หน้าหลัก >> ลำปาง >> วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน)

วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน)


 วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน) ตั้งอยู่ที่ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา มีพระวิหารเก่าแก่ฝีมือช่างเชียงตุงเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ประดับลวดลายงดงามทั้งหลัง โดยเฉพาะส่วนหน้าบัน และซุ้มประตูที่มีการก่ออิฐถือปูนประดับรูปปั้นสัตว์ศิลปะล้านนาแท้

    ภายในวิหารนอกจากจะมีพระประธานแล้วยังมี รูปปั้นพระมหาเกสระปัญโญภิกขุขนาดเท่าตัวจริงซึ่งปั้นด้วยฝีมือของท่านเอง พระเจดีย์ของวัดไหล่หินก่อสร้างแบบศิลปะล้านนาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คันทวยที่โรงธรรมเป็นแบบล้านนา คือเป็นรูปคล้ายแผ่นไม้สามเหลี่ยมขนาดใหญ่แล้วฉลุลายให้โปร่งลอยตัวเป็นรูปต่าง ๆ กันออกไป เช่น รูปนาค รูปหนุมาน รูปลายเครือเถา

    นอกจากนั้นทางวัดได้จัด หอพิพิธภัณฑ์โบราณล้านนาวัดไหล่หิน เป็นที่เก็บหอพระแก้ว ซุ้มพระพิมพ์ อาวุธโบราณ และที่โรงธรรมมีใบลานเก่าแก่ของล้านนาไทยมีอายุเกินกว่า 500 ปี จาร (การใช้เหล็กแหลมเขียน) เป็นภาษาบาลีด้วยอักษรไตเหนือ

    การเดินทาง
    จากที่ว่าการอำเภอเกาะคาเข้าทางเดียวกับวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 กิโลเมตร และแยกซ้ายอีก 6 กิโลเมตร (เส้นทางเดียวกันกับทางเข้าวัดพระธาตุลำปางหลวง แล้วมีทางแยกในหมู่บ้านไหล่หิน)

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0 5421 6919, 0 5431 2254
http://www.tourismthailand.org/chiangmai

ซุ้มประตูโขงวัดไหล่หินหลวงช้างยืน

ซุ้มประตูโขงวัดไหล่หินหลวงช้างยืน ปัจจุบันชื่อวัดเปลี่ยนเป็น วัดเสลารัตนปัพพตาราม ซุ้มประตูโขงนี้ พระมหาเกษรปัญโญ เป็นประธานก่อสร้างในปี จ.ศ.๑๐๔๕ ก่อด้วยอิฐถือปูนมีลวดลายเป็นรูปสัตว์ สวยงามมาก เป็นศิลปะเหมือนซุ้มประตูโขง วัดพระธาตุลำปางหลวง

ลวดลายสลักซุ้มประตูโขง

ลวดลายสลักซุ้มประตูโขง ลวดลายที่ผ่านกาลเวลายาวนานและยังคงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบันเพียงบางส่วน ยังคงแสดงให้เห็นความปราณีตในการก่อสร้างในสมัยนั้นให้เห็นได้อย่างชัดเจน

advertize

ซุ้มประตูโขงด้านใน

ซุ้มประตูโขงด้านใน ลวดลายบนซุ้มประตูโขง ทั้งด้านนอกและด้านใน รวมทั้งด้านข้างแทบไม่มีช่องว่างเหลือเลย

ซุ้มประตูโขงด้านข้าง

ซุ้มประตูโขงด้านข้าง 

หน้าบรรณพระวิหารวัดไหล่หินหลวงช้างยืน

หน้าบรรณพระวิหารวัดไหล่หินหลวงช้างยืน เดินผ่านซุ้มประตูโขงเข้ามาด้านในก็ถึงพระวิหารมีความรู้สึกว่าหลังคามุขไม่สูงนัก หน้าบรรณมีลวดลายปราณีต ละเอียดทั่วทั้งพื้นที่หน้าบรรณ

