หน้าหลัก >> ลำปาง >> วัดอักโขชัยคีรี

วัดอักโขชัยคีรี


 วัดอักโขชัยคีรี ตั้งอยู่ที่ตำบลวิเชตนคร บนเนินเขาริมถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม เส้นทางหลวงหมายเลข 1035 บริเวณกิโลเมตรที่ 50-51 ด้านซ้ายมือ มีทางขึ้น 2 ทางคือ ทางเดินขึ้นบันไดด้านหน้าหรือขับรถขึ้นทางถนนด้านหลัง โบสถ์และเจดีย์เป็นแบบล้านนาอยู่ใกล้เคียงกัน ที่วัดนี้มีปรากฏการเงาสะท้อนพระเจดีย์เป็นภาพสีเช่นเดียวกับวัดพระธาตุจอมปิง เงาพระเจดีย์จะปรากฏอยู่ตรงที่เดิมไม่เคลื่อนย้ายตลอดทั้งวันตราบเท่าที่ยังมีแสงสว่าง

    นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เรียกว่า พระศากยะมุณีคีรีอักโข มีความสูง 5 วา 2 ศอก เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ เป็นที่นับถือของชาวแจ้ห่มมาก โบสถ์เปิดเวลา 07.00-17.00 น. หากใครสนใจงานศิลปะท้องถิ่นมีสัตตภัณฑ์ไม้ไผ่พุทธศตวรรษที่ 25 สำหรับจุดเทียนบูชาพระประธาน และธรรมมาสน์ไม้ไผ่ศิลปะล้านนา ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังโบสถ์
ติดต่อสอบถาม:ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0 5421 6919, 0 5431 2254
http://www.tourismthailand.org/chiangmai

การเดินทางไป วัดอักโขชัยคีรี ลำปาง << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
วัดอักโขชัยคีรี

 เป็นวัดเล็กๆ อยู่บนยอดเขาบริเวณวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม ติดถนนหมายเลข 1035 ทางไปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตรงทางขึ้นวัดเป็นทางขึ้นเขาสั้นๆ ดังนั้นเวลามาจากถนนสายหลักต้องเร่งเครื่องส่งขึ้นเขาทันที เขานี้สูงจากถนนประมาณ 35 เมตร บนยอดเขามีเสนาสนะไม่มากนักตามความจำกัดของพื้นที่ จุดหลักๆ คืออุโบสถและเจดีย์ แล้วก็วิหารหลังเล็กๆ ที่ประดิษฐานพระยืนองค์ใหญ่มากตามประวัติของวัดกล่าวว่า
 วัดอักโขชัยคีรีเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองแจ้ห่มมานานนับร้อยๆ ปี ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรมีเพียงแผ่นจารึกด้วยอักษรล้านนา 2 หลัก ซึ่งครูบาเจ้าสิทธิวังอดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 1 เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459 และพ.ศ. 2474 และหลักฐานเป็นคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ที่เคยบวชเรียนในวัดนี้มาก่อน กอปร์กับตำนานเมืองแจ้ห่มที่กล่าวอ้างถึงวัดอักโขชัยคีรี ซึ่งมีผู้รู้เคยเขียนไว้คู่กับประวัติอำเภอแจ้ห่มอีกหลายสำนวน
 ก่อนปี พ.ศ. 2459 วัดอักโขชัยคีรีมีสถาพกลายเป็นป่ารกชัฏ ไม่มีกุฎิสงฆ์หรือที่พักแต่อย่างใด คงมีแต่เพียงวิหารพระยืน ซึ่งเป็นวิหารไม้มีเสาสูงเพียง 4 ต้น หลังคาหน้าจั่วมุงด้วยกระเบื้องไม้สักเป็นเกล็ด ส่วนเจดีย์สันนิษฐานว่า คงสร้างขึ้นมาทีหลังในช่วงที่ท่านพระปัญญาสาโร (หลวงพ่อป๊อก) เป็นเจ้าอาวาส เมื่อพ.ศ. 2495 - 2511 โดยอาศัยหลักฐานแผ่นจารึกทั้ง 2 หลัก ซึ่งทรายว่าเมื่อครูบาเจ้าสิทธิวังย้ายมาจากวัดศรีหลวง ในครั้งนั้นท่านได้ชักชวนพระเณรและญาติโยม ช่วยกันแผ้วถางบริเวณวัดอักโขชัยคีรีสร้างกุฎิสงฆ์ ขุดสระเก็บน้ำฝน และอีกหลายอย่างในวัด

 พ.ศ. 2466 ครูบาเจ้าศรีวิชัย เจ้าอาวาสวัดบ้านปาง เมืองลี้ ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ สร้างวิหารพระยืน และบูรณะพระพุทธรูปยืน (พระศากยะมุนีคีรีอักโข) จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนกลายเป็นพระพุทธรูปยืนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอแจ้ห่มในปัจจุบันนี้ นอกจากนี้วัดอักโขชัยคีรี ยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ประดิษฐาน ณ วิหารพระนอน บริเวณหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนเก่าแก่คู่กับพระยืน และไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้

 เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปยืนต้องอาศัยผู้มีอำนาจทางบ้านเมืองเป็นประธานหรือผู้อุปถัมภ์ในการก่อสร้างจึงจะสามารถก่อสร้างได้ และหากเปรียบเทียบลักษณะวงพระพักตร์ของพระพุทธรูปยืนของวัดอักโขชัยคีรี และวงพระพักตร์ของพระเจ้าตนหลวง วัดผาแดงหลวง จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกันมาก จึงอาจเป็นไปได้ว่า วัดอักโขชัยคีรีเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองร่วมสมัยกับวัดผาแดงหลวง ซึ่งสร้างเมื่อราว พ.ศ. 1861 โดยมีพญาคำแดงกษัตริย์แห่งเมืองพะเยา ร่วมกับเจ้าเมืองแจ้ห่มและไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ร่วมกันก่อสร้าง
 ดังนั้นวัดอักโขชัยคีรีจึงเป็นวัดที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนยากที่วัดในอำเภอแจ้ห่มและอำเภอใกล้เคียงจะมีได้ กล่าวคือภายในวัดอักโขชัยคีรีจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานถึง 3 พระอิริยาบถ (ยืน นั่ง นอน) และล้วนแต่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของอำเภอ

เจดีย์วัดอักโขชัยคีรี

เจดีย์วัดอักโขชัยคีรี การเดินทางขึ้นมาบนยอดเขานอกจากจะขับรถขึ้นเขาแล้ว ยังมีบันไดนาคอยู่อีกทางหนึ่ง มีจำนวนขั้นบันได 227 ขั้น เท่ากับศิลของพระภิกษุสงฆ์

advertize

พระศากยะมุนีคีรีอักโข

พระศากยะมุนีคีรีอักโข พระยืนเก่าแก่สูงที่สุดในแจ้ห่ม

วิหารชมเงา

วิหารชมเงา นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วหลายอย่างในวัดแห่งนี้ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เข้าไปชมกันก็คือเงาของพระธาตุเจดีย์ที่จะกลับหัวเหมือนพระธาตุลำปางหลวง ทางวัดได้สร้างวิหารหลังเล็กๆ คล้ายกับวิหารในวัดพระธาตุลำปางหลวงเพื่อชมปรากฏการณ์เงาพระธาตุ ให้เข้าไปแล้วปิดประตูจะเห็นเงาปรากฏบนฉากสีขาว กลับหัวลง และยังเป็นภาพสีอีกด้วย

เงาพระธาตุกลับหัว

เงาพระธาตุกลับหัว ในวิหารชมเงาจะมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่ง มีรู 3 รู ทางวัดเอาฉากผ้ามาตั้งในระยะที่เหมาะสม เราจะเห็นเงาพระธาตุกลับหัว 3 เงา ด้วยกัน เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งสำหรับผม ผ่านมาแจ้ห่ม ต้องมาไหว้พระที่วัดอักโขชัยคีรีให้ได้นะครับ

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 รับชม 9348

แผนที่ วัดอักโขชัยคีรี และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดอักโขชัยคีรี ลำปาง << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ปานวิมาน

ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน

โรงแรมเนปจูน

โรงแรมเนปจูน วิลล่า

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพะงันบุรีรีสอร์ท

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพะงันบุรีรีสอร์ท

สันทิยาเกาะพงันรีสอร์ทแอนด์สปา

สันทิยาเกาะพงันรีสอร์ทแอนด์สปา

ปาริญารีสอร์ทแอนด์วิลล่า

ปาริญารีสอร์ทแอนด์วิลล่า หาดยวนเกะพงัน

บลูฮิลล์

บลูฮิลล์ รีสอร์ท

ภูวดี

ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมมันดาลัย

โรงแรมมันดาลัย

หาดเทียน

หาดเทียน บีช รีสอร์ท

หาดสน

หาดสน รีสอร์ท

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในลำปาง

ไม่มีกิจกรรมในลำปาง
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวใน ลำปางวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์


เขื่อนกิ่วลม


วัดจองคำ พระอารามหลวง


วัดพระธาตุลำปางหลวง


มณฑป หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์


ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย


บ้านเสานัก


ฟาร์มแกะฮักยู (Hug You)


อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท


อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

ใหม่/อัพเดต


วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน

ร้านอาหารบ้านอีสาน นครสวรรค์

Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย

Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่

ร้านกาแฟ My Cup สุราษฎร์ ดอนนกซอย 14

เจ็กบั๊กแต่เตี้ยม สุราษฎร์ธานี