หน้าหลัก >> ลำปาง >> วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง


 วัดเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมือง 1.5 กิโลเมตร ตามถนนสายลำปาง - แจ้ห่ม คำว่า ซาว แปลว่า ยี่สิบ คำว่า หลัง แปลว่า องค์ ฉะนั้น วัดเจดีย์ซาวหลัง จึงแปลได้ว่าวัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญไชยที่องค์พระเจดีย์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้สร้างมานานกว่าพันปี

    จุดเด่นของวัดเจดีย์ซาวหลังคือ องค์พระธาตุเจดีย์ซาว ที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า เชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค์ถือว่าเป็นคนมีบุญ ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า พระพุทธรูปทันใจ พระอุโบสถหลังใหญ่ ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม บานประตูทั้งสามเป็นของโบราณ เขียนลวดลายรดน้ำละเอียดสวยงาม เสาซุ้มประตูหน้าต่างประดับลวดลายกระจกสีเป็นลักษณะศิลปะสมัยใหม่ และที่ศาลาการเปรียญเรือนไม้ชั้นเดียว ด้านหลังพระอุโบสถเป็นพิพิธภัณฑสถานเขลางค์นคร แสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำมาถวาย

    เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์หนัก 100 บาทสองสลึง มามอบให้แก่ทางวัดซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า พระแสนแซ่ทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้วครึ่ง สูง 15 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ

การเดินทางไปวัดเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0 5421 6919, 0 5431 2254
http://www.tourismthailand.org/chiangmai

หน้าวัดเจดีย์ซาวหลัง

หน้าวัดเจดีย์ซาวหลัง การเดินทางมาที่นี่ สิ่งแรกที่เราได้เห็นคือรูปปั้นภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันเข็นพระธรรมจักรเป็นปริศนาธรรม ว่าเราต้องช่วยกันขับเคลื่อน รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกนี้ต่อไปตราบนานเท่านาน รูปปั้นนี้อยู่ที่ป้ายชื่อวัดพระเจดีย์ซาว พระอารามหลวง ตั้งอยู่ตรงกลางเกาะกลางถนน แบ่งทางเข้าและออกจากประตูวัดชัดเจน เบื้องหน้ามองลึกเข้าไปเห็นเจดีย์จำนวนมากมาย เจดีย์สีขาวยอดสีทองอร่าม จำนวน 20 องค์ (ซาวแปลว่า 20)

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 

advertize

วัดเจดีย์ซาวหลัง

  เข้ามาในวัดแล้วครับสมกับชื่อวัดเจดีย์ซาวหลังครับ พอเข้ามาก็จะเห็นองค์พระธาตุเจดีย์ 20 องค์เรียงกันอยู่ด้านข้างวิหารหลวง มองจากไกลๆ จะลายตานับไม่ถูกว่ามี 20 องค์จริงหรือเปล่า เชื่อกันว่าใครนับได้ 20 องค์ เป็นคนมีบุญ แต่อย่าสับสนกับยอดที่อยู่ตรงมุมกำแพงแก้วกับที่อยู่บนซุ้มประตูนะ ในบรรดาเจดีย์ 20 องค์ มีองค์กลางสูงสุดทั่วไปแล้วจะเรียกว่าเจดีย์ประธาน ภายในเจดีย์ทั้งหมด บรรจุพระเกศาธาตุของพระอรหันต์ 2 รูป (แต่ละรูปมอบพระเกศาธาตุให้ 10 เส้น)

ท้าวมหาพรหม

ท้าวมหาพรหม ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปนมัสการพระเจดีย์ เดินไปไหว้พระพรหมกันซะหน่อยครับเพราะศาลพระพรหมอยู่ใกล้ๆ กับกำแพงวัดตรงที่เดินมาถ่ายรูปเจดีย์แบบไกลๆ เพื่อให้เก็บเจดีย์ได้ครบหมด หน้าศาลพระพรหม มีเสาไม้ต้นใหญ่มาก 2 ต้น

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 

advertize

วัดเจดีย์ซาวหลัง

  เข้ามาในกำแพงแก้วจะเห็นว่าเจดีย์ทั้ง 20 องค์สร้างเป็นแถว แต่ละแถวจำนวนไม่เท่ากัน คือไม่ได้สร้างแถวละ 5 องค์ 4 แถวนะ ลองเข้ามาดูว่าแต่ละแถวมีกี่องค์กันแน่ เพราะถ้าเราสร้างเราคงสร้าง แถวละ 5 องค์เท่ากันแน่เลย การสร้างแต่ละแถวไม่เท่ากัน เลยเป็นที่มาว่าใครนับได้ 20 องค์ถือว่ามีบุญนั่นเอง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 

วัดเจดีย์ซาวหลัง

  ประวัติโดยสังเขปของวัด จารึกอยู่ที่ด้านนอกของเจดีย์ มีดังนี้

 หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานประมาณ 500 ปี ได้มีพระอรหันต์ 2 องค์ จาริกจากประเทศอินเดียมาพำนักอยู่ที่นี้เพื่อสอนธรรม ได้มีพระยาผู้ครองนครองค์หนึ่งชื่อพระยามิลินทร์ เกิดความเลื่อมใส จึงขอพระเกศาธาตุ จากพระอรหันต์ทั้ง 2 องค์ องค์ละ 10 เส้น แล้วก่อเจดีย์บรรจุเกศาธาตุไว้องค์ละเส้น เรียกว่าพระเจดีย์ซาวนับแต่นั้นมา
 ต่อมามีชายอนาถา 2 คน พี่น้องขุดบ่อน้ำถวายพระอรหันต์คนละบ่อ เรียกว่าบ่อน้ำ 2 พี่น้อง อยู่ทางทิศเหนือของวัด และปลูกมะม่วงไว้คนละต้น บัดนี้ต้นตายทั้งสองต้น แต่ต้นพี่ออกลูกเกิดขึ้นมาแทน 3 ต้น
 วัดนี้ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2461 มีงานประจำปีในวันเพ็ญเดือน 9 เหนือ (เดือน 7 ใต้)

คำไหว้พระธาตุเจดีย์ซาว วิสติสุวัณณะ เอติยัง อุทสิกะ วะรังนะระ เตเวหิ ปชิตา เกศาธาตุโย อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโสฯ

พระวิหาร

พระวิหาร นมัสการพระเจดีย์ซาวแล้วเข้าไปไหว้พระประธานในวิหารหลังนี้ที่อยู่ใกล้ๆ กัน

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 

วิหารพระพุทธรูปทองคำ

วิหารพระพุทธรูปทองคำ 

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 

พระพุทธรูปเนื้อเงิน

พระพุทธรูปเนื้อเงิน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากที่สร้างด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดิษฐานอยู่ในมณฑป ช่องทางเข้าด้านหน้าต่อออกมาเป็นหน้ามุข อีกช่วงหนึ่ง ถ้าไม่มองให้ดีแทบไม่รู้ว่าเป็นมณฑปสี่เหลี่ยมต่อกับหน้ามุขที่สร้างขึ้นใหม่

บ่อสองพี่น้อง

บ่อสองพี่น้อง บ่อน้ำในตำนานที่สองพี่น้องขุดคนละบ่อ เพื่อถวายให้พระอรหันต์ได้นำน้ำขึ้นมาใช้ระหว่างจาริกเผยแผ่พระธรรมที่นี่

 จบการนำเที่ยววัดเจดีย์ซาวเท่านี้ครับ

แผนที่ วัดเจดีย์ซาวหลัง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง