสลารัตนปัพพตาราม

พระเจดีย์วัดเสลารัตนปัพพตาราม อยู่ด้านหลังพระวิหาร เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ล้อมรอบด้วยระเบียงคด 3 ด้าน ก่อสร้างด้วยศิลปะล้านนา

คันทวย-นาคตัน

คันทวย-นาคตัน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อของวัดเสลารัตนปัพพตาราม หรือวัดไหล่หินหลวงช้างยืน คันทวยที่โรงธรรมเป็นแบบล้านนา คือเป็นรูปคล้ายแผ่นไม้สามเหลี่ยมขนาดใหญ่แล้วฉลุลายให้โปร่งลอยตัวเป็นรูปต่าง ๆ กันออกไป เช่น รูปนาค รูปหนุมาน รูปลายเครือเถา คันทวยเหล่านี้อยู่ที่โรงธรรมด้านขวาของวิหาร โรงธรรมหรือกุฎิหลังนี้กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร โดยมีพระอุตมะพระยาเลิศพระยาแสนเค้า และหนานวงศ์ เป็นประธานบูรณะขึ้นในปี จ.ศ. ๑๒๘๑ เป็นที่เก็บคำภีร์ใบลาน อันเก่าแก่ของลานนาของภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีพระมหาเกสรปัญโญ ได้จารึกลงในใบลานเมื่อกว่า ๓๐๐ ปีก่อน

กลองเพล

กลองเพล ปัจจุบันนี้เก็บไว้ในโรงธรรม สำหรับการนำเที่ยวชมวัดเสลารัตนปัพพตาราม หรือวัดไหล่หินหลวงช้างยืน ขอจบไว้เท่านี้ก่อน ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมายภายในวัด และต้องใช้เวลาศึกษามากกว่านี้ครับ

แผนที่ วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน) ลำปาง