หน้าหลัก >> ลำปาง >> วัดศรีชุม

วัดศรีชุม


 วัดศรีชุม เป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดพม่าที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 31 วัด สร้างในปี พ.ศ. 2433 โดยคหบดีพม่าชื่อ อูโย ซึ่งติดตามชาวอังกฤษเข้ามาทำงานป่าไม้ในประเทศไทย เมื่อตนเองมีฐานะดีขึ้นจึงต้องการทำบุญโดยสร้างวัดศรีชุมขึ้นในเขตตำบลสวนดอก

    จุดเด่นของวัดศรีชุม เดิมอยู่ที่พระวิหาร ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ที่มีศิลปะการตกแต่งแบบล้านนาและพม่า หลังคาเครื่องไม้ยอดแหลมแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้พระวิหารทั้งหลัง เมื่อตอนเช้าตรู่ของวันที่ 16 มกราคม 2535 คงเหลือเพียงไม้แกะสลักตรงซุ้มประตูทางขึ้นวิหารเท่านั้น เป็นลวดลายพรรณพฤกษาฉลุโปร่ง ปัจจุบันวัดได้รับการบูรณะขึ้นใหม่และยังมีชิ้นส่วนเครื่องประดับอาคารที่ถูกไฟไหม้ไปจัดแสดงไว้ด้านหลังวิหาร วัดศรีชุมได้รับการจดทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2524

    การเดินทาง วัดศรีชุมตั้งอยู่ที่ถนนศรีชุม-แม่วะ ตำบลศรีชุม จากถนนพหลโยธินเมื่อถึงโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยแล้ว เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกเข้าถนนศรีชุมไปประมาณ 100 เมตร จะพบทางเข้าวัดอยู่ทางด้านขวามือ

การเดินทางไปวัดศรีชุม ลำปาง

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0 5421 6919, 0 5431 2254
http://www.tourismthailand.org/chiangmai

หน้าวัดศรีชุม

หน้าวัดศรีชุม หนึ่งในวัดที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมพม่ามาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2435 เป็นวัดเล็กๆ มีเพียงศาลา บ่อน้ำ และต้นโพธิ์ ไม่มีกุฏิ ไม่มีพระ เนื่องจากมีต้นศรีมหาโพธิ์ล้อมรอบ จึงเป็นที่มาของชื่ดวัดศรีชุม เพราะคำว่า ศรี หมายถึงต้อนศรีมหาโพธิ์ ตามภาษาไทยล้านนา ส่วนคำว่าชุม มาจากลักษณะที่ชุมนุมล้อมรอบ ตามภาษาพม่า จึงเรียกว่า "หญ่องไวง์จอง" ซึ่งมีความหมายเดียวกัน จากนั้น จองตะก่า อู โย , พ่อเลี้ยง อู หม่อง ยี และแม่เลี้ยงป้อม จึงทูลเกล้าขออนุญาตจากเจ้าผู้ครองนครลำปาง (เจ้าหลวงนรนันทชัยชวลิต) สร้างวัดศรีชุมขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2435 โดยมีพระวิหารตั้งอยู่กึ่งกลางวัด เป็นตึกครึ่งไม้แบบพม่า จากนั้นพ่อเลี้ยง อูหม่องยี ผู้เป็นลูกเขย แม่เลี้ยงป้อมบริบูรณ์ และนายใหญ่ ได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยเปลี่ยนจากไม้เป็นก่ออิฐถือปูน อัญเชิญพระพุทธรูปจากพม่า สร้างที่เมืองมัณฑะเลย์ มาประดิษฐานบนวิหารนี้ เป็นวัดศิลปะพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พื้นที่ 9 ไร่ 16 ตารางวา
 แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้พระวิหารทั้งหลัง ในวันที่ 16 มกราคม 2535 คงเหลือเพียงไม้แกะสลัก ตรงซุ้มประตูทางขึ้นวิหารเท่านั้น เป็นลวดลายพรรณพฤกษาฉลุโปร่ง ปัจจุบันวัดได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ และยังมีชิ้นส่วนเครื่องประดับอาคารที่ถูกไฟไหม้ไปจัดแสดงไว้ด้านหลังวิหาร วัดศรีชุมได้รับการจดทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี พ.ศ. 2524

 วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านศรีชุม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ระหว่างทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน กับถนนไฮเวย์ ลำปาง-งาว มีถนนทิพย์วรรณ เป็นทางเชื่อมระหว่างถนนทั้งสองสาย มีวัดศรีชุมอยู่ตรงกลาง

วิหารวัดศรีชุม

วิหารวัดศรีชุม เป็นจุดเด่นของวัด ที่เคยผ่านเหตุการณ์ไฟไหม้มาแล้วครั้งหนึ่ง

advertize

ไม้แกะสลักที่เหลือจากไฟไหม้

ไม้แกะสลักที่เหลือจากไฟไหม้ 

วัดศรีชุม

 

อุโบสถและเจดีย์

อุโบสถและเจดีย์ อยู่ด้านตรงข้ามกับวิหาร เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้ามาสักการะไหว้พระและถ่ายรูปกันทุกวัน รองจากวิหาร

advertize

เจดีย์วัดศรีชุม

เจดีย์วัดศรีชุม พระเจดีย์เป็นโบราณสถานศิลปะพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อู สัน ลิน (นายอัมรินทร์ ศิริประยง) ทายาท อู ส่วย อง และแม่เลี้ยงโต๊ะแห่งบ้านท่ามะโอ พร้อมด้วยศรัทธาฯ ทั้งหลาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2491 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากประเทศพม่า

อุโบสถวัดศรีชุม

อุโบสถวัดศรีชุม ตอนนี้เราจะเข้าไปไหว้พระประธานในอุโบสถ มีสิ่งสะดุดตาตั้งแต่บานประตูที่สวยงามเป็นลวดลายแบบพม่า ข้างขวาของผนังมีเรื่องราวประวัติการก่อสร้างวัดศรีชุม และประวัติพร้อมรูปถ่ายของผู้ริเริ่มก่อสร้าง

พระประธานวัดศรีชุม

พระประธานวัดศรีชุม อุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2444 ก่อนพระเจดีย์เกือบ 50 ปี

วิหารพระไม้สักแกะสลัก

วิหารพระไม้สักแกะสลัก ตั้งอยู่ข้างวิหารใกล้กับซุ้มประตูโขงหน้าวัด เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะได้เข้าไปชม และกราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคล เดี๋ยวเข้าไปจะรู้ว่ามีอะไรพิเศษบ้าง

พระไม้สักพันปี

พระไม้สักพันปี เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ที่ใช้ไม้สักเรียกว่าไม้สักพันปี เพราะต้นใหญ่สามารถแกะสลักพระพุทธรูปองค์นี้ได้ทั้งองค์ พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2433 เป็นปางมารวิชัย พุทธศิลป์แบบพม่า ริ้วจีวรพลิ้วไหวดูมีชีวิต

แผนที่ วัดศรีชุม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดศรีชุม ลำปาง