ลวดลายหน้าบรรณพระวิหาร

ลวดลายหน้าบรรณพระวิหาร ขยายภาพลวดลายให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น จะได้เห็นความสวยงามของงานในสมัยนั้น

มะพร้าวผ่าซีก

มะพร้าวผ่าซีก มะพร้าวผ่าซีก อยู่ด้านขวาของพระวิหาร เป็นมะพร้าวผ่าซีกที่ชาวเชียงตุงใส่บาตรพระเกษรปัญโญเจ้า ซึ่งมาค้นพบที่วัดไหล่หินหลวงเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง

สัญลักษณ์ช้างนำพระบรมสารีริกธาตุ

สัญลักษณ์ช้างนำพระบรมสารีริกธาตุ ตามประวัติรูปช้างนี้เป็นสัญลักษณ์ที่นำพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์บรรทุกหลังช้างมาบรรจุในพระเจดีย์วัดไหล่หิน จึงเรียกว่า ไหล่หินหลวงช้างยืน อยู่ด้านซ้ายของพระวิหาร รูปช้างก็มีซุ้มก่ออิฐถือปูนแบบเดียวกันกับซุ้มมะพร้าวผ่าซีก

ด้านในพระวิหาร

ด้านในพระวิหาร ภายในวิหารนอกจากจะมีพระประธานแล้วยังมี รูปปั้นพระมหาเกสระปัญโญภิกขุขนาดเท่าตัวจริงซึ่งปั้นด้วยฝีมือของท่านเอง ปัจจุบันเป็นสถานที่สวดดุริยมนตรา และแสดงธรรมเทศนาของ พระอาจารย์ ดร.สิงห์ทน นราสโภ (พระสงฆ์ผู้คิดค้นสวดมนต์รักษาโรค วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน)

ลูกศิษย์เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์

ลูกศิษย์เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์ 

พระวิหารวัดเสลารัตนปัพพตาราม

พระวิหารวัดเสลารัตนปัพพตาราม พระวิหารเก่าแก่ฝีมือช่างเชียงตุงเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ประดับลวดลายงดงามทั้งหลัง โดยเฉพาะส่วนหน้าบัน

พระเจดีย์วัดเสลารัตนปัพพตาราม

พระเจดีย์วัดเสลารัตนปัพพตาราม อยู่ด้านหลังพระวิหาร เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ล้อมรอบด้วยระเบียงคด 3 ด้าน ก่อสร้างด้วยศิลปะล้านนา

คันทวย-นาคตัน

คันทวย-นาคตัน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อของวัดเสลารัตนปัพพตาราม หรือวัดไหล่หินหลวงช้างยืน คันทวยที่โรงธรรมเป็นแบบล้านนา คือเป็นรูปคล้ายแผ่นไม้สามเหลี่ยมขนาดใหญ่แล้วฉลุลายให้โปร่งลอยตัวเป็นรูปต่าง ๆ กันออกไป เช่น รูปนาค รูปหนุมาน รูปลายเครือเถา คันทวยเหล่านี้อยู่ที่โรงธรรมด้านขวาของวิหาร โรงธรรมหรือกุฎิหลังนี้กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร โดยมีพระอุตมะพระยาเลิศพระยาแสนเค้า และหนานวงศ์ เป็นประธานบูรณะขึ้นในปี จ.ศ. ๑๒๘๑ เป็นที่เก็บคำภีร์ใบลาน อันเก่าแก่ของลานนาของภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีพระมหาเกสรปัญโญ ได้จารึกลงในใบลานเมื่อกว่า ๓๐๐ ปีก่อน

กลองเพล

กลองเพล ปัจจุบันนี้เก็บไว้ในโรงธรรม สำหรับการนำเที่ยวชมวัดเสลารัตนปัพพตาราม หรือวัดไหล่หินหลวงช้างยืน ขอจบไว้เท่านี้ก่อน ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมายภายในวัด และต้องใช้เวลาศึกษามากกว่านี้ครับ

แผนที่ วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน) ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร