หน้าหลัก >> ลำปาง >> วัดศรีรองเมือง

วัดศรีรองเมือง


 วัดศรีรองเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านท่าคร่าวน้อย ตำบลสบตุ๋ย ในเขตเทศบาลเมืองด้านทิศตะวันตก เป็นวัดพม่าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยคหบดีที่ร่ำรวยจากการทำไม้สมัยที่ลำปางเป็นศูนย์กลางการค้าขายและการทำป่าไม้ สถาปัตยกรรมที่สำคัญได้แก่ วิหารไม้ซึ่งมีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย มียอดแหลม 9 ยอด แบบศิลปะพม่า เพดานเป็นลายไม้แกะสลัก และเสากลมใหญ่จำหลักลวดลายประดับด้วยกระจกสี ฝีมือประณีต วิจิตรสวยงาม

การเดินทางไปวัดศรีรองเมือง ลำปาง

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0 5421 6919, 0 5431 2254
http://www.tourismthailand.org/chiangmai

วัดศรีรองเมือง

วัดศรีรองเมือง  เป็นวัดที่สร้างโดยชาวพม่า รูปแบบของอาคารก็เลยเหมือนกันคือสร้างเป็นอาคารหลังเดียวใช้เป็นได้ทั้งวิหาร อุโบสถ ศาลา และกุฎิสงฆ์ จุดเด่นของวัดแบบนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันเยอะ วัดที่สร้างในลักษณะเดียวและยังคงความเก่าแก่เอาไว้อย่างมากคือวัดจอมสวรรค์ ซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองแพร่ ส่วนที่วัดนี้มีการบูรณะอย่างต่อเนื่องโดยการคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเอาไว้ จึงทำให้อาคารดูยังใหม่อยู่

 ตำแหน่งที่ตั้งของวัดศรีรองเมือง อยู่บนถนนท่าคราวน้อย ห่างจากห้าแยกหอนาฬิกาไปทางตะวันตกไม่ไกลนัก เป็นย่านการค้าของเมืองลำปางทำให้มีคนเข้ามาใช้พื้นที่ของวัดเป็นที่จอดรถ ถ้าสังเกตุดีๆ จะเห็นป้ายขอความร่วมมืออย่าจอดบังทัศนียภาพของวัดซึ่งก็คือลานดินที่เห็นในภาพนี้นั่นเอง เพราะเป็นมุมที่หลายๆ คนเลือกในการเก็บภาพสวยๆ

วัดศรีรองเมือง

 

advertize

ประตูวิหาร

ประตูวิหาร เมื่อขึ้นมาบนวิหารจะเห็นช่องประตูเรียงกันหลายช่อง ทุกช่องเปิดรอนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนอยู่ทุกวัน มองเข้าไปด้านในจะเห็นพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงกันชิดผนังอีกด้านหนึ่ง หันหน้าออกมาทางประตู ส่วนเสาทุกต้นประดับกระจกสีทั่วทั้งต้นตั้งแต่โคนเสาไปจนถึงยอดเสา

พระประธานวัดศรีรองเมือง

พระประธานวัดศรีรองเมือง  เป็นพระพุทธรุปปางมารวิชัย แน่นอนว่าต้องใช้ศิลปะพม่าในการสร้าง ประดิษฐานอยู่ในอาคารที่แบ่งด้วยเสาออกเป็นสี่ช่วงหรือสี่ห้องแต่ไม่มีผนัง ด้วยเหตุนี้พระประธานจึงไม่สามารถประดิษฐานอยู่ตรงกลางได้ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานในปราสาทที่สวยงาม ทั้งหมดเรียงกันชิดแนวผนัง กั้นด้วยรั้วเหล็ก ถัดออกมาเป็นเขตอาสนที่นั่งสำหรับสงฆ์ แล้วก็เป็นพื้นสำหรับพุทธศาสนิกชน ประชาชนนิยมนำเอาน้ำดื่มมาถวายเรียงรายอยู่ตามแนวรั้วเหล็ก

วัดศรีรองเมือง

 

advertize

วัดศรีรองเมือง

 

วัดศรีรองเมือง

 

ประตูด้านหลัง

ประตูด้านหลัง  อีกจุดหนึ่งที่วิหารลักษณะเดียวกันนี้จะพึงมีทุกวัดก็คือประตูที่กั้นระหว่างวิหารหรืออุโบสถกับห้องอื่นๆ ของอาคาร อย่างเช่นกุฎิสงห์ ห้องครัว เป็นต้น หรือบางทีก็เป็นประตูทะลุออกด้านหลังของวิหาร มีบันไดลงได้อีกด้านหนึ่ง

ตราพระราชทาน

ตราพระราชทาน  เป็นเครื่องพระราชทานมีความจารึกว่า พระราชทานให้แก่นายส่างโต๋ แม่จันทร์ฟอง กับพวกที่ได้บริจาคทรัพย์ ๑๘๑๘๗ บาท สร้างพระอุโบสถ ปฏิสังขรณ์กุฎิสงฆ์ วัดศรีรองเมือง (ท่าคะน้อย) ลำปาง พุทธศักราช ๒๔๗๕ (ต่อมา ท่าคะน้อย เพี้ยนเป็น ท่าคราวน้อย)

สิ่งอื่นๆ ภายในวัดศรีรองเมือง

สิ่งอื่นๆ ภายในวัดศรีรองเมือง  หลังจากชมอุโบสถวิหาร แล้วก็เดินชมรอบๆ บริเวณวัดกันสักนิด อ้อมมาทางด้านซ้ายมือค่อนไปทางด้านหลังของวิหาร จะมีศาลเจ้าพ่อช้างเผือก

ต้นพระศรีมหาโพธิ์และเจดีย์

ต้นพระศรีมหาโพธิ์และเจดีย์ 

วัดศรีรองเมือง

 

แผนที่ วัดศรีรองเมือง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดศรีรองเมือง ลำปาง