หน้าหลัก >> ลำปาง >> วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง


 วัดเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมือง 1.5 กิโลเมตร ตามถนนสายลำปาง - แจ้ห่ม คำว่า ซาว แปลว่า ยี่สิบ คำว่า หลัง แปลว่า องค์ ฉะนั้น วัดเจดีย์ซาวหลัง จึงแปลได้ว่าวัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญไชยที่องค์พระเจดีย์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้สร้างมานานกว่าพันปี

    จุดเด่นของวัดเจดีย์ซาวหลังคือ องค์พระธาตุเจดีย์ซาว ที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า เชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค์ถือว่าเป็นคนมีบุญ ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า พระพุทธรูปทันใจ พระอุโบสถหลังใหญ่ ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม บานประตูทั้งสามเป็นของโบราณ เขียนลวดลายรดน้ำละเอียดสวยงาม เสาซุ้มประตูหน้าต่างประดับลวดลายกระจกสีเป็นลักษณะศิลปะสมัยใหม่ และที่ศาลาการเปรียญเรือนไม้ชั้นเดียว ด้านหลังพระอุโบสถเป็นพิพิธภัณฑสถานเขลางค์นคร แสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำมาถวาย

    เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์หนัก 100 บาทสองสลึง มามอบให้แก่ทางวัดซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า พระแสนแซ่ทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้วครึ่ง สูง 15 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ
ติดต่อสอบถาม:ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0 5421 6919, 0 5431 2254
http://www.tourismthailand.org/chiangmai

การเดินทางไป วัดเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
หน้าวัดเจดีย์ซาวหลัง

หน้าวัดเจดีย์ซาวหลัง การเดินทางมาที่นี่ สิ่งแรกที่เราได้เห็นคือรูปปั้นภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันเข็นพระธรรมจักรเป็นปริศนาธรรม ว่าเราต้องช่วยกันขับเคลื่อน รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกนี้ต่อไปตราบนานเท่านาน รูปปั้นนี้อยู่ที่ป้ายชื่อวัดพระเจดีย์ซาว พระอารามหลวง ตั้งอยู่ตรงกลางเกาะกลางถนน แบ่งทางเข้าและออกจากประตูวัดชัดเจน เบื้องหน้ามองลึกเข้าไปเห็นเจดีย์จำนวนมากมาย เจดีย์สีขาวยอดสีทองอร่าม จำนวน 20 องค์ (ซาวแปลว่า 20)

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 

advertize

วัดเจดีย์ซาวหลัง

  เข้ามาในวัดแล้วครับสมกับชื่อวัดเจดีย์ซาวหลังครับ พอเข้ามาก็จะเห็นองค์พระธาตุเจดีย์ 20 องค์เรียงกันอยู่ด้านข้างวิหารหลวง มองจากไกลๆ จะลายตานับไม่ถูกว่ามี 20 องค์จริงหรือเปล่า เชื่อกันว่าใครนับได้ 20 องค์ เป็นคนมีบุญ แต่อย่าสับสนกับยอดที่อยู่ตรงมุมกำแพงแก้วกับที่อยู่บนซุ้มประตูนะ ในบรรดาเจดีย์ 20 องค์ มีองค์กลางสูงสุดทั่วไปแล้วจะเรียกว่าเจดีย์ประธาน ภายในเจดีย์ทั้งหมด บรรจุพระเกศาธาตุของพระอรหันต์ 2 รูป (แต่ละรูปมอบพระเกศาธาตุให้ 10 เส้น)

ท้าวมหาพรหม

ท้าวมหาพรหม ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปนมัสการพระเจดีย์ เดินไปไหว้พระพรหมกันซะหน่อยครับเพราะศาลพระพรหมอยู่ใกล้ๆ กับกำแพงวัดตรงที่เดินมาถ่ายรูปเจดีย์แบบไกลๆ เพื่อให้เก็บเจดีย์ได้ครบหมด หน้าศาลพระพรหม มีเสาไม้ต้นใหญ่มาก 2 ต้น

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 

advertize

วัดเจดีย์ซาวหลัง

  เข้ามาในกำแพงแก้วจะเห็นว่าเจดีย์ทั้ง 20 องค์สร้างเป็นแถว แต่ละแถวจำนวนไม่เท่ากัน คือไม่ได้สร้างแถวละ 5 องค์ 4 แถวนะ ลองเข้ามาดูว่าแต่ละแถวมีกี่องค์กันแน่ เพราะถ้าเราสร้างเราคงสร้าง แถวละ 5 องค์เท่ากันแน่เลย การสร้างแต่ละแถวไม่เท่ากัน เลยเป็นที่มาว่าใครนับได้ 20 องค์ถือว่ามีบุญนั่นเอง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 

วัดเจดีย์ซาวหลัง

  ประวัติโดยสังเขปของวัด จารึกอยู่ที่ด้านนอกของเจดีย์ มีดังนี้

 หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานประมาณ 500 ปี ได้มีพระอรหันต์ 2 องค์ จาริกจากประเทศอินเดียมาพำนักอยู่ที่นี้เพื่อสอนธรรม ได้มีพระยาผู้ครองนครองค์หนึ่งชื่อพระยามิลินทร์ เกิดความเลื่อมใส จึงขอพระเกศาธาตุ จากพระอรหันต์ทั้ง 2 องค์ องค์ละ 10 เส้น แล้วก่อเจดีย์บรรจุเกศาธาตุไว้องค์ละเส้น เรียกว่าพระเจดีย์ซาวนับแต่นั้นมา
 ต่อมามีชายอนาถา 2 คน พี่น้องขุดบ่อน้ำถวายพระอรหันต์คนละบ่อ เรียกว่าบ่อน้ำ 2 พี่น้อง อยู่ทางทิศเหนือของวัด และปลูกมะม่วงไว้คนละต้น บัดนี้ต้นตายทั้งสองต้น แต่ต้นพี่ออกลูกเกิดขึ้นมาแทน 3 ต้น
 วัดนี้ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2461 มีงานประจำปีในวันเพ็ญเดือน 9 เหนือ (เดือน 7 ใต้)

คำไหว้พระธาตุเจดีย์ซาว วิสติสุวัณณะ เอติยัง อุทสิกะ วะรังนะระ เตเวหิ ปชิตา เกศาธาตุโย อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโสฯ

พระวิหาร

พระวิหาร นมัสการพระเจดีย์ซาวแล้วเข้าไปไหว้พระประธานในวิหารหลังนี้ที่อยู่ใกล้ๆ กัน

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 

วิหารพระพุทธรูปทองคำ

วิหารพระพุทธรูปทองคำ 

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 

พระพุทธรูปเนื้อเงิน

พระพุทธรูปเนื้อเงิน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากที่สร้างด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดิษฐานอยู่ในมณฑป ช่องทางเข้าด้านหน้าต่อออกมาเป็นหน้ามุข อีกช่วงหนึ่ง ถ้าไม่มองให้ดีแทบไม่รู้ว่าเป็นมณฑปสี่เหลี่ยมต่อกับหน้ามุขที่สร้างขึ้นใหม่

บ่อสองพี่น้อง

บ่อสองพี่น้อง บ่อน้ำในตำนานที่สองพี่น้องขุดคนละบ่อ เพื่อถวายให้พระอรหันต์ได้นำน้ำขึ้นมาใช้ระหว่างจาริกเผยแผ่พระธรรมที่นี่

 จบการนำเที่ยววัดเจดีย์ซาวเท่านี้ครับ

แก้ไขล่าสุด 2017-02-12 03:26:16 รับชม 8008

แผนที่ วัดเจดีย์ซาวหลัง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ลา

ลา ทอสคาน่า รีสอร์ท

บ้านอ้อมกอดขุนเขา

บ้านอ้อมกอดขุนเขา

อัศจารา

อัศจารา รีสอร์ท

เดอะ

เดอะ แคมป์ บูติค รีสอร์ท

อีเดน

อีเดน การ์เดน รีสอร์ท

เดอะบันยัน

เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท

ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท

ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท

ภูผาผึ้ง

ภูผาผึ้ง รีสอร์ท

เดอะรีสอร์ท

เดอะรีสอร์ท @ สวนผึ้ง

โรยัล

โรยัล กู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในลำปาง

ไม่มีกิจกรรมในลำปาง
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวใน ลำปางวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์


เขื่อนกิ่วลม


วัดจองคำ พระอารามหลวง


วัดพระธาตุลำปางหลวง


มณฑป หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์


ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย


บ้านเสานัก


ฟาร์มแกะฮักยู (Hug You)


อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท


อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

ใหม่/อัพเดต


วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน

ร้านอาหารบ้านอีสาน นครสวรรค์

Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย

Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่

ร้านกาแฟ My Cup สุราษฎร์ ดอนนกซอย 14

เจ็กบั๊กแต่เตี้ยม สุราษฎร์ธานี